A Holdbázisok történetéről

holdbazis

Alex Collier 1995-ös előadása

Kiegészítések a Hold korai történetéről 

Most ismét beszélni fogunk a Holdról, különösen arról az oldaláról, melyet sem szabad szemmel, sem távcsővel nem láthatunk : a túlsó feléről.

A korábbi előadásaimban utaltam rá, hogy a Holdunk eredetileg az Ursa Minor ( a Kis Medve ) csillagképből származik és kísérőnk már 6,2 milliárd éves. Ebben a Kis Medve csillagképben volt egy olyan naprendszer, melynek a 17. bolygója négy holddal rendelkezett és ezek egyike volt a mi Holdunk, melyet orioni nyelven „chowta”-nak neveztek.

A Holdunk akkor az Orioni Csoport tagjainak előre tolt bázisa volt, és az andromédaiak szerint abban az időben a Csoportnak nem kevesebb, mint 5 millió katonája tartózkodott rajta.

A Holdat később céltudatosan állították rá egy olyan nagyobb csillagközi aszteroida pályájára, melynek bizonyos kiálló részeihez kapcsolva az a galaxison át el tudta szállítani onnan a mostani égi kísérőnket a mi Naprendszerünkbe több, mint 11.000 évvel ezelőtt.

telihold-fa

A Hold eredete tehát nincs összefüggésben a Földdel, és ezért helytelen az az elmélet is, amit manapság a Hold keletkezéséről tanítanak. A Hold öregebb, mint a Föld. Az az aszteroida pedig, amely a Holdunkat ide vonszolta, a galaxisunkat egy 25.156 éves keringési idővel járja körbe. A Hold utóbbi 1,8 millió éves története során időszakonként lakott volt, ahogy most is az. Sok felszíni építménye viszont még a Fekete Liga-háborúk idején elpusztult – ez az a háború volt, melyet a humanoidok folytattak az Orioni Birodalom ellen.

A valódi katonai bázisok akkor a (Hold)felszín alatt voltak; bejáratokat alakítottak ki mindkét pólusnál, a Jules Verne-kráternél ( a nem látható túlsó oldalon ), a Taurus-hegységben és az Arkhimédész-kráternél is ( a látható oldalon ). Mindezek azok az eredeti bejáratok voltak, mikor még az Orioni Csoport uralta a Holdat. Ám később a ( földi ) titkos kormány létre hozott több más bejáratot is, melyek a jelenleg is bővítés, fejlesztés alatt lévő Holdfelszín alatti bázisaikhoz vezetnek. Ez a földön kívüli terjeszkedés az Új Világrend ( New World Order ) saját titkos tudományos-katonai munkatervének a része.

A Hold sok kráterét a korábbi korszakokban űrhajóhangárként használták. A szélesebb kráterek képesek voltak 200 vagy még több űrhajót befogadni. Néhány kráter mérete pedig még most is eléri a majd’ 300 km-t. A holdi bázisok személyzetét félig ember-félig szürke és félig ember-félig hüllő hibridek alkották egykor.

grey-alien-hybrid

A Holdfelszínen kilenc ( a települést félgömbszerűen befedő ) kupolás város volt található. A növényzet e kupolás építményeken belül fejlődni volt képes. Kisebb tavak is találhatók voltak szétszórva a Holdfelszínen. A kupolás építmények maradványait pedig a NSA-, az orosz és az Apolló-űrhajósok fedezték fel újra az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek folyamán.

A Nemzetbiztonsági Hivatal a Holdra megy 

Az USA Nemzetbiztonsági Hivatala ( NSA ) űrhajósai már 1958-ban jártak a Holdon! Ezt az űrhajóscsoportot a szovjet kormány titkos alakulatának számító ( KBS-s )„Fekete Gárdával” egy időben állították fel. A Holdfelszínre való érkezésük után az NSA-űrhajósokat – kiknek a szürkék biztosították az „idegenvezetést” – elvitték olyan felszín alatti létesítményekhez, ahol mind a hüllőszerű és emberi lények csontjai, mind az Orion-technológia maradványai megtalálhatóak voltak.

Az andromédaiak ezen meglátogatott területek közül elsősorban a Hold túlsó oldalának déli felén lévő Jules Verne-kráter felszín alatti komplexumát azonosították be, melynek kiterjedése megközelítően akkora, mint maga New York állam! Magukban a felszín alatti létesítményekben pedig rendre kiterjedt tavak, Földről áthozott növények és földönkívüliek által itt hagyott felszerelési eszközök találhatók, olyan tárgyak, melyeket még a holdi bázisok korábbi elfoglalása idején hagytak itt korszakokkal ezelőtt.

Vannak itt élelmiszerraktárak és űrhajó-hangárak is, melyeket még most is használja az a földi legénység, akik manapság érkeztek ide. Aztán földönkívüli írásokkal és tájékoztató jelekkel találkozhatunk azokon a folyosókon, melyek összekapcsolják a létesítmények különböző területeit. Felfedeztek itt még nyolc hermetikusan lezárt kriptaszerű termet is, bár ezek tartalmáról még nem kaptam felvilágosítást.

A földi életre alkalmas mesterséges környezetet a Holdon most is folyamatosan hozzák létre, hogy a világkormány által gondosan kiválogatott személyzetnek szállást biztosítsanak. Az andromédaiak úgy vélik, hogy a Holdon most mintegy 600. 000 főnek alakítanak ki szállást, figyelembe véve az ott folyó munkák intenzitását és terjedelmét.

Ezen létesítményeknek működését az NSA és az orosz Fekete Gárda irányítja, ámbár a britek később csatlakoztak a projekthez, elsősorban pénzügyi okokból. És ahogy korábban említettem, az NSA-nek jelenleg ( 1995-ben ) 53 földi építésű (anti)gravitációs űrhajója állomásozik a Holdon folyamatos készenlétben.

Planetáris védelmi fegyverek épültek a Holdon 

Fegyvereket is telepítettek a Holdra : részecske-sugárfegyvereket, nukleáris műholdbombákat, antianyag-fegyverrendszereket és plazmasugár-fegyvereket. Ezen fegyverek Holdra való telepítésének pedig az az oka, hogy úgy gondolják, ha valamilyen Föld elleni invázió közeledne, akkor a Hold lenne itt az első védelmi vonaluk.

Hogyan tudták ezek a fegyvereket elvinni a Holdra? Ehhez a szürkék által az NSA-nek adott antigravitációs technológia használata mellett a Föld különböző területein jelentkező antigravitációs anomáliák hatásait is felhasználták.

nsa-logo

A földönkívüli ( szürke ) technológiát felhasználva a Holdon létrehoztak egy atmoszférát, amely lehetővé tette, hogy a nagyobb területek lakhatókká váljanak. Ennek a projectnek a megvalósítása nagyon sok évet vett igénybe. Időközben azonban már elkezdték a felszín alatti bázisokon a növénytermesztést is, és a Hold túlsó oldalán egy katonai bázisuk is található.

Az első emberes űrutazás a Holdra az oroszok és az NSA részéről tehát, mint azt korábban említettem, 1958-ban történt. Az első földi kolónia ott 1961-ben jött létre! Említettem még, hogy van egy olyan kolónia, mely nagyobb, mint New York állam. Az ahhoz tartozó építményeket a Hold felszínén a JPL tervezte ( lásd :https://hu.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory ) Ezek az első kupolás építmények voltak a Holdon, melyeket a földiek építettek kísérleti céllal, hogy aztán kicsit később ugyanezeket a Marson is felépítsék.

Az egyik építési vállalat, amely nagyon fontos tevékenységet végzett a Holdon, a Bechtel Corporation volt, aminek van egy NSA-vel együttdolgozó titkos építési teamje is.

És ha figyelmünket egy kicsit a Hold másik oldalára irányítjuk : a Hold tőlünk nem látható „sötét oldala” jelképezi igazán számunkra azt a sötét titkot, hogy földönkívüliek onnan már mennyire régen is figyelik a Földet. A Hold szerkezetének ottani széles, nagy tömegű alakzatai pedig úgy vannak megtervezve – súlyelosztó szerepük van – , hogy biztosítják az égi kísérőnk Föld körüli stabil forgását. Ezek az alakzatok mindkét pólusnál megtalálhatók és mágnesesek.

Mikor tehát az Apolló űrhajósai ( 1969-ben ) először leszálltak a Holdon, akkor már valójában egy ideje a Holdon voltunk.

apollo-1969

Az NSA ott már kolóniát hozott létre 8 évvel korábban, és az ahhoz kapcsolódó technikai fejlesztéseket sem a NASA-vezetés, sem a katonai irányítás alsóbb szintjeivel nem osztották meg. A NASA-t tulajdonképpen mint „vak embert” használták fel arra – és most is ilyen funkciója van – , hogy az Egyesült Állomok lakosságát tudatlanságban tartsák azzal kapcsolatban, hogy valójában mi is folyik ott fenn a Holdon.

A legtehetségesebb földi tudósokból pedig néhányan, akik nyom nélkül eltűntek, valójában a Holdra és a Marsra kerültek, hogy segítsék beindítani azokon az égitesteken egy minőségileg teljesen más alapokon szerveződött új társadalmat. Mérnökök, építészek és az élet minden más területéről való szakemberek távoztak el már tőlünk a Holdra és a Marsra!

forrás:www.spiritufo.ditro.hu

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

error:
Send this to a friend