Működésben a vonzás törvénye – Te használod?

A vonzás törvénye nem mindenki számára egyértelmű még manapság sem. Pedig ha alaposabban tanulmányozzuk az univerzum egyik alapvető szabályát, s megértjük valódi mondanivalóját, azt könnyen a magunk és mások boldogulására használhatjuk a jövőben.

És akkor most nézzük, mi is az a vonzás törvénye…

A kvantumfizika legnagyobb hatását nem a természettudományokra, hanem a filozófiára gyakorolta. Az az elképzelés, hogy a megfigyelő és megfigyelt szoros ok-okozati egységet alkot, a hagyományos, newtoni fizikában eretnek tanításnak minősült volna.

Ma már a természettudományok is azt fújják, hogy felejtsük el az objektív, tőlünk függetlenül létező valóság dogmáját, mert Bohr és Einstein alapjaiban rendítette meg azt.

A fenti tudományos felismerés a köztudatban a vonzás törvényeként terjedt el: az vagy, amit gondolsz, amit érzel, amit akarsz és amire vágysz. Sőt, az is vagy, amit nem akarsz és amire nem vágysz, amitől undorodsz és ami ellen harcolsz. Ez nem erkölcsi absztrakció, hanem tény. Értsd úgy, hogy minden hatást, minden személyt, minden eseményt, mellyel életed során találkozol, te magad idéztél elő. Vágyaiddal, ellenállásoddal, gondolataiddal, akaratoddal, érzéseiddel, szenvedélyeddel vagy éppen szenvtelenségeddel.

A vonzás törvényét számos kontextusban megfogalmazták már, egyik legmélyebb olvasata a Jung-i szinkronicitás fogalmához kapcsolható. Az események látszólag véletlenszerű találkozását jelöli, azt a történést, melynek során döbbenten nézel magad elé, s azt mormogod, hogy ez nem lehet igaz, ez nem lehet véletlen. A Rüdiger Dahlke-féle függőleges gondolkodás is a vonzás törvényének egy másik értelmezése, mely elsősorban az egészséghez, egyéni fejlődéshez kapcsolódik.

A vonzás törvénye működik

Hosszú távon gondolataink és érzéseink egyértelműen meghatározzák személyiségünket, jellemünket és ez által az eseményeket is melyeket átélni kényszerülünk.

  1. Ennek elsődleges olvasata, hogy a gondolatok egyszerűen érzékennyé tesznek bennünket bizonyos dolgok iránt, így hajlamosak vagyunk azt érzékelni, amire ráhangolódunk. Ennek értelmében a tőlünk független valóságra lényegében nincsenek közvetlen hatással gondolataink, csak a szűrőt befolyásolják mely köztünk és a külvilág között húzódik.
  2. A második értelmezés szerint gondolataink közvetlenül befolyásolják a környezetet, melyben élünk. Példának okáért ha folyamatosan fenntartod a gondolatot, hogy kiváló szakember vagy, hiszel benne, és ennek megfelelően cselekszel. Néhány hónap leforgása alatt függetlenül attól, hogy tényleges szakértelmed nem javult, nagyobb elismerésre teszel szert az attitűdöd révén. Hiszel valamiben, ami kitartásod révén megnyilvánul.

Hiedelemrendszerem sokáig, az első olvasatnak megfelelően, az objektív/szubjektív valóság között húzódó merev határvonalban való hitre épült. Mint minden magát józannak tartó személy, én is úgy gondoltam, hogy a macska ott van abban a nyavalyás ketrecben, függetlenül attól, hogy a fotont miként vizsgáljuk. A Schrödinger-féle gondolatkísérletet érdekesnek tartottam bár, de nem értettem vele egyet, még kevésbé nem tudtam elképzelni azt, hogy miként befolyásolhatja világképemet.

Szkepticizmusom sokat oldódott, amikor elkezdtem gyakorolni a célkitűzés különböző technikáit. Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy megtaláljam az általam valóban fontosnak ítélt célokat, megfogalmazzam azokat. Fontosabbnak tartottam a helyes célmegválasztást, mint magát a célmegvalósítás módját.

Néhány hónap leforgása alatt döbbenetes eredményeket értem el anélkül, hogy különösebb erőfeszítést hoztam volna a cél elérése érdekében. Elég volt a kezdeti fázisban nagyon gondosan megválasztanom és leírnom azt, amit az adott évben meg kívánok valósítani, majd csak arra kellett vigyáznom, hogy naponta gondoljak a vízióra, a célra, melyet magamnak akartam tudni. Néhány hónap múltán a körülmények roppant kedvezően alakultak.

Azt, amit más szerencsének hív, azt én a vonzás törvényének számlájára írom.

A szubjektív világban való hitem a tudatos álom gyakorlásával stabilizálódott. Az álom világában a gondolatok külső formát nyernek, személyekkel találkozom, kik látszólag tőlem teljesen független léttel bírnak, saját gondolatokat fogalmaznak, vitázom, harcolok, szeretkezem velük, hihetetlennek tűnik, hogy az a sok lény az mind belőlem való.

Mi van, ha a hétköznapi valóság is az álomhoz hasonlatos, csak sűrűbb létközeget képvisel annál? Mi van, ha a Te személyed éppúgy belőlem való, mint az álomalak, csak tudatállapotom korlátozottsága ezt nem engedi felismerni? A tárgy-kapcsolat pszichoterápiás elméletekkel való ismerkedés során az érzés meggyőződéssé érlelődött: sokkal szorosabb kapcsolat van köztem és a külvilágom között, mint azt előtte gondoltam.

Vonzás törvénye alapszabályok

Ha a vonzást törvényét tudatosan alkalmazni kívánjuk életünk minőségének javításában, roppant egyszerű törvényeket kell szem előtt tartanunk:

Gondolatainknak teremtő ereje van.

Függetlenül attól, hogy hisszük, egyetértünk vele, akarjuk, vagy sem az adott gondolatot, ha kitartóan visszatérünk rá, előbb-utóbb betüremkedik a valóságba.

A vonzás törvénye előtt ismeretlen a tagadás minden formája.

Ha harcolni akarunk a heroin ellen, akkor valójában támogatjuk elterjedését. Ha harcolni akarunk a terrorizmus ellen, akkor valójában a terrorizmus megjelenését serkentjük.

Van egy ősrégi mondás, mely ezoterikus körökben közhelynek minősül: ahhoz, hogy egy szobában megszűntessük a sötétséget, nem a sötétség kihordása vezet célhoz, hanem egy gyertya meggyújtása.

A konkrét gondolatok / célok hamarabb megvalósulnak, mint az absztrakciók.

Mondd azt, hogy évi 10 millió nyereséget akarsz, ne pedig azt, hogy kétszerezni akarod a havi bevételedet.

Mondd azt, hogy 10 kg-ot fogsz fogyni egy év alatt, ne pedig azt, hogy el akarod érni az ideális súlyt.

Nevezd meg és uralni fogod!

A démonűzés középpontjában a démon megnevezése áll. Minden egyéb rituálé csak körítés, a démon attól veszti el hatalmát, hogy megnevezik.
Merni kell kimondani azt, amitől meg akarsz szabadulni, vagy amit el akarsz érni!

Hosszú- és középtávon gondolkodj rövidtáv helyett!

A gondolatoknak időre van szükség ahhoz, hogy megnyilvánuljanak. Csak a kellő ideig fenntartott gondolat türemkedik be a külvilág valóságába.

Csak az érzelmekkel alátámasztott gondolatok fognak megnyilvánulni

Ezért fontos olyan célokat megfogalmazni, melyek összhangban vannak az egyéni fejlődéseddel. Csak azt tudod érzésben fenntartani, ami valóban érdekel, ami valóban hozzád tartozik, nem szabad és nem érdemes a természeted ellen cselekedni. – (Forrás:crescendo.hu)

vonzás törvénye

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend