10 jóslat, ami nem teljesedett be

Az alábbi összeállításban a világvégére vonatkozó tíz jóslat következik, melyek azonban soha nem teljesedtek be. A méltányosság kedvéért öt vallási és öt tudományos jóslat szerepel a listán.

Egyházi próféciák

1. Zavar az őskeresztények között

Montanosz, a kereszténység egyik első eretneke a világvége közeledtét jósolta. Két prófétanő kíséretében azt állította, hogy a Szentlélek megtestesülése, és a harmadik testamentumról prédikált. Tanai gyorsan népszerűvé váltak, és zavart okoztak az őskeresztény egyházban. Tertullianus, keresztény író elutasította a kereszténység fő irányát, és a montanizmus híve lett. Montanoszt az i.sz. 431-i epheszoszi zsinaton ítéltékel.

Érdekes tény: Montanosz azt tanította, hogy Törökország lesz az „Új Jeruzsálem”, és minden keresztény itt fog élni az utolsó ítélet előtt.

2. Metodista totó

Charles Wesley, a metodista egyház egyik alapítója azt hitte, hogy a világvége 1794-ben következik el. Ez az időpont megegyezett a sékerek által megadott évvel. A tévedés ellenére, Charles testvére, John, később újabb jóslásba bocsátkozott. Szerinte a világvége 1836-ban következik be, amikor a Nagy Fenevad eljön a Földre.

Érdekes tény: Charles Wesley ugyan a metodista egyház alapítója volt, mégis anglikán szertartás szerint temettette el magát mondván: „Bármit is mond rólam a világ, az anglikán egyház tagjaként éltem és halok meg.”

3. Tippek Jehova tanúitól

Jehova tanúi többször is megjósolták a világ végét. Az első jóslat Dániel könyve próféciái alapján 1914-re vonatkozott. Amikor a vég mégsem következett be, módosították a jövendölés jelentését, és azt állították, hogy az időpont Jézus láthatatlan uralmának kezdetét jelöli. A világ pusztulására a következő időpontokat adták meg: 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 és 1994. Az egyik tag házat épített a zsidó próféták számára, akik a világvége eljövetelekor visszatérnek a földre.
Érdekes tény: Charles Taze Russell, a mozgalom alapítója „csodabúzát” árult rendkívül magas áron azt ígérve, hogy a búza csodásan megsokszorozódik.

4. A nagy csalódás

1831 és 1841 között William Miller (baptista lelkész) a Dániel könyvében szereplő próféciák alapján (Dániel 8:14) jósolta meg Jézus eljövetelét és a világ végét. „Úgy vélem, Jézus Krisztus valamikor 1843. március 21. és 1844. március 21. között tér vissza a földre, hogy megtisztítsa és birtokba vegye azt.” Az időpont elmúlt, de a hívek nem vesztették el a hitüket. Később még április 18-ra, majd október 22-re módosították a világ végének eljövetelét. Miller egészen 1849-ben bekövetkezett haláláig várta jövendölésének beteljesedését.

Érdekes tény: Miller mozgalmából alakult ki a hetednapi adventista egyház, amelynek hite szerint a jóslat helyes volt, csak nem földi, hanem mennyei eseményre vonatkozott. Ez a hit még ma is tartja magát. A Bahá’í vallás követői is hisznek a jövendölésben. Úgy gondolják, hogy saját vallásuk egyik előfutárára vonatkozott.

5. A Jelenések könyvének asszonya

Joanna Southcott önjelölt angol próféta 1750-ben született. Eredetileg metodista volt, de később arra a meggyőződésre jutott, hogy természetfeletti hatalommal rendelkezik, és ő a Jelenések könyvében említett asszony: Jel. 12:1-6: „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona.” Joanna azt állította, hogy 1814. október 19-én az ő méhéből fog megszületni a Messiás, amely a világvége kezdetét fogja jelölni. A világ nem pusztult el, de Joanna két hónappal később meghalt. Követői egy bizonyos ideig megtartották a testét abban a reményben, hogy feltámad. Végül azonban át kellett adniuk a hatóságoknak, mert a test bomlani kezdett.

Érdekes tény: Joanna egy lepecsételt dobozt hagyott maga után, amely állítólag a próféciákat tartalmazta. Kérése szerint a dobozt csak 24 anglikán püspök jelenlétében szabad kinyitni. Vajon fény derül-e valaha is Joanna titkára?

Tudományos hókuszpókusz

6. A halálos gázokat hozó üstökös

A Halley-üstökös már többször látható volt, de halált még nem okozott. Mégis 1910. május 18-i visszatérése félelmet keltett az emberekben, mert a tudomány azt állította, hogy a csóvája mérges gázokat tartalmaz. Nem csak vallási félreértések okozhatnak tehát pánikot. Ez volt az első alkalom, hogy a tudomány ilyen komoly félelmet keltett.

Érdekes tény: Mark Twain 1835-ben született, amikor a Halley ismét a Föld közelébe került. Egyszer azt mondta, hogy az üstökössel fog elmenni. Furcsamód ez sikerült is: Mark Twain 1910 áprilisában halt meg.

7. Mágneses örvények pusztítanak

Albert Porta, tekintélyes meteorológus azt jósolta, hogy 1919. december 17-én hat bolygó együttállása olyan mágneses áramlatot kelt majd, amely kilyukasztja a Napot, hatalmas robbanásokat okoz, és végül elnyeli a Földet. A jóslat erőszakkitörésekhez és öngyilkosságokhoz vezetett. Albert elveszítette jó hírnevét, és egy lapnál a meteorológiai rovat írója lett.

8. Dagályt hozó Jupiter

A Jupiter-effektusról két csillagász, John Gribben és Stephen Plagemann, írt 1974-ben. Szerintük 1982. március 10-én a kilenc bolygó együttállása következtében hatalmas katasztrófák következnek be a Földön. Annak ellenére, hogy Gibben kiállt, és elmondta, hogy csak feltételezésről van szó, amelynek nem sok valóságtartalma van, sokan hittek abban, hogy bekövetkezik, és nem hagyták magukat eltántorítani ettől a hittől.

9. Űrhajó az üstökös csóvájában

A Hale-Bopp üstököst 18 hónapig lehetett látni szabad szemmel. Chuck Shramek, amatőr csillagász „felfedezett” valamit, ami az üstököst követte. Rögtön felhívta az egyik rádióadót, és közölte felfedezését, Ami egy csomó „világvége” elmélethez vezetett. Az interneten keresztül gyorsan terjedtek a hírek. A Menny kapuja szekta elhatározta, hogy 1997 márciusában tömeges öngyilkosságot követnek el. Azt hitték, hogy az üstököst kísérő tárgy egy űrhajó, amely azért jön, hogy elvigye őket.

Érdekes tény: A jól ismert gáz- és porcsóva mellett a Hale-Bopp egy halvány nátriumcsóvát is mutatott, amely csak megfelelő szűrőkkel ellátott érzékeny műszerekkel volt látható. A nátriumkibocsátást már megfigyelték korábbi üstökösöknél, de nem alkottak csóvát, ezért hihették ezt egyesek űrhajónak.

10.  Az Y2k

Nostradamus, minden idők legismertebb jósa 1999. júliusára tette az Armageddon időpontját. A „Terror nagy királya” az égből fog alászállni. Amikor ez nem következett be, a vészmadarak azt kezdték terjeszteni, hogy a radioaktív hulladékkal megrakott Cassini űrszonda neki fog ütközni a Földnek, amely beteljesíti a Jelenések könyve 11. kijelentését: „csillagnak neve pedig üröm: azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé változik; és sok ember meghal a vizektől, mivel keserűkké lesznek.” Emellett természetesen mindannyian emlékszünk a 2000 előtti évekre, amikor azt jósolták, hogy az Y2K programhiba fog világméretű katasztrófát okozni.

jósok és jóslatok

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend