Eckhart Tolle – Miért a nők állnak közelebb a megvilágosodáshoz?

A nő számára ugyanazok a megvilágosodás akadályai, mint a férfi számára?

Igen, de a hangsúly eltérő. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a nő könnyebben tud érezni és a testében lenni, így természetéből fakadóan közelebb van a Léthez, és potenciálisan a megvilágosodáshoz is, mint a férfi.

Ez a magyarázata, hogy számos ősi kultúrában ösztönösen női figurákat, illetve női vonatkozású hasonlatokat választottak a forma nélküli, transzcendentális valóság megjelenítésére, illetve leírására. Gyakran ábrázolták azt anyaméhként, ami a teremtés valamennyi elemét a világra hozza, fenntartja és táplálja, amíg csak azok formaként léteznek.

A Tao Te King, a valaha is írt egyik legősibb és legmélyebben szántó könyv szerint a Tao – amit Létnek fordíthatunk – „végtelen, örökké jelenvaló, a világegyetem anyja”. Természetükből fakadóan a nők közelebb állnak a Taóhoz, mint a férfiak, mivel ők tulajdonképpen megtestesítik a Megnyilvánulatlant. Sőt, azt olvassuk, hogy minden teremtmény és minden dolog végül visszatér a Forráshoz. „Minden dolog eltűnik a Taóba. Csak ő maga marad fenn.” Miután a Forrást nőnek tekintjük, ezért a pszichológiában és a mitológiában azt a női archetípus fénylő és sötét oldalaként jelenítik meg. Az Istennőnek, illetve az Isten-anyának két aspektusa van: életet ad, és elveszi az életet.

Amikor az elme átvette a hatalmat, és az ember elveszítette kapcsolatát saját isteni lényegével, akkor Istent már férfialakként képzelték el. A társadalmat a férfiak uralták, és a nőknek csak alárendelt szerep jutott.

Nem azt javaslom, hogy térjünk vissza az isteniség korábbi, női ábrázolásához. Megjegyzem, akadnak, akik az Isten szó helyett mostanában az Istennő kifejezést használják. Ezzel arra törekszenek, hogy helyrebillentsék azt a férfi-női egyensúlyt, ami hosszú ideig hiányzott, és én egyet is értek ezzel az alapszándékkal, azonban ez akkor is csak megjelenítés; fogalom, ami ideiglenesen ugyan talán hasznos, ahogy a térkép vagy az útjelző tábla is az, alapvetően mégis sokkal inkább akadály, amikor már készen állsz arra, hogy fölismerd a fogalmakon és a képeken túli valóságot.

Mindamellett tény, hogy az elme energiafrekvenciája a jelek szerint lényegében inkább férfi jellegű. Az elme ellenáll, harcol az irányítás jogának megszerzéséért, felhasznál, manipulál, támad, igyekszik megragadni és birtokolni stb. Ez az oka annak, hogy a hagyományos Isten-alak egy patriarchális, kormányzó tekintélyfigura, egy gyakran haragos férfi, akitől félni kell, amint azt az ótestamentum sugallja. Ez az Isten az emberi elme kivetítése.

Ahhoz, hogy túllépj az elmén, és összekapcsolódj a Lét mélyebb valóságával, az előbbiektől nagyon eltérő tulajdonságokra van szükség: megadásra; az ítélkezés mellőzésére; olyan nyitottságra, ami hagyja az életet lenni, nem pedig ellenáll neki; arra, hogy képes legyél mindent a tudásod szerető ölelésében tartani. Valamennyi fölsorolt jellemző sokkal közelebb áll a női princípiumhoz. Az elme energiája kemény és merev, a Lét energiája lágy, megengedő, és mégis végtelenül hatalmasabb, mint az elméé. Az elme működteti civilizációnkat, miközben a Lét gondoskodik minden élőlényről a bolygónkon és azon túl is.

A Lét maga az Intelligencia, akinek a látható megnyilvánulása a fizikai világegyetem. S bár helyzetüknél fogva a nők közelebb állnak hozzá, önmaguk belsejében a férfiak is elérhetik őt. Egyelőre még a férfiak és a nők túlnyomó többsége is az elme szorongató uralma alatt senyved, a gondolkodóval és a fájdalomtesttel azonosulva. Ez állja útját a megvilágosodásnak és a szeretet virágzásának. Általános szabályként azt mondhatjuk, hogy a férfiak esetében a fő akadály legtöbbször a gondolkodó elme, a nők esetében az érzelmi fájdalomtest. Természetesen akadnak kivételek, ahol épp fordított a helyzet, illetve olyan emberek, akiknél az említett két tényező azonos súllyal esik a latba.

Forrás: Eckhart Tolle: A most hatalma

Eckhart Tolle spiritualitás

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: