Az Új Energia Mesterei – A Merlinek

Sokan közületek Merlint az Artúr király korában Camelotban élt személy energiájához kötitek, ám Merlin nem egyetlen személy volt.

A Merlinek először körülbelül i.e.5-600 körül jelentek meg, és esszenciájuk vagy eredetük azokhoz a területekhez köthető, amelyeket ma Magyarországként és Romániaként ismertek.

Ezen a vidéken történt, hogy az emberek kis csoportjai kiléptek a társadalomból, elhagyták hazájukat és közösségüket, mert tudták, hogy van valami több. Belefáradtak, hogy megszabják nekik, miben és hogyan higgyenek, így elindultak, hogy megteremtsék a varázslat, a túllépés tudatosságát.

A Merlin szó egyszerűen annyit jelent, hogy „Az, aki túllép”, illetve „A kiterjesztett”. Más tolmácsolásban „Az, aki túllát”, vagy „A dolgok Látója”.

Az embereknek ez a csoportja, útnak indítva azt, amit az első korabeli misztériumiskolának tekinthetnénk, megengedte magának, hogy túllépjen. A tudatosság igazi felfedezői voltak.

Elengedték a démonoktól, sárkányoktól és istenektől való félelmüket, és megteremtették a saját maguk biztonságos és szent terét, ahol kiterjeszthették az energiáikat. Segítettek megteremteni azt az entitást, amit most Merlin, a Mágusként ismertek.

Úgy döntöttek, hogy a Merlint egyszerre egy személy jelképezze vagy testesítse meg, számos Merlin élt tehát, egyik a másik után az elmúlt hozzávetőleg 2500 évben.

Ez a Merlin-energia körülbelül 500 évvel Yeshua halála után uralkodóbbá, észrevehetőbbé vált. A társadalom megszokott részévé vált, többé nem kellett szigorúan rejtőznie, nem kellett barlangokban vagy erdők mélyén bujkálnia. Kiléphetett a fényre.

A Merlin energia – főleg az, amelyet az Artúr király legendákból ismertek – az emberiség reményéhez, a varázshoz és az emberiség felfedezetlen potenciáljaihoz kapcsolódik.

Amint azt tudjátok, ez a Merlin a mágiát és egyben a druidák energiáját képviselte, és ez különösképpen észrevehető volt abban az időszakban, amikor az új keresztény energia terjedni kezdett.

Bár Merlin és Artúr energiái együttműködtek, de ugyanakkor szemben is álltak egymással. Ez önmagában is a dualitás egy érdekes története.  Az egyik energia, amelyet Artúr képviselt, úton volt a tudatosságba, a másik energia pedig, amelyet Merlin képviselt, kifelé hátrált.

Ahogy most elérkezünk egy új korszakba, a Merlint nem kell egyetlen személynek vagy akár egy kis csoportnak jelképeznie. Az Új Energia Mesterei most már értik, hogy ők a Merlinek. Ők azok, akik túllépnek, azok, akik értik, hogy ez az egész egy nagyon valós illúzió.

Értik, hogy az energiának ténylegesen nincs szerkezete. Átmenetileg lehet struktúrálni, hogy a teremtője szükségleteit szolgálja, de saját, esszenciális struktúrával nem rendelkezik.

Az Új Energia Mesterei, az új Merlinek értik, hogy csak azért, mert a tudomány nem ismert fel vagy értett meg valamit, az még nem jelenti azt, hogy az a valami nem valós.

Vessetek egy pillantást az elmúlt néhány ezer év történelmére! Olyan dolgokat tesztek manapság, amelyek száz évvel ezelőtt még varázslatnak minősültek volna.

Olyan dolgokat vesztek magától értetődőnek, amelyek alig ötszáz éve még az ördögtől eredőnek vagy legalábbis spirituálisan gyanúsnak minősültek volna, amelyeket féltek volna.

Az Új Energia Mesterei értik, hogy bármit meg lehet tenni. Nem vagytok a fizikai testetekre vagy a fizikai környezetetekre korlátozva, de mégis teljesen jelen lehettek bennük.

Nem korlátoznak a fizika régi törvényei, mert azok a szabályok a tudatosság változásával együtt változnak. Vannak, akik azt mondják, hogy a fizika szabályai változatlanok, hogy azok egyszerűen úgy vannak és kész.

Ám az új Merlinek értik, hogy ez csak egy módja annak, ahogy a dolgok vannak, és számtalan más mód is létezik. A Merlinek értik, hogy bárhogyan alakíthatják, változtathatják az energiát, ahogyan csak döntenek – egészen addig, amíg hajlandóak túllépni.

Az új Merlineknek hajlandónak kell lenniük túllépni azon, amit az emberek és a ma tudománya ismer, túl azon, amit jelenleg a vallás vagy akár a filozófia elfogad.

A Merlinek értik, hogy mindig visszatérnek a legbelső középpontjukba – ez egy nagyon lényegi és fontos része a Mesterek bölcsességének. Sokan közületek féltetek túllépni, multidimenzionálisan kiterjeszteni magatokat, mert attól tartottatok, hogy ezzel elveszítitek a bázisotokat, az alapotokat.

És ebben valószínűleg igazatok is volt egészen mostanáig. Valószínűleg tényleg elveszítettétek volna a kapcsolatot az emberi identitásotokkal ebben a valóságban.

Az emberi identitásotok a tér és idő – és azt is hozzátehetnénk, hogy a tapasztalás – egy pontján helyezkedik el, és ha túl messzire terjeszkedtek ki, ha a múlt Merlinjeihez hasonlóan túlléptek, akkor jó eséllyel elveszítenétek önmagatoknak ezt a pontját, és két részre szakadnátok.

Azokkal az emberekkel, akik egy általatok primitívebbnek vagy lassabbnak nevezett tudatossággal bírnak, és megkísérlik a túllépésnek ezt az utazását, általában olyasmik történnek, mint például a
tudathasadás.

Gyakran többszörös személyiségzavaruk lesz, egyes részeik más valóságokban és más dimenziókban maradnak, szó szerint azokon a síkokon léteznek tovább. Ilyenkor az aspektusaik nem csak a Földön vannak, hanem többszörös valóságokban léteznek és élik az életüket. Ez nagyon nehéz és rettentően zavaró lehet az élő entitás, az emberi én számára.

De a Mesterek, akik teljes mértékben elfogadják önmagukat és az őket körülvevő valóságot, és elengedik az Isten régi koncepcióját (amely alapvetően félelem volt), szabaddá válnak arra, hogy felfedezzék az Ismeretlent vagy a Még Megismerésre Várót.

Tudjátok, egyenes összefüggés van a Még Megismerésre Váró és a Szellem koncepciója között. A lényeg az, hogy a Merlinek, az Új Energia Mesterei most egészen könnyedén felfedezhetik ezeket a más valóságokat, erőfeszítés nélkül kiterjedhetnek ezekbe, könnyedén, kecsesen, tudva, hogy mindig visszatérnek önmagukhoz.

Az Új Energia Mesterei tudják, hogy többé nem veszítenek utat a dimenziók között, és nem veszítik el önmagukat azokban a tevékenységekben, amelyek az általuk ismert fizikai valóságukon kívül zajlanak.

A Merlinek mindig hazatalálnak, mert létrehoznak egy otthonteret önmagukban, ebben a Most valóságban, amely annyira hívogató és annyira biztonságos, hogy mindig visszatérnek hozzá.

Amikor nem fogadjátok el magatokat, amikor gyűlölitek a testeteket, amikor harcoltok az elmétekkel, amikor nem fogadjátok el a benneteket körülvevő világot, akkor nagyon nehéz belépni ezekbe a multidimenzionális kiterjedésekbe, ahol úgy formálhatjátok és alakíthatjátok az energiát, ahogy azt megálmodjátok, és azután teljesen visszatérni onnan.

Mostanáig ugyanis ez nem volt egy túl barátságos hely. Ez a valóság, a testetek, ez az idő, tér és tapasztalás nem tűnt igazán hívogatónak az energiátok számára, nem ösztönzött visszatérésre. Kaotikus, zavaros és enyhén taszító érzetet okozott.

Ám most, az Új Energia Mesteri létében megteremthetitek azt a helyet, amely a tiétek, amely hívogató, vendégszerető és otthonos. Ami ti vagytok, és ami bennetek van. Most már szabadon eljárhattok felfedezni, szabadon játszhattok az energiákkal olyan módon, ahogy korábban soha.

Szabadjára engedhetitek az elméteket, és szabadok lehettek úgy, ahogyan már régen nem. Csapdába ejtettétek az elméteket, elkülönítettétek, védtétek, rázártátok az ajtókat és ablakokat.

Korlátoztátok attól való félelmetekben, hogy mi történne, ha megnyílnátok és kiterjednétek. Ugyanezt tettétek a saját szellemetekkel: valahova elrejtettétek, hogy megvédjétek, hogy távol tartsátok az általatok kegyetlennek ítélt valóságtól.

Ám most szabadon kiterjedhettek. Most szabadjára engedhetitek magatokat, kiterjeszthetitek az éteri energiáitokat nem csak ebben a dimenzióban, hanem az összes többiben is.

És most már az is szabadságotokban áll, bármi másnál jobban, hogy ne értelmezzétek azt, amit éppen megtapasztaltok. Ez egy másik nagyon fontos elv.

A korlátaitokat az okozta, hogy az elme képtelen volt felfogni, hogy mi történik. Arra tanítottak, hogy mentális lények legyetek, ezért bármikor, amikor úgy éreztétek, hogy az energiátok távolabbra kalandozik, olyan helyekre és tudatosságokba merészkedik, amelyeket az elme már nem képes értelmezni, akkor lefagytatok.

Megakadályoztátok, hogy ezekben a más valóságokban és energiamezőkön kószáljatok és játsszatok, mert oda nem tudtátok magatokkal vinni az elméteket.

Ám most szabadon megnyílhattok, szabadon túlléphettek, már nem kell, hogy az elmétek megértsen mindent. Elérkezik az a pont, ahol az elme már egyszerűen képtelen érteni a dolgokat.

Nem arra lett tervezve, nem arra lett behangolva vagy megtanítva – az elmét az emberi valóságban és a földi energiák között történő működésre tervezték. Most túlléphettek, és nem kell az elmétekben lennetek és gondolkodnotok.

Ez volt a Merlin energia eredeti létrehozásának szépsége és eleganciája – az a szabadság, hogy nem kell az elmében tudnotok –, és ez egy nagyon fontos része a Merlin energia saját életetekben való megteremtésének is.

A szavak itt ismét cserbenhagynak, mert hogyan is lehetne elmagyarázni valamit, ami nem foglalható szavakba? Hogyan tudnátok leírni valamit, ami nem meghatározható? Ami csak van?

A Mesterek értik, hogy ez megtapasztalható, még akkor is, ha nincs szükség a megértésére. A Mesterek értik, hogy megtapasztalhattok valamit úgy is, hogy közben nem elemzitek, nem szorítjátok
egy struktúrába vagy meghatározásba. Ez a Merlin lényege, a varázslat esszenciája.

Most, hogy teljesen elfogadták önmagukat és a világot, elengedték a régi korlátokat és leengedték a falakat, a Mesterek megengedik maguknak, hogy minden szintet megtapasztaljanak. Engeditek magatokat szabadon játszani az energiákkal. Engeditek magatoknak, hogy minden módon, korlátozások nélkül kiterjedjetek.

A Mesterek értik, hogy nincs jó vagy rossz, többé nincsenek szabályok.

Az egyik dolog, amit a Merlinek mélyen értenek az az, hogy nincsenek szabályok, mert azok korlátozzák az ént. Idekint, ebben a tömeges multidimenzionalitásban nincsenek szabályok. Nincsenek szabályok.

Nem létezik a gravitáció törvénye, az erő törvénye, a dualitás elve vagy bármilyen más, hasonló dolog. Minden szabad és tiszta, ti pedig, az Új Energia Mesterei mehettek játszani.

Ezek az elvek igen egyszerűek. Hajlamosak lehettek arra, hogy megpróbáljátok túlgondolkodni őket, megpróbáljatok szabályokat teremteni köréjük, ám a Mesterek végül megértik, hogy valóban nincsenek szabályok.

Én van.

Tapasztalás van.

És Kifejeződés van.

forrás: Adamus Saint-Germain: Az új energia mesterei

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend