A torokcsakra jelentősége és tulajdonságai

A torokcsakra (Visuddha) az első olyan erőközpont, amely megkülönbözteti az embert a többi életformától. A Kabbala ösi szövegei „beszélőnek” nevezik az embert. A beszéd az egyedüli emberi képesség, melynek révén a tapasztalás bármely szintjén ki tudjuk fejezni magunkat.

Azzal becsülhetjük meg érdeme szerint a teremtés eme ajándékát, hogy tudatosan is elkötelezzük magunkat igazságaink kinyilvánitása mellett, s meggyőzően és tisztán énekeljük el az egyéniség dalát. Aki igy tesz, igazándiból a lelkét szolgálja.

A torokcsakra a magasabb rendű spirituális világok kapuja, melyet az ezoterikus szövegek Isten szájának neveznek. Azt a pontot jelöli ez a tarkótájon – ez a legalacsonyabb rendű agyi régió, már a gerincvelőben – a nyúltagy közelében, ahol a kifinomult spirituális energia a szervezetbe áramlik. Erre akkor kerül sor, amikor az elme szabad, és a szellem nyitott. Itt suttognak fülünkbe az angyalok, s eme csakra közvetítésével ad életünknek értelmet és tartalmat a spirituális ösztönzés.

A torokcsakra a finom energiák edénye. Működését sérülés, valamint érzelmi és fizikai bántalmazás károsíthatja. Bezárul a bánat meg az olyan elfojtott érzések, mint a harag és a félelem hatására. Kerteléssel vagy rosszindulatú híresztelések terjesztésével is szennyezhetjük.

A torokcsakra szimbóluma

Minden olyan káros élvezeti szer vagy drog árt a torokcsakrának, amely áthalad a torkon. E keskeny járaton jutnak szervezetünkbe az alkohol, a dohányfüst, a különböző gyógyszerek és kábítószerek, valamint a fölös mennyiségű táplálék. Mindez megszakítja az alsó erőközpontok felől a homlok- és koronacsakra felé tartó energia folyamatos áramlását.

Az élvezeti- és kábítószerek gyengítik az akaraterőt, és megakadályozzák, hogy maradéktalanul kiaknázzuk az életerőnket. Eltompítják érzelmeinket, összezavarják és félrevezetik értelmünket. Akkor állják útját legmagasabb rendű igazságaink kimondásának, amikor a legnagyobb szükség volna rájuk.

Vétünk belső tartásunk ellen, ha nem becsüljük meg érdeme szerint az egyéniségünket. Az erőteljes, életképes önérzet nélkülözhetetlen igazságaink kinyílvánításához. Tegyük ezt meg legjobb tudásunk szerint, akkor is, ha ezzel megkockáztatjuk, hogy elkülönülünk a többségtől, s magunkra vállaljuk a különc szerepét. Az igazi felnőttséggel együtt jár, hogy komolyan gondoljuk kijelentéseinket.

A torokcsakra jellemzői

 • Helye: a torok és a nyak
 • Fogékony életkor: 28 – 35 év
 • Alakja: fordított piramis, amely az állkapocs körül csüng alá úgy, hogy hegye a szív felé mutat
 • Belső elválasztású mirigy: pajzsmirigy
 • Szín: türkizkék
 • Hangjegy: G hang
 • Zenei műfaj: opera
 • Elem: éter, amely minden mást magában foglal
 • Hatókör: akarat és önkifejezés
 • Érzékszervi tapasztalat: hallás
 • Illóolajok: kék kamilla, gardénia, ilang-ilang
 • Kristályok: türkiz, kék achát, berill
 • Uralkodó bolygó: Merkúr
 • Asztrológiai jegyek: Ikrek, Szűz
 • Fém: higany
 • Helye a földtekén: Olaszország
 • Mitológiai állat: karvaly
 • Növény: gardénia
 • Teendők: az akaraterő megizmosítása, legmagasabb rendű igazságaink kifejezése, alkotó élet
 • Fizikai tevékenység: Alexander-módszer, jóga és gerinccsigolyák kiegyenesítése, kranioszakrális gyógyítás, színház- és táncterápia, csi kung és taj csi
 • Szellemi és spirituális tevékenység: szent szövegek kántálása, néma elvonulás, böjt, jóga, ima, meditáció, éneklés, naplóírás, nyilvános felszólalás
 • Kedvező archetípus: a közösség szócsöve
 • Kedvezőtlen archetípus: néma gyermek
 • Angyali jelenlét: Gábriel arkangyal, aki elhozta az emberiségnek Isten igéjét

A torokcsakra archetípusai

KEDVEZŐ: a közösség szócsöve

Olyan valaki, akinek szilárd a belső tartása. A közösség szócsöve legjobb tudása szerint ad hangot az igazságnak. Rátermetten keres szavakat az érzelmek számára, s képes kiállni a maga es a mások igazáért. Szükség esetén nemet is tud mondani. Bízni lehet a szavában.

KEDVEZŐTLEN: néma gyerrnek

Olyan valaki, aki félelmei vagy szégyenérzete miatt elfojtotta magában az önkifejezést. Az ilyen ember leplezi az érzéseit, és nincs tudomása saját magasrendű igazságairól. Akkor is igent mond, amikor nemet gondol.

A torokcsakra hatásai

A torokcsakra közvetlenül kihat közléseink minőségére. Ha komolyan gondoljuk, amit kimondunk, s álljuk a szavunkat, ezzel hatással vagyunk arra, hogy milyennek lát minket a világ, Ilyenkor odafigyelnek a szavunkra, és elismerés lesz az osztályrészünk. Ahogy elmélyül elkötelezettségünk az igazság kifejezése iránt, a torokcsakra is kitágul, s a lélek legyőzhetetlen szövetségesévé válik, miközben energiát közvetít fizikai és spirituális fejlődésünk serkentésére. Belső tartásunk ezzel együtt megszilárdul, s gondolkodásunk is mind rugalmasabban szolgálja az igazság kinyilvánítását.

Mindez elegendő erővel tölt fel ahhoz, hogy megvalósítsuk életcéljainkat. Azért leszünk energikusabbak, mert a torokcsakra az életenergiák tartálya, melyeket érintetlen frissességükben őriz meg. Az az ember, akinek belső tartása van, egyenesen kimondja, amit gondol. Ilyenkor energetikai pecsét jön létre a torokcsakra körül, s ennek következtében a testi, a mentális és az érzelmi erőközpontok felé terelődik az energia. Az akadozottan működő torokcsakra energiaelszivárgást okoz, ez fáradtság, gyengeség vagy szórakozottság formájában jelentkezik.

Mindennek fizikai vetülete a pajzsmirigy elégtelen működése. Hiába írnak fel orvosaink ilyen-olyan gyógyszereket, ez nem csökkenti, sőt, voltaképpen még fokozza is a szivárgást, A hagyományos orvoslás a pajzsmirigy működésének serkentésével túlzott hormontermelésre készteti ezt a szervünket. Energetikailag az a helyzet, hogy az energia szabad áramlásához elengedhetetlen magasabb rendű igazságaink kifejezése és a lélekkel való kapcsolat. A belső elválasztású mirigyek is ekkor termelnek csak megfelelő mennyiségű hormont.

Életvitelünk és Iétünk kinyílvánítása a világ felé közvetlenül kihat életenergiáink mennyiségére. A torokcsakra az akaraterővel is kapcsolatban áll. Egyeseknek napi feladataik ellátásához is össze kell szedniük minden akaraterejüket, holott ennek igazi szerepe az lenne, hogy átsegítsen bennünket azokon a spirituális erőprábakon, amelyek kifinomítják a lelket, a testnek mégis tehertételt jelentenek. Aki nem tékozolja el akaraterejét csip-csup ügyekre, az megőrzi spirituális fejlődése számára. Csak a spirituálisan igaz élet hangolódik rá egyebek között az örömre, az alkotó munkára és az értékes emberi kapcsolatokra. Meglehet, elfojtjuk érzelmeinket, ami annak a jele, hogy a helyzet megérett a változtatásra.

Aki összhangban ténykedik magasabb rendű igazságaival, az olyan erőpróbák számára őrzi meg akaraterejét, amelyek igazán számítanak. Akaraterőnk megfegyelmezése megerősíti a torokcsakrát. Megtart az őszinteség útján, s fejleszti a jellemet.

Ami a jő közérzetet illeti, az igazság, az energia és az érzelmek egytől egyig kapcsolatban állnak életműködéseinkkel. Az erős akarathoz elengedhetetlen, hogy nemet tudjunk mondani arra, ami és aki ártalmunkra lehet. Ez az erőközpont közvetlenül összefügg magasabb rendű valónkkal, lényünknek azzal az emelkedett összetevőjével, amely irányt mutat és megvédelmez. Személyes kötelességeink közé tartozik, hogy hallgassunk és hangolódjunk erre a belső kalauzra. Aki elvész a külső hangzavarban és üres locsogásban, az nem hallja meg lelki vezetőjének a hangját.

Sajnos belső fülünket amúgy is eltömítik a hazugságok, a túlzások és a lárma. A torokcsakra a hallást is irányítja. Azzal erősíthetjük, ha odafigyelünk a belső hangunkra. A néma figyelem képessége megnyitja a torokcsakrát, és megerősíti a kapcsolatot belső lényegünkkel.

Régóta tudjuk, hogy a hang gyógyíthat, mi több, az immunrendszert is erősíti. Amikor kedvező dolgokat hallunk magunkról, könnyebben meggyógyulunk. A hangosan kimondott megerősitések például közvetlenül kihatnak a vér endorfinszintjére. Ha azt halljuk, hogy gyönyörűek vagyunk, és mindenki szeret bennünket, valósággal szárnyakat növesztünk, hiszen arról értesülünk, hogy jónak és szeretetre méltónak tekintenek minket.

Ezzel szernben amikor kedvezőtlen dolgokat hallunk magunkról, magunkba húzódunk, és elszigetelődünk belső lényegünktől. Aki a külső elismerésre hagyatkozik, annak hisz, amit hall, ahelyett, hogy megismerné önnön értékeit. A torokcsakra ereje attól függ, milyen szoros belső kapcsolatot ápolunk az igazsággal. Ha hajlandók vagyunk elcsöndesedve lelkünk sugalmazására figyelni, megbízható kalauzt kapunk egész életünkre. Tovább növelhetjük ennek a belső vezetőnek a hatalmát, ha szabadjára engedjük eltemetett érzéseinket, vagy egyszerűen csak tudatosítjuk őket. Mindez azzal jár, hogy engedélyt adunk magunknak érzelmeink megtapasztalására, még ha nem szükségképpen követi is cselekvés az átéléseket.

Az érzelmi elfojtások akadályozzák az energia szabad áramlását, s belső igazságaink megismerésétől is elzárnak minket. Nyitott és szabad csakra mellett belső kisugárzásunk és földi szépségünk egyaránt felragyog. Erős torokcsakrát az fejleszthet ki, aki ismeri önmagát és saját belső értékeit.

Le kell győznie továbbá félelmét a nyit kiállástól, ezenkívül érzelmi érettségre és felelősségvállalásra kell törekednie A torokcsakra meggyógyításának első lépése, hogy teljességre törő kapcsolatot fejlesszünk ki az igazsággal. Csaknem az összes zavaró érzelem elfojtva ebben az erőközpontban gyülemlik fel. Ez következik be, amikor elhallgatjuk érzéseinket, ha megbántódunk, vagy haragszunk. Akkor kapunk majd erőre, ha megtanuljuk kimondani az igazságot.

Az igazsághoz fűződő szoros kapcsolat tökéletesen átformálhatja a jellemet. Az ilyen embernek hirtelen egész testtartása és arckifejezése erőről, lendületről, belső szépségről és életörömről tanúskodik. Nemhiába, hiszen tudja, hogy az igazság kimondása olyan belső tartományok felé nyit ajtót, ahol maga az igazság lakozik.

Hogyan érjük el a torokcsakrát?

Sokféle módja van a torokcsakra megnyitásának. Aki elfojtja az érzéseit és a tényleges önkifejezést, lélekgyógyászhoz fordulhat érzelmi élete meggyógyítására. Az ének- és a beszédgyakorlat órák szintén a torkot erősítik. Valahányszor igénybe vesszük a torkunkat, érzéseink is tudatosodnak.

Az igazság kinyilvánításának eltökélt szándéka megnyitja az utat a gyógyulás felé. Ne feledjük, hogy egy hazugságban, féligazságok és elfojtott érzések között eltöltött élet megrongálja a torokcsakrát. A legtöbb ember nem tud belső valóságáról. Lelki élményei teljesen rejtve maradnak előtte. Ahhoz, hogy eligazodjunk érzéseink között, tudatos erőfeszítésre van szükségünk. Amikor haragszunk, elszomorodunk, szorongunk vagy örülünk, a fenti érzelmi állapotok felismerése a fejlődésünket szolgálja.

Valahányszor kinyilvánítjuk az érzéseinket, a valóság természetének mélyebb igazságaival szembesülünk. Érzéseink megismerése önmagunk teljesebb megértését vonja maga után. A kötözködéseknek vagy a támadásoknak való kiszolgáltatottság, sőt még a tréfás gonoszkodás is gyengíti az önbecsülést. A sértés és a megaláztatás nem tesz jót a léleknek. Fontos tehát, hogy értésére adjuk a körülöttünk élőknek, ne rajtunk verjék le rosszkedvüket. Jelentős lépés ez az igazság kinyilvánítása felé.

Mindez feltételezi, hogy kellőképpen szeressük azt, akik vagyunk, mert csak ekkor tudjuk, hogy a lelkünk védelemre szorul. A sértések és a mérgezett nyelvű, burkolt célzások mindig olyanoktól származnak, akik túlértékelik magukat, másokat pedig megvetnek. Az ilyen ember csak ritkán veszi észre, hogy a szavainak fullánkja van.

Valahányszor válasz nélkül hagytuk a hasonló megjegyzéseket, a torkunkra forrasztott visszavágás elzsibbasztja a lelkünket, Ha tiszteletben tartjuk belső igazságunkat, és kimondjuk az érzéseinket, Ielkileg is fejlődünk. Immáron nem keressük mások kedvét, s megtanuljuk táplálni a lelkünket. Olyan belső átalakulás ez, amely összhangban áll érettségünkkel és lelki fejlődésünkkel.

Értékrendünk kinyilvánítása és azoknak a választásoknak a tiszteletben tartása, melyeket boldogságunk, egészségünk és jólétünk érdekében hozunk, értésére adja a világnak, hogy számolni kell velünk. Ha kinyitjuk a szánkat, legyen ez bármilyen nehéz, megnő az önbizalmunk, megerősödik a jellemünk, és belső erőtartalékaink is gyarapodnak. Ezzel szemben, ha szó nélkül hagyjuk, hogy mások a fejünkre nőjenek, nekik is ártunk, nem csupán magunknak.

A torokcsakrát szintén gyógyíthatjuk megerősítésekkel. Kezdetben mondjuk ki őket hangosan. A legcélszerűbb tükör elé állni, ahol egész testünket látjuk. Képezzük a hangokat a hasüreg mélyéről, ez méllyé és zengővé formálja a hangot. Mondjuk magunknak, hogy tökéletesen elégedettek vagyunk azzal, amilyenek vagyunk, s ismételjük el igen sokszor ezt a megerősítést.

Ha már így bevezettük a tudatalattinkba ezeket a megerősítéseket, talán szívesen magnóra is vesszük őket a saját hangunkon. Játsszuk le a szalagot este elalvás előtt, hogy beleivódjon a lelkünkbe. Vezetés és kocogás közben vagy a zuhany alatt is újra meg újra meghallgathatjuk. Némelyek akár dalokat is írnak a mellékelt szövegre. A hangos kimondás mindenképpen a leghatásosabb. Próbáljuk meg másoknak is felolvasni ezeket a megerősítéseket. Kérjük meg egy barátunkat, hogy álljon meg 3 m távolságban, hogy ezzel is hangosabb beszédre kényszerüljünk. Kérjük meg ezt a barátot, közölje, mikor talál elég meggyőzőnek minket. Gyakoroljuk, hogy egyedül a hanguk lejtésével is hatni tudjunk.

A beszéd után a csöndet is gyakorolhatjuk, mert megnyugtatja az elmét, s közben mérlegre tehetjük és megválogathatjuk szavainkat. A csönd jobban méri a kimondott szavak értékét, s az angyalok ekkor súgnak a fülünkbe. Így jut a tudatunkba az útmutatás és a felső ösztönzés. Aki hozzászokott a folyamatos lármához, annak tanulnia kell a csöndet.

A torokcsakrához tartozó megerősítések

Ismételjük el őket reggel és este a torokcsakra erősítésére és gyógyitására.

 • MEGÉLEM ÉS HÍRÜL ADOM A VILÁGNAK BELSŐ IGAZSÁGOMAT, MAGAM VAGYOK AZ IGAZSÁG.
 • A közlés létfontosságú jó közérzetem szempontjából.
 • Szeretem megosztani tapasztalataimat és kimondani az igazságot.
 • Mások igazságait is meghallgatom, a magamét pedig becsületesen megosztom embertársaimmal.
 • Akaraterőm összhangban áll spirituális céljaimmal.
 • Valahányszor átesem egy erőpróbán, tovább erősödik az akaratom.
 • Olyan ötletesen fejezem ki az igazságot, ahogyan tőlem telik.
 • Azokkal állok szóba, akik megnyitják előttem a szívüket.
 • Megtanulok odafigyelni magamra és megízni belső hangomban.
 • Valahányszor kimondom az igazságot, tovább erősítem belső tartásomat.
 • Belső tartásom a szavam, s szavam az igazság.
 • Szavaim lelkem legmélyéről fakadnak.
 • Lelkem nyugodt és néma.
 • Ahogy itt csendben ülök, megbízom az angyalok suttogásában.

A torokcsakra meditációja

Válasszunk gyertyát és valamilyen füstölőt. Telepedjünk le kényelmesen, egyenes, kihúzott háttal. Vegyünk néhány mély lélegzetet, hogy a mellkas és a hát felső részén ellazuljanak az izmok. Ejtsük le az állkapcsunkat, és lazítsuk el a nyelvünket.

Érezzük, amint a feszültség eltávozik a fejbőrön keresztül, s szemünk behúzódik a szemüregbe. Gyújtsuk meg a gyertyát, és égessük el a füstölőrudat. Figyelmünket összpontosítsuk a szájüregre és a torokra. Távolítsunk el minden pangást erről a testtájról azáltal, hogy mélyen belélegezünk ide.

Hunyjuk be a szemünket, és képzeljünk magunk elé egy megfordított, türkizkék piramist, amely az állkapacsról csüng alá. A piramis csúcsa a szív felé mutat. Miközben kitartjuk e mértani testet, növeljük meg, és fessük be élénkebb kékkel.

Érezzük át, hogy ez a piramis pecsétként zárja le a torkot, hogy az energia ne forgácsolódjon szét, és ne rekedjen meg a nyakban. Érezzük át, amint a tarkónk ellazul, csökken a toroktájék és a nyelv feszültsége, miközben megtöltjük azt kék fénnyel. Érezzük, amint ez az energia szétsugárzik a torokban, és betölti és kitágítja azt.

Kezdjük el beépíteni a piramisba a torokcsakra jellemzőit. Érezzük, amint az állkapocsízület szalagja megfeszül, miközben elgondolkodunk belső tartásunk mélységein. Ez a székhelye igazsággal szembeni elkötelezettségüknek.

A piramis hátsó fala zárja magába az igazság energiáját, mind a személyes mondandónkat, mind pedig Isten magasabb rendű igazságáét. Energiát táplál a fülbe, ezért amikor átlátjuk az igazságot, tudjuk, hogy belső sugallatra történt. A megfordított piramis bal oldala képviseli az akaratot. Valahányszor kiállunk önmagukért, vagy véghezviszünk egy feladatot, megerősítjük ezt a falat. Határozzuk el magunkban, hogy amennyire tőlünk telik, lezárjuk, ami befejezetlen a kapcsolatainkban. Ez a fal köt össze a spirituális és a földi világgal, s felszabadítja azt az energiát, amely talán mélyen benne rekedt a torokcsakrában.

A piramis elülső éke a közlések energiáját testesíti meg. A hangszalagokat és a gégét táplálja, megkönnyítve az igazság kimondását és mások meggyőzését. Ha alaposan megválogatjuk szavainkat, teljes értékű, sokrétű kapcsolatokat alakíthatunk ki embertársaikkal. A piramis távolabbi oldala foglalja magában azt az alkotóerőt, amely segíti önkifejezésünket. Ezt a teremtő energiát festésre, írásra, zenélésére vagy bármi másra használhatjuk, ami örömet szerez.

Az alkotó megnyilvánulások segítenek az önkiteljesítésben. Üljünk csöndben, miközben visszatartjuk a torokcsakrában ezt az energiát. Hagyjuk hogy fülünk megnyíljon az igazság előtt, s akaraterőnk is megerősödjön. Érezzük, amint az energia termékeny áradása ösztönzi elménket, és arra sarkall, hogy megosszuk magunkat másokkal.

Pecsételjük le ezt a csakrát fénykörbe foglalt fénykereszttel. Fülünk továbbra is maradjon nyitva, hogy meghalljuk a ránk vonatkozó dicséreteket. Határozzuk el, hogy meghalljuk és megérezzük, majd pedig kimondjuk az igazságot. Önnön létünk maga az igazság. Ahogy kijövünk a meditációból, szánjunk időt a csöndes magányra. Beletelik egy percbe, mire visszatalálunk a külvilághoz. Legyünk türelemmel, és hagyjunk időt erre. Talán olyan hangokat hallunk majd, amilyeneket korábban nem, például madárdalt, a szél susogását a lombok között vagy egy szökőkút csobogását. Figyeljünk oda ezekre.

A torokcsakra kristályai

TÜRKIZ

Az észak-amerikai indiánok és az ázsiai természeti népek nagyra tartották, mondván, hogy magában foglalta a Teremtő erőit. Segítségével megnövelhetjük, a torokcsakra alkotó energiáját. Elejét veszi az energiaveszteségnek és segít elmélyíteni az igazság kimondása melletti elkötelezettséget.

KÉK ACHÁT

Ez a kő lehorganyozza a lelket a testben. Segít megőrizni a fizikai energiát, hogy ne fecsérlődjön el üres fecsegésre. Előmozdítja a világos közléseket, az igazság kimondását és az akarat megerősítését.

BERILL

Ez a gyönyörű kő magában foglalja a tenger és az ég kékjét. Egyensúlyba hozza az érzelmeket. Arra sarkall, hogy rábízzuk érzéseinket arra, akivel egy életen át szeretnénk osztozni rajtuk.

csakra

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend