Kentaurok – Az állatiasság és a féktelen ösztönösség megtestesítői

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Kriptozoológia

A görög mitológia keveréklényei: lótestük a nyak helyén ember felsőtestben folytatódik. Szimbólumtartalmuk ellentmondásos.

Eredetüket úgy szokták magyarázni, hogy emlékképek a dél-ázsiai sztyeppékről jött lovas nomádok első megjelenésének idejéből, amikor a jövevények szokatlan látványa rettegéssel töltötte el a Földközi-tenger vidékén élő letelepedett népeket. (Kezdetben Közép-Amerika indiánjai is ember-állat keveréklényeknek tartották a lovaikon megjelenő spanyol hodítókat).

Görögországban a kentaurokat gyakran az emberek, nevezetesen a lapithák ellenfeleiként ábrázolták; a monda szerint ugyanis ettől a thesszáliai hegyi törzstől a lerészegedett lóernberek el akarták rabolni emberasszonyaikat.

Ebből kiindulva a szimbolikában az állatiasság, a nyers természeti erő és a féktelen ösztönösség megtestesítőinek számítanak, mivel állati természetüket emberi felük nem tudja tökéletesen kordában tartani.

Egyes kutatók azt állítják a kentaurról, hogy az eretnek jelképe, aki ismeri ugyan a kereszténység tanitásait, de helytelenül alkalmazza öket, és ezért lénye kettős marad.

A középkor képi világában a kentaur a nemes lovag ellentéte, mivel nem küzdötte le állati természetét; ezenkívül gyakran az önhittség, a gőg bünének megtestesítője is.

A fentiekkel ellentétben pozitív vonásokat is tulajdonítottak még az ókorban egyes kentaurnak, elsősorban a természethez való szoros kötődésük miatt. A héroszok közül laszón és Akhilleusz fiatal korukban Kheirón, a bölcs kentaur tanítványai voltak, aki megismertette őket a gyógynövényekkel.

Az ezerjófű (Centaurium) neve ettől a jótékony lóembertől származik, akit Héraklész tévedésből mérgezett nyilvesszőjével súlyosan megsebzett, s aki ezután Prométheusz javára lemondott halhatatlanságáról, majd a Nyilas csillagképében az égboltra került.

A csillagjóslás szimbólumkészletében az állatöv kilencedik jegye, a Nyilas (november 23.-december 21.) íját megfeszítő kentaur alakjában jelenik meg; ,,tűz-jegy”, amely az uralma idején születetteket a kővetkező tulajdonságokkal ajándékozza meg: célratörés, harciasság, elevenség, valamint törekvés a világosság, az erő és a hatalom felé.

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend