Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Alvók és Ébredők – az emberi élet két folyama

img

Az emberiség fejlődésének egy bizonyos pontján (körülbelül a babiloni korban) az emberi élet folyama két ágra vált szét. Az egyik folyam, a “fősodor” (közkeletű angol szóval mainstream) pszichostatikus, a másik pszichokinetikus társadalomnak nevezhető.

A pszichostatikus társadalom a nagy tömegeket foglalja magában; rájuk vonatkozik G.I. Gurdijeff jellemzése: “ébren alvók”.

Ezek az emberek nem dolgoznak tudatosan önmagukon. Csupán gépek, a körülmények sodorják őket. Működésük a szó minden értelmében mechanikus.

A pszichokinetikus társadalom ezzel szemben tudatos munkát végez önnön fejlődésén, mert cselekvőképes egyedekből áll, akiknek szándékaik vannak.

ebredes

A gond csak az, hogy a hatalom birtokosai a pszichostatikus társadalom vezetői, és hiába igyekszik a pszichokinetikus közösség befolyásolni a fősodor gondolkodását, cselekedeteit, vajmi csekély hatást tud kiváltani.

Ha a világ tudattalan része követné a tudatos rész iránymutatását, a hatalom szertefoszlana a semmibe, hiszen az örökkévalóság szemszögéből tekintve oda is tartozik.

Hogyan fejlődhetne a Föld lelke, ha tudati energiájának óriási része (a tudattalan tömegek) fejlődése megrekedt?

A tudattalan tömeg óriási méretét tekintve felmerül a kérdés: vajon milyen hatásnak kellene bekövetkeznie, hogy elterelje ezt a pszichostatikus áramlatot? Miféle híd tudna átívelni ezen a szakadékon?

Az esti híradókat nézve az embernek még aziránt is kétségei támadnak, hogy vajon egy deus ex machina, isteni beavatkozás elegendő lenne-e.

És mégis, minden jóakaratú ember tudja, hogy minden áldott nap ezrével történnek jó cselekedetek a világban; a földkerekség minden egyes városában, falujában élnek ismeretlen hősök.

A jó cselekedeteket persze könnyedén elfedik előlünk a híradók hírei, mert a tömegeknek való sugárzásra csak az kerülhet, ami elég borzalmas, elég felkavaró.

negativ-hirek

Miért akarják a hatalomban lévők, a média és a reklámipar emberei alacsonyan tartani az emberi szellemet, miért az alacsony energiaszintű híreket részesítik előnyben?

A válasz: lényegében ők maguk is alacsony energiaszintű egyedek, akiknek egyetlen “tápláléka” a tömegek fölött gyakorolt hatalom.

Amíg az emberek nem kapnak inspirációt, és nem szereznek tudomást a tudatos fejlődés további lehetőségeiről, addig leigázottságban, elnyomásban lehet őket tartani, kiszolgáltatva az épp hatalmon lévőknek.

A hatalommal rendelkezők, a pszichostatikus társadalom vezetői pedig tovább élősködnek, mert elszívják az energiát az ellenőrzésük alatt tartott tömegektől.

Sorsukat azonban megpecsételi, hogy nem képesek fejleszteni a lelkük anyagát, egyetlen szerzett és kifejlesztett szubsztanciájuk, a hatalom pedig elporlad velük együtt. És megint csak feltűnik előttünk a kérdés: miféle híd képes átívelni ezen a szakadékon?

A bolygón megjelenő tudathullám tagadhatatlanul nő és dagad, lendülete fokozódik, és már elérte a világ minden táját, de erőteljes ellenállásba ütközik.

energia

A pszichokinetikus társadalom minden egyes tagjára ötszáz olyan jut, akiknek tudatosodása, ébredése még nem indult be, és amíg a híd fel nem épül, ez az arány aligha változik.

Egyvalami mindazonáltal biztosnak látszik: az embereket még fiatalkorukban kell elvezetnünk ehhez a bizonyos hídhoz, mielőtt visszahozhatatlanul elvesznek. A gyermekeket kell megtalálnunk a tudatosság üzenetével, róluk kell gondoskodnunk, minden áldott nap figyelve és erősítve fejlődésüket.

Oktatásukban – amellett, hogy elsajátítják az általános, gyakorlati ismereteket – helyet kell kapnia az önmagukon végzett tudatos munkának is. Egészen korán, még mielőtt ők is áldozatul esnének a kapzsiság oltárán, elméjükkel is meg kell tanulniuk azt, amit a szívük már úgyis tud – hogy minden eleven lény számára a lélek fejlődése az, ami igazán fontos.

Ez az egyetlen módja az ördögi körből való kitörésnek. Ez az egyetlen út az igazi szabadsághoz.

www.rejtelyekszigete.com

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar

A weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások minőségének javítására. További információ

A sütik kezelésére vonatkozó EU-s irányelvek előírják, hogy az adott honlap látogatóiról csak előzetes, megfelelő tájékoztatással társított, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásukkal lehet adatokat gyűjteni. A süti egy olyan információ csomag, melyet az internet böngészése során a szerver hoz létre és egy ún. időpecsét alapján egy előre meghatározott ideig tárolódik a felhasználó gépén. Jellemzően olyan honlap látogatási információkat, mint a böngészési előzmények, érdeklődési kör, de tárolhat jelszavat és webshop esetében bevásárlókosár tartalmat egyaránt. A sütikben tárolt adatok alkalmasak a visszatérő vagy az oldalon már regisztrált látogató beazonosítására, így az általuk preferált információk és előzmények alapján támogatják azokat a weboldal szolgáltatásokat és funkciókat, melyek a látogatót leginkább érdekelhetik, így képesek a felhasználói élmény növelésére.

Bezár