Preuss professzor több mint 80 évvel ezelőtt jegyezte fel a kágaba hagyományok szerinti teremtésmítoszt.


szerző: Erich von Däniken


A 30 könyvoldalból csak a legfontosabb verseket kivonatolom, amelyek azt bizonyítják, hogy a kágabák istenei a világmindenségből jöttek, és a Homót intelligenssé tették.

1. vers: Egész magvunk anyja szült minket kezdetben. Ő az anyja az emberek minden fajtájának és minden törzsének…

2. vers: Ő az egyedüli anyja a tűznek, anyja a Napnak és a Tejútnak…

12. vers: És így az anya emléket hagyott hátra minden templomban. Fiaival, Síntanával, Seizanquannal, Aluaibikóval és Kultsavitabauyaval együtt emlékként énekeket és táncokat hagyott hátra.

13. vers: Erről tudósítottak a papok, az apák és az idősebb fivérek.

Ezután beszámoló következik a négy őspap harcairól a démonok és állatok ellen. Villámokat hajigáltak, minden égtáj felé röpködtek, különféle növények magját hozták le a földre. Isten-álarcokat viseltek, egyet közülük egy hegybe rejtettek:

30. vers: Ma ezeket azért öltik fel, hogy hassanak a betegségekre és mindenféle bajra, hogy a novíciusok, akik a templomban ezt tanulták, beszéljenek velük. Utána az apák, a papok és az idősebb fivérek beszámoltak róla.

Jól olvastam? Papok az ősidőkben beszéltek az álarcokkal, hogy általuk hassanak a betegségekre? Ezek a leírások csak modern értelmezéssel válnak logikussá: az álarc egy sisak volt, beépített rádió-összeköttetéssel, amelyen keresztül a papok szakértők tanácsát kérték.

Hogy a kágaba-kogi mítosz milyen messzi időkre megy vissza, azt az özönvíz ismerete bizonyítja:

38. vers: Évszázadok teltek el, amikor ez a világ természetellenes hajlamú embereket hozott létre, akik az állatokat nemi érintkezésre is használták. Az anya megkívánta a fiát, az apa a leányát, az azonos vérből való fivér a nővérét.

39. vers: Ezt meglátta Zantana törzsfőnök, és megnyitotta az ég kapuit, hogy négy éven át essék az eső.

40. vers: Amikor a papok észrevették, hogy ezt teszi, Sejzankua pap épített egy varázshajót, s mindenféle állatot és mást belerakott: négylábú állatokat, madarakat és mindenféle növényt. Ezután Mulkueikai, az idősebb fivér belépett a varázshajóba és bezárta az ajtót.

41. vers: Most piros és kék eső kezdett esni, ami négy éven át tartott, s az eső ezen az egész világon tengereket hozott létre.

42. vers: Mulkueikai, az idősebb fivér eközben a varázshajóban hevert, amely aztán a Sierra Negra gerincére ereszkedett le. A fivér a hajóból kilépve, annak közvetlen közelében maradt, s kilenc napot töltött a Sierra Negrán.

43. vers: E kilenc nap után kilenc évszázad telt el, amíg minden tenger kiszáradt, ahogyan arról a papok beszámoltak.

44. vers: Most már minden gonosz tönkrement, és a papok, valamint az idősebb fivérek mind lejöttek az égből, amire Mulkueikai kinyitotta az ajtót, s minden madarat és négylábú állatot, minden fát és növényt kirakott a földre. Ezt vitték véghez az isteni személyek, akiket Kalguasiza apának neveztek.

46. vers: És minden templomban emléket hagytak hátra.

Mennyire hasonlítanak a szövegek!A kágaba hagyomány szodomiáról beszélt, ezt tette Mózes is I. könyve 19. részében, Szodoma és Gomorra elpusztítása előtt. Ezzel egybevágó özönvíz-beszámolót tartalmaz a sumer Gilgames-eposz is.

Mindnyájan az égből szálltak alá, mondja a kágaba mítosz. A sumer király-listában szerepel a feljegyzés: Miután az áradat elvonult, a király ismét leszállt az égből; ez Úgy hangzik, mint a Gilgames-eposzban, amely arról számol be, hogyan szálltak le a nagy áradat után az istenek a földre.

Kiben van meg a szomorú bátorság ahhoz, hogy ennyire egyértelmű párhuzamosságoknál még véletlen egybeesésekről locsogjon? Én példaként csak a kágaba teremtésmítosszal azonos két mítoszt említettem, de ilyenek az ősi hagyományokban a világ minden részén találhatók.

Az átélt valóság mindenütt belekerült a mítoszokba. Papok nemzedékei kifogástalanul váltóstafétában adták tovább és őrizték meg, kozmikus tanítómestereik tudását.

Reichel-Dolmatoff professzor bebizonyította, hogy a kogik minden cselekedetét még áthatják kágaba elődeik kozmikus törvényei:

„A kogik mélyen vallásosak. Hitbéli elképzeléseik szorosan összefüggenek a világmindenség rendjéről és történéseiről vallott felfogásukkal. A legtöbb falunak van főnöke, aki megtestesíti az állami tekintélyt, de a tényleges döntési hatalom mama, a helyi pap kezében van. Ezek a férfiak alaposan ismerik a törzsi hagyományokat. Nemcsak sámánok vagy varázslók, hanem papokként olyan feladatokat is vállalnak, amelyeket sok évi kiképzés után ünnepélyes szertartásokban végeznek el.”

Felhasznált irodalom: Erich von Däniken: Strategie der Götter című könyve

Erich von Däniken

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend