A sámánok segítő szellemei

A sámán világában a szellemszövetségeseknek számos funkciójuk van – kideríthetik betegségek eredetét, elveszett lelkek visszaszerzésére küldhetik vagy harcba szólíthatják őket, és támogathatják a sámánt a lélekkereső útján felmerülő esetleges akadályok leküzdésében.

A segítő szellemek megjelenhetnek a sámánnak álmokban, látomásokban és a beavatást követően spontán. Néhány társadalomban a sámánok egymás között cserélik vagy öröklik őket.

A kísérő szellemeket azonban minden esetben nélkülözhetetlennek tekintik a sámán céljának elérésében és befolyásának érvényesítésében – pszichikus és mágikus erejének valóságos megtestesülését látják bennük.

A kísérő szellemeknek két alapvető típusát különböztetik meg. Először is vannak szellemek, akiknek alapjában véve a sámán parancsol, és akik mindenhová elkísérik gazdájukat.

De léteznek más – inkább oltalmazóknak vagy segítőnek tekintett – szellemek is, akik mindig a sámán rendelkezésére állnak, ha segítségükért folyamodik. Ezek lehetnek kisebb istenségek vagy sámánősök szellemei: olyan lények, akik bizonyos függetlenséget élveznek a maguk birodalmában, és nem esnek automatikusan a sámán uralma alá.

A szibériai sámánoknak általában olyan állati kísérőik vannak, mint a medve, a farkas és a nyúl, vagy a madarak: a lúd, a sas vagy a bagoly. A jakutok például a bivalyt, a sast és a medvét tekintik legszilárdabb szövetségesüknek, előnyben részesítve őket a farkasokkal vagy a kutyákkal – kisebb sámánok szellemeivel – szemben.

A baramai karaib ugyanakkor szellemek különféle osztályait társítja különféle kavicsokkal, melyeket sámáncsörgőjébe tesz: ezeket tetszés szerint bármikor összehívhatja. Az oltalmazó szellem mindazonáltal egy másik szinten kap helyet.

Időnként, az oltalmazó szellem a sámán egyfajta alteregójává is válik – pszichikus alakmásává a belső síkokon. A fentiek ismeretében könnyebben megérthetjük az ember állattá alakulásának mágikus igényét, hiszen ilyen alkalmakkor a sámán a képzelet szintjén állati alakba vetíti tudatát, és ebben a „testben” indul lélekutazására.

A csukcs és eszkimó sámánok váltig állítják, hogy farkassá tudják változtatni magukat, míg a lappok medvévé vagy rénszarvassá alakulhatnak. A Maláj-félsziget szemang sámánjai másrészről úgy hiszik, hogy tigrissé tudnak változni.

Nem mintha az ilyen mágikus átalakulásnak nem lennének meg a maga sajátos veszélyei. A sámánok olykor a mágikus testben küzdenek meg egymással. Ha egy sámán egy ilyen összecsapás során „meghal”, gyakran mondják, hogy valódi életében is meg fog halni, mivel „lényegét” már elpusztították.

Ami az állati kísérők alapvetőbb szintjét illeti, az ő szerepüket jól szemléltetik a Kanada sarkvidéki partszakaszán élő netszilik eszkimók. Itt az elismert sámánok, vagy angatkók maguk köré gyűjtik a leendő fiatal férfisámánokat, és mágikus inaskodásnak vetik alá őket.

A jelöltek csatlakoznak egy sámán-tanító háztartásához, rituális tabuk megtartására utasítják őket, majd kiköltöznek egy speciális igluba (jégkunyhóba), ahol sámáni technikákat sajátítanak el.

A tanító egy tunraq-kal – segítő vagy kísérő szellemmel – látja el a növendéket, és kezdetben még nyilvánvaló, hogy a tunraq nagyobb hatalommal bír új tulajdonosánál.

Ám idővel a fiatal eszkimó sámán megtanulja a maga szolgálatába állítani azt. Ahogy a sámán tudása és magabiztossága növekszik, újabb tunraqokra tehet szert, és ezt élete végéig folytathatja. Iksivalitaqnak, a híres sámánnak, aki Asen Balikci antropológus megfogalamazásában „az utolsó tekintélyes netszilik sámán” volt, és aki századunk negyvenes éveiben még élt, hét tunraqja volt – beleértve a Nagy hegy, három halott ember – köztük a nagyapja – szellemét, valamint egy tengeri skorpió, egy gyilkos bálna és egy fül nélküli fekete kutya szellemeit.

A netszilik kultúrát behatóan tanulmányozó Asen Balikci szerint a tunraqok szeretik, ha „gyakran szólítják és használják őket”, ezzel alátámasztva azt a nézetet, hogy ideális esetben erős személyes kapocsnak kell lennie a sámán és segítő szellemei között. De a tunraqok tulajdonosuk ellen is fordíthatják erejüket, ha a dolgok rosszra alakulnak.

(Felhasznált irodalom: Nevil Drury:Sámánok,látnokok/szerkesztette:Rejtélyek szigete)

szellem

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: