A halottidézés szertartása az ókori Egyiptomban

203Shares

A halottidézés a mágia legősibb műveletei közé tartozik. Szertartásai már az ókorban ismeretesek voltak, különösen Egyiptomban.

Egyiptom ezoterizmusa ugyanis éppen a titokzatos feltámadás küldetése, melyet az ember reményként hordoz magában valahol személyisége archaikus rétegeiben.

A halottidézés különösen a késői korban volt elterjedt. Vannak leírások, melyek halotti szellemek megjelenéséről beszélnek, és ezekben a szellem kapcsolatba is lép az élőkkel.

A Thébában talált görög és néha kopt nyelvű, nagy Párizsi-varázspapirusz közöl egy érdekes eljárást halotti szellem előhívására. Meg kell szerezni hozzá a múmia pólyájának egy darabját, majd imádságot kell mondani a Napistenhez.

A Nap éjjel végighalad a halottak birodalmán, ezért arra kérik, küldjön fel onnan éjfélkor egy lelket, mégpedig azt, melynek lepléből egy darab a mágus birtokában van. A szellem azután majd tudtára adja megidézőjének, miben és mikor tud a segítségére lenni.

A halottidézés mágikus formulái jórészt az Egyiptomi Halottaskönyv egyes fejezeteiben vannak elrejtve. A könyv maga is figyelmeztet, mikor hasonló részek tárulnak az olvasó elé:

“Azok, kik nem nyertek beavatást, nem sejtik, mi rejlik e szavak mögött; mert ez olyan titok, mely a nagy tömegek számára teljesen ismeretlen. Ne oszd meg mással, mint saját atyáddal és fiaddal. Tudd meg: ezt a nagy titkot, melyet senki sem ismer, éppen most közölték veled.”

A figyelmeztetés ellenére az avatatlan előtt továbbra is áthatatlanul lebeg Ízisz fátyla. A halottidézés során meg kell nyitni a szellemvilág kapuit, melyen keresztül a szellem kijöhet. A négy kapu megfelel a négy őselemnek.

A halottidézésről számos elbeszélés is tanúskodik. Egy i.sz. III-IV. századból származó regény hősei eljutnak Egyiptomba. A szerző, Heliodorosz egy hátborzongató halottidézési jelenetet ír le, mely szerint egy egyiptomi-perzsa ütközet után a holtakkal borított csatamezőn az egyik főszereplő, Kharikleia és egy Kalaris nevű egyiptomi pap véletlenül tanúi lehetnek, hogyan kényszeríti vissza egy elkeseredett öregasszony elesett fiát néhány percre az életbe, hogy megtudja tőle másik fia sorsát.

“Mikor az öregasszony úgy vélte, hogy már senki sem látja, mindkét oldalon máglyát gyújtott, s közöttük terítette ki fia holttestét. A keze ügyében álló háromlábú bronzüstből egymás után három agyagedényt emelt ki: az elsőből mézet, a másodikból tejet, a harmadikból bort öntött a gödörbe, aztán búzalisztből készített, ember alakúra font kalácsot vett elő, megkoszorúzta babérlevéllel meg köménnyel, és a gödör fenekére hajította.

Utoljára kardot ragadott a kezébe. elkezdte eszelősen suhogtatni a fegyvert, mindenféle barbár és idegen hangzású szavakkal könyörgött a Holdhoz, majd hirtelen felmetszette a karját, s a kiömlő vért babérágba törölve meghintette a két máglyát.

Más, hasonlóképpen titokzatos ténykedései után fia holttestére hajolt. Valamiféle varázsigéket mormolt a fülébe, s bűvös erejű ráolvasásaival végül életre keltette, sőt arra is kényszerítette, hogy feltápászkodjon…”

Az idézés világosan megkülönbözteti a négy őselemet, amellyel az öregasszony dolgozik. A méz, a tej és a bor a víz, hármasságuk a Hold három arcát hivatott jelképezni. A kalács a föld, a kard a levegő, a máglyák a tűz.

A tündérek eredete – Mítoszok és legendák

A tündérek eredete – Mítoszok és legendák

A tündéreket és a tündérvilágot gyakran illetik angyali vagy démoni jelzőkkel, valójában pedig egészen mások. Senki sem tudja, mikor alakult…

Atlantisz pusztulása

Atlantisz pusztulása

Vannak, akik komolyan hiszik, hogy az emberiség történelmének egy előző, varázslatokkal, mágiával teljes csodálatos szakaszában hatalmas erőket birtokoltak az emberek.…

Kizárólag újrahasznosított anyagokból épült a környezetbarát lakóház

Kizárólag újrahasznosított anyagokból épült a környezetbarát lakóház

Hogyan neveznél egy olyan lakást, amit egy tóra építettek, napelemmel működik és 98 százalékban újrahasznosított anyagokból áll? Mi csodálatosnak, de…

Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége

Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége

A víz sokféle szempontból ellentmond a fizika törvényeinek. Más anyagokkal ellentétben nem úgy viselkedik, ahogyan viselkednie kellene, például -75 fok…

Lehetséges jövők sorát tartotta elképzelhetőnek a sci-fi óriás Isaac Asimov

Lehetséges jövők sorát tartotta elképzelhetőnek a sci-fi óriás Isaac Asimov

Isaac Asimov orosz származású amerikai író és biokémikus, a tudományos-fantasztikus és a tudományos ismeretterjesztő irodalom egyik legkiválóbb képviselője. Elképesztő méretű…

Az Opus Dei valódi arca

Az Opus Dei valódi arca

Az Opus Dei egy titkos, elit szekta a katolikus egyházon belül, amelynek létezéséről a világ csak a közelmúltban szerzett tudomást.…

error:
Share via
Copy link