Fekete Propaganda – Hamisított Nostradamus-jövendölések a Harmadik Birodalomban

A második világháború előtt és alatt az okkultizmust felettébb kedvelő nácik gyakran fordultak segítségért az asztrológiához. 

Rudolf Hess és Heinrich Himmler őszintén hittek a misztikumban és felhasználták tudásukat politikai döntéseikben is.

Goebbels viszont kizárólag a propagandamunkában akarta azt alkalmazni. A német nép befolyásolására, és a szövetségesek erkölcseinek rombolására.

Goebbels hamarosan beleásta magát a misztikus tanokba, és Nostradamus jóslataiba. Úgy gondolta, hogy a történelem leghíresebb jövendőmondójának jóslataiban utalás van arra, hogy 1939-ben Franciaország és Lengyelország léte veszélybe kerül. Legalábbis a hivatalos propaganda ezt terjesztette.

nostradamus
Joseph Goebbels

Goebbels számára Nostradamus volt a tökéletes fegyver. Állítása szerint a mester megjósolta a németek fényes győzelmét. Ennek tudható be, hogy a híres Nostradamus-kutatót, Ernst Krafftot felkérték, vállaljon hivatalt a német politikai gépezetben. Ő elvállalta, és ezzel az asztrológia része lett a hatalomnak.

Azzal a négysorossal, amelyre Goebbels hivatkozott, Hitler is azonosult. Ő is, mint néhány más kutató, a versekben szereplő Histel szót önmagára vonatkoztatta.

Goebbels naplójából tudjuk, hogy a miniszter milyen izgatott volt, amikor Adolf Hitler kiadta a parancsot a jóslatok gyakori alkalmazására. 1942-ben egy Berndt nevű férfi készítette el a terveket.

Goebbels így írt erről:

„Jó úton haladunk. Az amerikaiak és angolok könnyen bedőlnek az ilyen propagandának. Éppen ezért csatasorba állítjuk valamennyi titkos jövendőmondónkat!…Nostradamus is új életre kél!”

Az ellenség megtévesztésére kitalált ál-jóslatok és megtévesztések Fekete Propaganda néven váltak ismertté. Százezerszámra nyomtattak röplapokat Nostradamus nem létező jóslatával, miszerint ha Franciaország nem adja meg magát, akkor a németek porig rombolják. Ezeket a röplapokat aztán ügynökökön keresztül és repülőgépekről leszórva terjesztették.

Az angol elhárítás azonban rájött, hogy ezek áljóslatok. Arra is rádöbbentek, hogy ez milyen remek propagandafogás. Nem kellett hozzá hosszú idő, és a szövetségesek is megindították a maguk Nostradamus-hadjáratát.

A Brit Asztrológiai Szövetség elnöke szerint az angoloknak megtetszett ez a játék, közel ötven Nostradamus jövendölést gyártottak ők is. Ezek természetesen angol győzelmet ígértek. ezekkel aztán ahogy a németek Franciaországot, ők Németországot árasztották el a jóslatokkal.

A Fekete Propaganda hadművelet új fordulatot vett a magyar származású Louis de Vohl felbukkanásával. Ő és egy profi pénzhamisító kezdett el dolgozni az angol elhárítás számára.

Hamis példányokat gyártottak a legnagyobb német asztrológiai folyóiratból, a Zenitből. Ebben tekintély- és erkölcsromboló célzásokat tettek, így próbálván aláásni a német vezetők hatalmát.

Elkövettek azonban egy amatőrökre valló hibát, amely erősen kétségbe vonja a háború után olyannyira felmagasztalt tudásukat. A folyóirat címe ugyanis Zenit volt, a hamisítványokat pedig Der Zenit címen hozták forgalomba. Nem is vette őket komolyan senki.

1941-ben azonban számos németországi asztrológus számára jött el a vég, amit érdekes módon kevesen láttak előre. A bajt Rudolf Hess híres skóciai repülése okozta.

nostradamus
Rudolf Hess

Hess, mint Hitler közvetlen helyettese, hitt abban, hogy az angol északi nép, így kellő meggyőzéssel talán a nácik oldalára állítható. Az utazást közvetve Karl Haushoffer okkult szakértő javasolta Hessnek. Ráadásul Hess horoszkópjában utazásának napján különösen kedvező volt a bolygóállás, amiből az asztrológusok azt olvasták ki, hogy Hess küldetése döntő befolyással bír majd a háború kimenetelére.

Hess gépét azonban lelőtték, őt magát pedig börtönbe vetették. A titkos béketárgyalásokból nem lett semmi. A kudarcért Adolf Hitler elsősorban Hess tanácsadó asztrológusát hibáztatta. A propaganda miniszter pedig rendeletet adott ki, amelyben megtiltotta valamennyi okkult tudomány gyakorlását, beleértve az asztrológiát is.

Alig egy hónap alatt összefogdosták Németország szinte valamennyi asztrológusát. Nem kerülhette el végzetét Ernst Krafft sem, aki pedig egy időben Hitler személyi asztrológusa volt.

A megtorlás elől csak azok a jósok menekültek meg, akik Himmler zsoldjában álltak. Közülük is a legnevesebb Wilhelm Wulff volt. Ő jelezte közel egy évvel korábban, hogy 1944. július 20-án Hitler súlyos eseményt fog átélni.

Igaz, azt is megjósolta, hogy Hitler 1944 októberében megbetegszik, és még az év vége előtt meghal. Ezt azonban állítólag csak azért tette, hogy Himmlert rábírja arra, hogy álljon Hitler helyére. Ha ugyanis, jövendölte, a Führer hatalmon marad, Németország még 1945 vége előtt összeomlik.

jósok és jóslatok Nostradamus

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend