A hét csakra – Kapcsolat test és lélek között

A csakrákat érintő tudás már több ezer éve létezik, noha csupán az elmúlt évszázadban szivárgott át Nyugatra.

A hindu és a metafizikai rendszer szerint a hét csakra az asztrális test energiaközpontja, azé a finomfizikai síké, mely együtt létezik a durva fizikai testtel.

A csakrák a test és a lélek közötti kapcsolatot biztosító területek, amelyek, ha a jóga magas szintű gyakorlatai által megtisztulnak és megnyílnak, elvezetik a beavatottat a megvilágosodáshoz, habár bizonyos emberekben, mindeddig még nem teljesen tisztázott okokból, a csakrák néha spontán módon is megnyílhatnak.

Gyakorta ábrázolják őket lótuszvirágokként vagy forgó kerekekként (a szanszkrit nyelvben a csakra szó „kereket” vagy „kört” jelent), és minden finomfizikai csakra megfeleltethető a durva fizikai test egy adott területének.

csakra szimbólumok

Az első, vagy Múládhára-csakra (gyökércsakra) a végbélnyílás és a genitáliák közötti ponton található, ahol a test vagy lélek életereje nyugszik összetekeredett kígyóhoz hasonló módon.

A hindu rendszerben a kígyó felébresztésének folyamatát kundaliní jóga néven ismerik. A második, a nemi csakra a genitáliák gyökerénél helyezkedik el; a harmadik a napfonat vagy solar plexus, más néven köldökcsakra; a negyedik a szív közelében található (vagy a mellkas középpontjában, vagy pedig attól kicsit jobbra); az ötödik a torok területén; a hatodik a szemöldökök közötti ponton és kicsit befelé nyúlva található (az úgynevezett harmadik szem); a hetedik pedig a fejtetőnél helyezkedik el, noha a tobozmiriggyel áll összefüggésben.

A hetedik csakrát Szahaszrára-csakrának (szanszkritul „ezer”) vagy koronacsakrának is nevezik, ami voltaképpen utalás a megvilágosodás „ezerszirmú lótuszára”.

Azon nyugati emberek számára, akik nem jártasak a keleti terminológiában és metafizikában, talán egyszerűbb a csakrákat CD lemezekként elképzelni, melyeken mindenféle információ lenyomatát megtalálhatjuk.

A CD-khez hasonlóan a csakrák is forognak, adatokat vesznek be, és hozzájuk lehet férni, hogy kiárasszák ugyanazt az információt.

csakra központok

Minden egyes energia-adatbank egy sajátos energiarezgésre rezonál, melyre fizikai és spirituális testünknek egyaránt szüksége van. A keleti gondolkodás szerint az univerzális életerő keresztülárad fejtetőnkön, majd lefelé halad végig a csakrákon, és testünket hét különböző energiafajtával táplálja, melyek mindegyike elengedhetetlenül fontos fizikai és spirituális fejlődésünkhöz.

Felfelé áramlik a csakrákon keresztül, egyéni belső meglátásokat, az univerzummal való kapcsolatunk tudatos érzetét adja. Noha valamennyi csakra eleve részét alkotja spirituális és fizikai felépítésünknek,  mi, emberi lények éppenhogy csak most szereztünk teljes hozzáférést csakráinkhoz a pszichospirituális fejlődés különböző szakaszai során.

Hasonlóképpen, a kisgyermekkorból a felnőttségbe vezető úton alulról felfelé haladva fokozatosan aktiváljuk a csakrák energiáit, illetve a bennünk rejlő spirituális leckéket.

Gyökércsakra

Ez az energiaközpont tartalmazza a biológiai családunkkal és korai társadalmi környezetünkkel legszorosabb kapcsolatban álló hiedelemmintákat.

A gyökércsakrához tartozó minták ismertetőjelei a vallási, etnikai, kulturális, társadalmi, üzleti, politikai és családi hagyományokban gyökerező csoport-gondolatformák.

Ezek a minták megtanítják a törzs tagjainak, hogyan irányíthatnak csoportokat vagy adhatják át az irányítást a csoport tekintélyes vezető alakjainak, következésképpen e csakra spirituális kihívása azzal áll összefüggésben, hogy mennyire vagyunk képesek megállni a helyünket fizikai világunkban.

muladhara csakra

Keresztcsonti csakra

A csoportkontrolltól a két ember kapcsolatát érintő kontroll felé való elmozdulással áll összefüggésben. A keresztcsonti csakra mintái és leckéi elsősorban a nemi kapcsolatokra, barátságokra, üzleti, illetve hatalmi társulásokra és egyéb két személyt érintő interakciókra vonatkoznak, melyek felszínre hozzák egy helyzet irányításának, befolyásolásának szükségességét.

A kontroll mintái természetesen pozitív és negatív kifejezésmódokat is magukban foglalnak. Életében mindenki megtapasztalja a két személyt érintő kontroll valamilyen negatív mintáját, melyekkel szembe kell néznünk abban az értelemben, hogy megvizsgáljuk, e minták milyen befolyást gyakorolnak energiáinkra és testünkre.

Svadhishthana csakra

Napfonat- vagy köldökcsakra

Ez az energiaközpont főként a saját magunkra vonatkoztatott hiedelemmintáinkkal áll összefüggésben, beleértve fizikai megjelenésünket, értelmi képességeinket, fizikai képességeinket, jártasságainkat a sporttól a táncon át a paplankészítésig.

Röviden összefoglalva, ez a csakra önbecsülésünk központja, ennélfogva az e központtal kapcsolatos kihívások az ego érését érintik.

Manipura csakra

Szívcsakra

Az emberi test szívközpontja minden érzelmünk generátora: a szereteté, a kedvességé, a féltékenységé, a haragé, a gyűlöleté.

A szívcsakrát tekinthetjük valamennyi csakra közül a legerőteljesebbnek, mert abszolút hatalma van teremteni és rombolni; szívenergiánkat egyben ezért is lehet a legnehezebben irányítani.

Ha szívenergiánkat a törzsi erő igazgatja, akkor érzelmi kapcsolataink ennek megfelelően limitáltak lesznek. A szívcsakrában rejlő spirituális kihívás együttérzést tanulni, ráébredni a megbocsátás óriási értékére és a tudatos szeretet (vagy ahogyan gyakran emlegetik, a „feltétel nélküli szeretet”) jelentésére, mely a szívet a jóság univerzális eszközévé teszi, anélkül hogy saját szükségleteinek kielégítésére törekedne, ami a szeretetet manipulatív megnyilvánulásokká és mások irányításának kívánalmává silányítaná.

anahata csakra

Torokcsakra

Ez az energiaközpont az emberi akaraterő központja, az a hely, ahonnan hangot adunk igazságunknak. Minden döntésünk a változás erejét hordozza magában.

Minél inkább tudatára ébredünk annak, hogy olyan dolog, mint saját, egyedülálló döntés nem létezik, annál nagyobb ereje és hatása lesz akaratunknak. A torokcsakra spirituális kihívása felismerni, hogy erőnket nem azon tudjuk lemérni, milyen mértékben vagyunk képesek akaratunkat mások felett érvényesíteni, hanem azon, hogy milyen mértékben vagyunk képesek irányítani saját magunkat.

A tudatos önkontroll és a fegyelem azt jelenti, hogy azon igazság szerint élünk, mely kimondja, hogy minden gondolat magában hordozza a jótettek vagy a rombolás lehetőségét.

A helyes gondolat helyes beszédhez vezet, a helyes beszéd pedig helyes cselekvéshez. Meg kell tanulnunk életerőnket tudatosan olyan gondolatokba terelni, melyek pozitív eredményeket hoznak a számunkra.

Vishuddha csakra

Ez a szabály még fontosabbá válik, amikor betegséggel kell szembenéznünk. Az alternatív gyógyító eljárások különösen megkívánták, hogy akaratunk összhangban legyen szívünkkel, ha eredményeket akarunk elérni.

Akaraterő nélkül a vizualizáció és a belső fegyelem más gyakorlatai csupán az édes álmodozás erejét képesek hordozni, és semmiképpen sem azt az erőt, mely pozitív változást idézhetne elő fizikai szintű sejtműködésünkben.

Homlokcsakra

Ez az energiaközpont működteti az elme energiáját. Lévén, hogy tudatunk lényegi magját alkotja, erős befolyással rendelkezik.

A spirituális igazság a szemünk mögött, nem pedig a szemünk előtt létezik, és a homlokcsakra feladatul állítja elénk, hogy ismerjük meg a létezés és a tudat mélyebb szintjeit.

Mindenkinek újra meg újra szembe kell néznie azzal a kihívással, hogy felülvizsgálja hiedelmeit, melyekbe energiát fektetett.

Olykor ráébredünk, hogy ezek a hiedelmek nem hordoznak semmi értelmet, és újabb, igazabb hiedelmeket kell a magunkévá tennünk.

A homlokcsakrában rejlő sajátosságok a legnagyobb akadályt vagy a legnagyobb tőkénket jelenthetik: büszkeséget és ítélőképességet. Ha pozitív módon használjuk fel őket, megtaníthatnak bölcsen cselekedni; negatív vagy árnyék megnyilatkozásukban viszont arrogáns és cinikus megnyilvánulásokra késztetnek bennünket.

ajna csakra

A homlokcsakra spirituális leckéi a mély belső meglátásokkal és az intuícióval állnak összefüggésben, valamint azzal, hogy megtanuljunk túllátni a látható határain.

Koronacsakra

E központ energiája olyan, mint egy mágnes, mely felfelé, a Transzcendes felé húz bennünket. Reménnyel és hittel telít bennünket. A koronacsakrát úgy is nevezhetnénk, hogy „kegyelem bankszámla” vagy „sejtszintű bankszámla”, mert az imáink és a spirituális odaadás más formáiból eredő energiát tárolja.

Spirituális lelkiismeretünk színterét is jelenti egyben — vagyis azt a részünket, mely Isten társaságát keresi, és tudatosan vagy tudattalanul, de emlékeztet bennünket arra, hogy az élet többről szól, mint csupán anyagi javak gyűjtögetéséről.

Sahasrara csakra

Ha megtanuljuk tudatosan érzékelni az e csakrán keresztüláradó finom energiaáramot, az a belső átalakuláshoz vezető spirituális kérdések feltevését fogja előidézni bennünk: Mi célból születtem? Mi az igazság? Mi az élet mélyebb értelme, és meglelhetem-e? Szorongáshoz és depresszió-hoz vezethet, ha nem vagyunk képesek meghallani ezeket a kérdéseket és felelni rájuk.

csakra

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend