HAARP – A kockázatok

haarp-flash

A HAARP-pal kapcsolatos kutatásaink idején már számos figyelmen kívül nem hagyható kockázat került felismerésre, köztük annak lehetősége, hogy ezek a kísérletek környezetünkre és egészségünkre végzetes hatást gyakorolhatnak.

Írta: Dr. Nick Begich és James Roderick

Az egyik legkomolyabb veszélyt Brooks Agnew, egy földmélyi tomográfia területének szakavatott kutatója azonosította. A következőket írja:

“A HAARP több billió watt koncentrált rádióenergia tesztelésére szolgál bolygónk ionoszférájában. A művelet során az ionoszférában található részecskék több billió köbcentiméternyi mennyiségből létrehozott, s rendkívül nagy magasságban található lencséket alkalmaznak a rádió hordozó hullámok földfelszínre való fókuszálásához, katonai célokból.

Kutatásaim során világossá vált számomra, hogy a megfelelő harmonikus hullám véletlenszerű kiválasztásakor katasztrofális méretű energia-kibocsátás következhet be. Az ég szó szerint lángolni látszana. Az azonban, hogy a tűz milyen forróságú lenne, milyen hosszan égne, vagy hogy milyen elemek vagy izotópok maradnának hátra a reakció lezajlása után, lehetetlen kiszámítani, de még elképzelni is…”

Brooks Agnew forgatókönyve, amely kutatásain, és hasonló technológiákkal jóval kisebb mértékben végzett kísérletein alapul, a legrosszabb bekövetkezésének képét vetíti előre, melyet természetesen a HAARP projekt tervezői sem hagyhattak figyelmen kívül. A HAARP-pal kapcsolatos viták legfőbb kérdését a felhasználandó energiamennyiség nagysága képezi.

haarp-machine

A teljesítményt illető véleménykülönbségek az energia távadókból történő pulzálását érintik. Megállapítottuk, hogy a rövid, nagy teljesítményű, nagy rezgésszámú energia-kitöréseket nagyobb mérvű energiakibocsátás kiváltásához lehet felhasználni.

A HAARP esetében az első fázisban 1 billió watt kisugárzott teljesítményre van szükség. A HAARP program egyik alkalmazási területe elektromágneses impulzusok létrehozására irányul. Ez olyan energiaimpulzus, amely elektronikus készülékekkel, mint például a számítógépek, repülőgép-navigációs rendszerek, kommunikációs rendszerek, energiahálózatok, és szinte mindenféle elektronikafüggő rendszer képes kölcsönhatásba lépni. Más szóval, jóformán mindennel, amire a modern társadalom támaszkodni kénytelen. Az ilyen típusú pulzált energiában rejlő lehetőségeket a következő sorok jól illusztrálják:

“Két autó akkumulátor által magában foglalt energiamennyiséget képes lenne összesűríteni és a másodper 150 billiomod része alatt kibocsátani, hússzorosan meghaladva ( azon 150 nanomásodperc alatt) az Egyesült Államok energiatermelő képességét. A folyamat során az északi sarki fény stimulálja a nagyteljesítményű gammasugarakat, melyek bármilyen készülék elektronikus működését össze tudják zavarni a kenyérpirítótól az irányított rakétákig.”

A technológiát övező polémia kezdete óta a világ különböző pontjain működő tudósoktól továbbra is igen sok információ érkezik. A feltételezés, hogy ez a technológia minden bizonnyal más rendszerekkel együtt kerül majd felhasználásra, e tudományág szakavatottjai számára logikus következtetésnek tűnik. Dr. Rosalie Bertell, orvos és fizikus a következőket tette közzé:

“Elhamarkodott kijelentés lenne azt állítani, hogy a HAARP elszigetelt kísérletet jelent, mely nem bővül majd tovább. Ötven év intenzív és egyre destruktívabb formát öltő programjaival áll összefüggésben, melyek a felső légkör működésének megértését és befolyásolását tartják szem előtt. Meggondolatlanság volna a HAARP-ot nem kapcsolatba hozni az űrkutatási laboratórium megalapításával, melyet az Egyesült Államok különálló programként kezel.

A HAARP az űrkutatás és a kifejezetten katonai célokat támogató fejlesztés történetének szerves részét képezi. E projektek katonai célokat szolgáló összekapcsolásának implikációi igencsak vészjóslóak. A projekt alapvető célkitűzése, a kommunikáció befolyásolása, ami annak szétzúzását, vagy folytonosságának biztosítását egyaránt jelentheti ellenséges közegben.

Az teljesen nyilvánvaló, mekkora hatalmat ad az efféle kontroll alkalmazója kezébe. A HAARP és a Spacelab társításának azon képessége, hogy az atombomba erejével vetekedő hatalmas energiamennyiséget tud lézeren és részecskenyalábokon keresztül a föld bármely pontjára irányítani, rendkívül félelmetes.

A közvéleménynek a projektet feltehetőleg egy esetleges Föld felé tartó támadás elhárítását célzó űrvédő pajzsként, vagy, a hiszékenyebbek számára, az ózonréteg helyreállítását szolgáló berendezésként próbálják eladni.”

A technológiával kapcsolatos számos további kockázatot az Angels Don’t Play This HAARP című korábbi munkánkban vettük számba. Köztük találjuk a kommunikációs hálózatokat, elektronikus berendezéseket, az emberi egészséget, az állatok vándorlási útvonalait, az időjárást alakító tényezőket, valamint az ionoszférát érintő veszélyeket.

A HAARP-ellenes tevékenységünk kezdetén tulajdonképpen azt próbáltuk jelezni, hogy a kormány túl fogja lépni a szabályozó szervek által meghatározott teljesítményszintet és más limitált értékeket. Azt mondtuk, ha ez bekövetkezik, valószínűleg a szerződő felet hibáztatják majd, s 1998 nyarán ez valóban így is történt. Az egyik vezető HAARP kutató az esemény után a következő kijelentést tette:

“Specifikus eljárásmódokat határoztunk meg, melyek révén a szerződő fél a kormányt köteles előre értesíteni, ha ilyen jellegű kísérletek kivitelezésére van szükség. Ez alkalommal azonban, nem csak hogy ilyen figyelmeztetést nem kaptunk, de a szerződő fél olyan frekvenciákat, modulációs típusokat és teljesítményszinteket választott, melyeket semmilyen körülmények között nem állna módunkban jóváhagyni.”

haarp

Mi már a kezdetektől fogva próbáltuk jelezni, hogy a HAARP teljesítményszintje jóval meghaladja a szabályozások által meghatározott értékeket. Azt mondtuk, ha a hadsereg úgy gondolja, szükséges vagy nemzetbiztonsági érdekeket szolgál, esetleg valamiféle “baleset” történt, ezeket a korlátokat túl lehet lépni, s a berendezést tesztelni lehet.

Hány meg hány balesetnek kell még történnie, és hány meg hány tiltottnak gondolt kísérletnek kell még lezajlania ahhoz, hogy az emberek ráébredjenek arra, a kormány a lakosságra és a környezetre egyaránt veszélyt jelentő kockázatok ellenére kapacitásának maximumán fogja tesztelni a rendszert…?

Felhasznált irodalom: Dr. Nick Begich és James Roderick: Earth Rising The Revolution című munkája

Legújabb cikkek

Ezek is érdekelhetnek

Az asszaszinok

Az asszaszinok

Az asszaszinok nevű fanatikus iszlám szekta, mely diktatórikus, piramisszerkezetű parancsuralmi rendszert épített ki (amit minden későbbi titkos társaság…

David Icke – A hatalom piramisa

David Icke – A hatalom piramisa

Az uralom álcázott hálózata nem más, mint fizikai megnyilvánulása annak a többdimenziós börtönnek, amely évek százezrein keresztül zárta…

error:
Share via
Copy link