Az indigó gyerekek és a többiek

indigo-gyermek-tel

Ezek a gyerekek egyre többen vannak, minden országban, minden civilizációban találkozunk velük. Az aurájuk színe alapján úgy nevezzük őket: „indigó gyerekek. Egyesek más neveket is adnak nekik: „a csillagok gyermekei” vagy „a fény gyermekei” vagy még inkább „az új évezred gyermekei”.

Az első ember, aki ezzel a jelenséggel behatóbban foglalkozott, egy amerikai parapszichológus Nancy Ann Tappe, aki évek óta kutatja a színeket az emberi aura általa észlelt formái segítségével.

Amikor a kaliforniai San Diego-i Egyetem kísérleti intézetében tanított, és együtt dolgozott dr. McGreggor pszichiáterrel, ő volt az első, aki észlelte ezt az új színt tanítványai aurájában.

Már igen korán jelezte, hogy a fukszia szín eltűnt, hogy a bíborvörös ritka lett, és elsőként mutatta ki a 70-es évek elején az indigó aurát, majd az 1980-as években sikerült ezt a jelenséget, amelyet „vitális szín”-nek nevez, behatóbban tanulmányoznia. Jelenleg – véleménye szerint – a most születő gyerekek 80%-a valószínűleg indigó aurával rendelkezik.

Úgy gondolja, hogy a 18. század előtt az ibolyaszín aura gyakorlatilag nem létezett. A kék volt a meghatározó, illetve a gesztenyebarna, a sárga és a zöld. Az ibolyaszín aurák száma lassanként növekedett, akárcsak jelenleg az indigó auráké. Vagyis vélhetően minden kétszáz évente új szín kerül előtérbe, és attól fogva átjárja a civilizációt. Mivel azonban az idő egyre sebesebben halad, az indigó sokkal gyorsabban nyer teret, mint bármely más szín.

Nancy Ann Tappe szerint az ibolyaszín aurával rendelkezők tehát az Indigók előfutárai, azonban az előbbiek valószínűleg a múltban élnek félig elfeledett emlékek közt, míg az Indigók a jövőre tekintenek. Felfedik előttünk a holnapot, nem a múltbélit mutatják meg.

A fény színformák útján válik láthatóvá, és ez a fény minél gyorsabban vibrál, annál inkább a hideg színek irányába hajlik. Az indigó a nyáresti égbolt színe, egyszerre sötét és fényes. Általa kézzelfoghatóvá válik az elillanó, amely lehetővé teszi, hogy még meg nem fogalmazott kérdéseinkre választ kapjunk, ráhangol minket a megérzésre, a felfogásra. Ugyanakkor megvéd bennünket a negatív hatásoktól, megkönnyíti a kapcsolatokat másokkal, és gyorsítja fejlődésünket.

Azt is tudnunk kell, hogy az indigó szín egy Merkúr-ív által keletkezik, márpedig az asztrológiában a Merkúr a kommunikációt jelentő bolygó.
Azok számára, akik megérzik az emberi test mágnesességét, és azokat a rezgéseket, amelyeket a test kelt, azok számára az Indigók olyan lények, akik másként rezegnek, mint az emberiség többi része, olyan hullámhosszon, amely még nem terjedt el. Ennek következtében energiájuk magasabb szinten mozog, mint a jelenleg normális szint, amely megmagyarázza hiperaktivitásukat, állandó mozgáskényszerüket.

Egyes kutatók, különösen fizikusok úgy vélik, hogy a gyerekeknek ez az új faja valószínűleg az 1989. március 13-i napkitörés idején jelent meg a Földön. Az ő szemükben az Indigók nagyon különböznek más átlagon felül tehetséges, hiperaktív gyermektől, vagy egyszerűen jóval fejlettebbek az emberiség többi részénél, hiszen vélhetően más időből és térből érkeznek, a jövőből, és csak a jelen korban öltenek testet a Földön.

Bármikor is jelentek meg ezek a gyerekek, noha a kérdés heves viták tárgya, jelentősen különböznek másoktól. Doreen Virtue pszichológus számára, aki régóta foglalkozik ezzel a jelenséggel, ők olyan „jövőbeli lények, akik egy még mindig a múltban gyökeret vert bolygón öltenek testet”. Ez a meghatározás számunkra nagyon érdekes, és számos szülő véleményével megegyezik.

Gyakran hajlamosak vagyunk összekeverni az indigó gyerekeket és a kényszeres viselkedészavarral, hiperaktivitással, és figyelem-hiánnyal küszködő gyerekekkel. Majdnem minden indigó gyermek mutat figyelem-hiányt, de azok a gyerekek, akik figyelem-hiányban szenvednek, nem mind Indigók.

Számos különbség van közöttük, és lehetetlenség bármilyen fizikai rendellenességet felfedezni az indigó gyerekeknél. Egyetlen vizsgálat sem mutatott ki biokémiai egyensúly-hiányt vagy agyi sérüléseket. Sőt, bármilyen legyen is a gyerekek természete, akiket Ritaline-nal nyugtatunk, komoly agykárosodásnak vannak kitéve.
Dr. Peter R. Breggin, a Pszichiátriai és Pszichológiai Tanulmányok Nemzetközi Központjának (Centre international d’études de psychiatrie et de psychologie) igazgatója, a John Hopkins Egyetem igazgatóhelyettese is megerősíti ezt: „Nem a gyerekeknek vannak problémáik, hanem a világnak, amelyben élnek.

Amikor a felnőttek jobb környezetet biztosítanak számukra, viselkedésük jelentősen javul. Ezzel ellentétben előfordul, hogy a gyerekek és a fiatalok olyannyira zaklatottá, zavarodottá vagy annyira önpusztítókká válnak, hogy fellázadnak, és ezt a fájdalmat maguk ellen fordítják. Soha nem hagyhatjuk, hogy azt higgyék, hogy betegek vagy abnormálisak, mivel az ellentét alapvető oka a családban, az iskolában vagy a társadalomban található.

Nancy Ann Tappe szerint az indigó gyerekeknek négy fajtája létezik: a humanista, a tervező, a művész és a dimenziók közti. Hosszú kutatások után, amelyek elsősorban a gyerekeket övező aura színeinek megoszlására alapulnak, kialakított egy módszert a viselkedések osztályozására. E négy típus számos közös elemet magába foglal, mégis léteznek az egyes csoportokra vonatkozó különleges jegyek.

A humanista igen szociális, könnyen beszélget mindenkivel mindenféléről, jól lehatárolt véleménnyel rendelkezik. Energiája végtelennek tűnik, hiperaktivitása folytonos. Minden játékkal egyszerre játszik, gyakran egyedül, mohón elolvas mindent, ami a keze ügyébe kerül.

Inkább egy képzelt világban él, néha mások számára láthatatlan lényekkel társalog. Álmodozó és idealista, néha szórakozott, az igazság és az összhang megszállottja. A természet és az állatok harcos oltalmazója, és könnyedén csatlakozik olyan csoportosulásokhoz, mint a Greenpeace. Imád olvasni, mindent szétszed, ami a keze közé jut, lehatárolt gondolatokkal rendelkezik, de másokat is hagy szabadon másként gondolkodni. Keresi a lehetőségét, hogy később az emberiség szolgálatára álljon, akár orvosként, ügyvédként, tanárként vagy politikai vezetőként.

A tervezőt sokkal inkább a tervek, mint az emberek érdeklik. Ez a típus tevékeny és sportos, vezető vagy még inkább manipulátor-típus. Ügyes és szívesen szedi szét technikai játékait, hogy megnézze, hogyan működik. Lázba hozza az informatika, jelentős gyakorlati érzékkel rendelkezik, képes szervezni, feltalálni, és tanácsokat adni. Egyáltalán nem izgulékony, a hozzá közelállókkal szemben is képes távolságot tartani. Ez a típus néha drogfüggővé válhat. Arról álmodik, hogy mérnök, építész, pilóta vagy űrhajós lesz.

A művész a legérzékenyebb, gyakran a legkisebb mind közül. Nagyon kreatív, veleszületett művészeti képességekkel rendelkezik, de ezeket gyakran nem hajlandó kordában tartani, megfelelő szaktanulmányokat folytatni, vagy egyszerűen csak ihletét szabályok közé szorítani. Képes festeni vagy rajzolni, énekelni vagy zenét szerezni, sőt különböző hangszereken játszani.

Kifinomult érzékeinek köszönhetően képes nagyon finoman hangolt zenét szerezni, egyúttal képes a dallamot, sőt a kottát is megjegyezni. Tehetségesen rajzol vagy fest, anélkül, hogy egy tanár tanácsait megfogadná, hogyan tartsa a ceruzát vagy az ecsetet. Gyakran rendelkezik gyógyítási képességgel, jobban, mint mások, azaz telepátia útján kommunikálni. Igen jól emlékezik korábbi életeire. Valódi alkotóvá válik, és egy területen mélyed el, miután több másikat is kipróbált.

Ez típus a legritkább a többi közül. Nehezen fogadja meg a tanácsokat, úgy érzi, többet tud, mint a felnőttek, és elutasító a beilleszkedéssel szemben. Utálja a korlátokat, a tekintélyt, a kötelmeket. Sokkal ellenállóbb, mint más gyerekek, és távolról nézve az indigó gyerekek közül a legrobosztusabb. Méretei általában megfelelnek a korának. A többi típusnál jobban igényli, hogy kapcsolatban legyen a természettel: sétálni friss levegőt szívni és gondolkodni a természet lágy ölén. Már aprócska korától arról a „küldetésről” beszél, amelyet a Földön véghez kell vinnie, filozófiai és képromboló eszméi sokkolhatják a konzervatív felfogású embereket. Gyakran főnökként viselkedik, aki ura önnön szerepének és másokat is magával ragad. Nyugodtan gondolhatjuk tehát, ez az az Indigó típus, aki az új filozófiákat létrehozza és elterjeszti. Nancy Ann Tappe szerint a különböző vitális színek mind a tiszta indigó irányába mutatnak.

indigó gyerek

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: