A skót származású, amerikai Daniel Dunglas Home-ot, nemcsak az ezernyolcszázas évek, de talán minden idők legnagyobb – tudományosan is vizsgált – parafenoménjének tekinthetjük.

Home már gyermekkorában kitűnt különös látomásaival – barátai és rokonai halálát érezte meg előre –, a médiumitás népszerűvé válásának idejében azonban egyedülálló képességei bontakoztak ki.

Egyre gyakoribb szeánszain eleinte az úgynevezett „szellemkoppantások” nyűgözték le a látogatókat – ezek jól hallhatóan a bútorok testéből, vagy a semmiből keletkeztek –, később viszont már a tárgyak lebegni is kezdtek, sőt időnként maga Home is a levegőbe emelkedett.

Fontos megjegyezni, hogy míg a médiumok általában sötét, vagy misztikusan homályos környezetben nyilatkoztak meg, Home bemutatói napfényes helyiségekben, áttekinthető körülmények közt zajlottak. Ez adott lehetőséget arra is, hogy valószínűtlen képességeit neves tudósok akadálytalanul vizsgálhassák, így többek között a kor jeles fizikusa, Sir William Crookes is számtalan, jól dokumentált megfigyelést végzett Home szeánszain.

Jegyzeteiből kiderül, hogy Home például nemcsak lebegtetni tudott egy kosárba zárt tangóharmonikát, de tűrhető minőségben „játszani” is tudott rajta, valamint saját levitációs képességeit is magas szintre fejlesztette.

Volt olyan eset, amikor Home a lábába kapaszkodott szkeptikus megfigyelőkkel egyetemben emelkedett méteres magasságokba, máskor egy emeleti ablakon lebegett ki, s a másikon tért vissza. Ezeket a jelenségeket értelemszerűen nem lehetett csalással vagy kézelőkbe rejtett apró szerkentyűkkel magyarázni, így világossá vált, hogy Home képességei valóban figyelmen kívül hagynak minden ismert fizikai törvényt.

Home a paranormális jelenségek más területén is egyedülállónak bizonyult, képes volt például a testét átmenetileg kb. húsz centiméterrel megnyújtani – ezt a jelenséget elongiának nevezték el – illetve több alkalommal teste „tűzállóságáról” tett tanúságot.

Előfordult, hogy Home percekig egy kandalló tüzébe dugta a fejét, ám nemcsak sérüléseket nem szenvedett, de a haja sem fogott tüzet. Ugyanilyen csodának számított az, amikor egy alkalommal egy almanagyságú, fehéren izzó parázsdarabbal járt körbe a jelenlévők között, amit bár egy kendővel fogott meg, a szöveten a perzselődésnek a legkisebb nyoma sem látszott. Home mindemellett a klasszikus médiumi tevékenységekben is magas szinten tudott megnyilvánulni, továbbá a telepátia és a megérzések területén is jeleskedett.

Mit fűzhet mindezek láttán Home képességeihez a tudományos parapszichológia? Elsősorban azt a tényszerű meggyőződést, miszerint a pszi jelenségek az ember határtalan tudati képességeire világítanak rá, valószínűen mindnyájunkban szunnyadó potenciális lehetőségként. Másrészt Home egy volt azon kevesek közül, akik paranormális tehetségüket önzetlenül ajánlották fel a kutatás számára – Home a szeánszain sem fogadott el pénzt, sőt végül szegényen halt meg – így viták és vádak felett állva tudott a pszi képességek egyik példaképévé válni.

Daniel Dunglas Home a parapszichológia hőskorában döntő szerepet játszott a kutatások értelmét és fennmaradását illetően, hozzá hasonlóan sokoldalú és tehetséges parafenoménnel, máig nem találkozott a pszi kutatás.

Kövess minket a Facebookon!

error:
Send this to a friend