Az uralom álcázott hálózata nem más, mint fizikai megnyilvánulása annak a többdimenziós börtönnek, amely évek százezrein keresztül zárta kelepcébe alacsonyabb tudatosságunk – egészen mostanáig.

Úgy gondolom, a Negyedik Dimenzió-beli Börtönőrök eszközként használják a fizikai világ manipulációjához az Elit/Illuminátusok/Testvériség magasabb szintjein állókat. Szoros kapcsolat van az Elit-Testvériség és a fekete mágia között, és ha egyszer belekeveredsz. tudatod könnyen szélsőséges negatív erők uralma alá kerülhet.

Az ilyen szertartások és rituálék nagyon gonosz és rosszindulatú energiákat idéznek meg, amelyek hatalmukba keríthetik a résztvevőket. A legtöbb szabadkőműves megtanulja a szertartások menetét, és úgy esnek át a rituálékon, hogy fogalmuk sincs arról, mivel játszanak, mit vonzanak magukhoz.

A legtöbben azt hiszik, hogy ez csak egy úri klub, de a rituálékat arra tervezték, hogy szélsőséges negatív energiákat vonzzanak be, amelyek lehetővé teszik, hogy a Negyedik Dimenzió lényei „megszállják” a résztvevőket.

Amikor előadást tartottam egy spirituális gyógyításról szóló kiállításon Birminghamben, meglepődve vettem észre, hogy a fő szabadkőműves központban tartották, Britannia második legnagyobb városában.

A szabadkőművesek kiadják a komplexum egy részét külső szervezeteknek, hogy pénzt keressenek.

Megörültem, mert így lehetővé vált számomra, hogy az Egyesült Királyság minden bizonnyal egyik legnagyobb szabadkőműves központjának szívében tanulmányozhassam a témát.

Ott tartózkodásom ideje alatt „véletlenül” sikerült benéznem a templomok némelyikébe, ahová a nyilvánosságot nem engedik be. A Calderon Suites nevű  épületegyüttesben gyakorlatilag nem találni ablakot, ha egyszer átjutottál a főbejáraton.

Érzésem szerint ez stílszerűen a Fény kívül rekesztésének szimbóluma. Betértem a szabadkőművesség egyik ága, a Royal Arch egyik nyilvánosság elől elzárt templomába.

Soha nem fogom elfelejteni a szélsőséges negatív energia érzését, ami belépésem pillanatában megcsapott. A jó ég tudja, mit kell ahhoz művelni, hogy ilyen mértékű rosszindulatot vonzzanak oda. Elakadt a lélegzetem.

És a tagok többsége nem érti, mit is cselekszik. Ha egyszer a rezgésszinted ráhangolódik arra a fajta energiára, akkor uralmába keríthet és irányíthat – főleg ha nincs fogalmad arról, mibe ártottad magad.

A Börtönőrök elmerobotjává válhatsz, anélkül, hogy tudnál róla. Így zavarják össze és húzzák be a hálózatba az embereket. Nem történik meg minden szabadkőművessel, mivel függ a szándékuktól és a pillanatnyi rezgésszintjüktől – de megtörténik azokkal, akiknek az elmeállapota nyitott az ilyen birtokbavételre.

A Szabadkőművesség – ahogy az Elit hálózat általában – képes manipulálni és az orránál fogva vezetni tagjainak többségét, mivel felépítése piramishoz hasonló.

Ha megnézed bármelyik szervezetet, a legkisebb üzlettől a legnagyobb multinacionális vállalatig, ugyanazt a piramis felépítést fogod látni.

A legtetején nagyon kevés ember van, akik tudnak mindent, amit csak a szervezetről tudni lehet: a motivációját, a Forgatókönyvét és az irányt, amelyet követni kíván.

Ahogy egyre lejjebb ereszkedsz a csúcstól, egyre több és több emberrel találkozol, akik egyre kevesebbet és kevesebbet látnak a teljes képből. Csak a saját dolgukkal vannak tisztában és senki máséval. Ez lényeges a manipulátor számára! Ezzel a szervezési módszerrel képes az Elit annyi embert és szervezetet irányítani világszerte.

A legtöbben azok közül, akik az Új-Világrend kialakításán dolgoznak, nem is tudják, hogy ezt teszik. Az összeesküvés nem létezhetne, ha minden résztvevő képben lenne a tervet illetően. A manipulátorok manipulálása és az irányítók irányítása alapvető eleme a rendszer sikerességének.

Vegyük például a CIA-t. A „parcellázás” irányelve szerint működik. Egyszerűbben kifejezve, ez a „csak amennyit tudnia kell” elv. A CIA csúcsán azok állnak, akik ismerik tevékenységének valódi természetét.

Minél lejjebb mész, a CIA-alkalmazottak annál kevésbé vannak a nagy kép tudatában. Sokan lehetnek a CIA-n belül, akik teljesen gyanútlanul végzik napi feladataikat. Azt gondolhatják, hogy amit ők csinálnak, a hazájukat, az Egyesült Államokat és az emberiséget szolgálja, és egyáltalán nem aljas vagy gonosz.

De nem tudják, hogy amit tesznek, az hogyan kapcsolódik más, hozzájuk hasonló dolgozók munkájához a piramis egészében azért, hogy létrejöjjön az összességében felettébb visszataszító kép – és ezt csak a csúcson lévő kevesek ismerik.

Ez az a mód, ahogyan az Elit irányít és manipulál. A különböző alkotóelemek mindegyike szintén piramis felépítésű, és maguk is mind részei egy hatalmas globális piramisnak, csúcsán az Elittel.

Látszólag ezek a szervezetek és emberek nem állnak kapcsolatban egymással, de van egy központi irányító erő, amely a részeket egyesíti, saját céljai és indítékai mentén összetartja és összehangolja a felépítményt.

David Icke

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend