Mahábhárata – Az istenek fegyverei

Teljesen érthető, hogy a régi népek isteneiket az égben keresték, és az is, hogy szabadjára eresztették fantáziájukat, hogy ezeket a megfoghatatlan jelenségeket minél pompásabban ábrázolják.

De ha mindezeket elfogadjuk, még akkor is túl sok az érthetetlen jelenség.

Honnan szerezhettek tudomást például a Mahábhárata, az óind eposz szerzői arról, hogy létezik fegyver, amely képes rá, hogy egy országot hétévi szárazsággal sújtson?

A Mahábhárata régebbi a Bibliánál, óvatos becslés szerint is legalább ötezer éves. Mindenképpen megfontolandó tehát az eposz újraértelmezése.

Ezek után aligha csodálkozhatunk azon, amikor a Rámájanából megtudjuk, hogy vimánák, vagyis repülő masinák higany és a szél felhajtó ereje segítségével nagy magasságokban képesek navigálni.

A vimánák végtelen távolságokból is vissza tudnak térni, alulról felfelé, felülről lefelé és hátulról előre is tudnak mozogni. Irigylésre méltó kormányozható űrjármű!

(Az idézetek Torn Dutt (1806-1877) bengáli származású angol írónő fordításai alapján kerülnek közlésre.)

„Ráma parancsára a pompás szekér hatalmas robajjal emelkedett fel egy felhőhegyből…”

vimana-mahabharata

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezúttal is egy repülő tárgyról, egy UFO-ról lehet szó. Ezt igazolja a hatalmas robaj is, ahogy a krónikás leírja. Íme egy másik rész a Mahábháratából:

„Bhíma az ő vimánáján szörnyű nagy sugáron repült, amelynek fénye a Nap fénye volt, és amelynek robaja olyan volt, mint a vihar dörgése.”

De vajon hogyan tud valaki leírni valamit, hogyha legalább hasonlót nem látott? Ez a híradás egy rakétáról való elképzelést feltételez, és egyúttal tudja azt is, hogy egy ilyen repülő alkalmatosság fénysugáron nyargal, és rémítő dörgést hallat!

A Mahábhárata első könyve elmeséli a hajadon Kunti szerelmi történetét, aki úgy ragyog, mint maga a Nap, s akit nemcsak meglátogat a Napisten, hanem szerelmükből egy fiú is születik. De Kunti attól fél, hogy szégyenbe kerül, beteszi  agyereket egy kosárkába, és rábízza a folyóra. Adhiráta, egy szutta kasztbeli derék férfi halásszaki a kosárkát a vízből, és felneveli a kisdedet.

kosar-baba

Valójában ez a történet nem is lenne különösen említésre méltó, ha nem hasonlítana annyira a Biblia Mózes-történetéhez! És megint, újra makacsul felmerül az utalás

az embereknek az „istenek” által történt megtermékenyítésére.

Gilgameshez hasonlóan Ardzsuna, a Mahábhárata hőse is messze utazik, hogy az isteneket felkeresse, és fegyvereket kérjen tőlük. És amikor Ardzsuna sok viszontagság után megtalálja az isteneket, sőt találkozik magával Indrával, az ég urával, aki mellett ott van felesége, Sacsi is, nem akárhol fogadják, dehogy! Őt is egy égi harci jármű fedélzetén várják, sőt meghívják egy égi utazásra is!

A Mahábháratában annyira pontos számadatok vannak, hogy az a benyomásunk: a szerző egészen pontosan tudta, hogy mit akar írni. Iszonyodva ismertet egy fegyvert, amely az összes, fémpáncélt viselő harcost képes megölni. Amikor a harcosok tudomást szereztek e fegyver bevetéséről, azonnal leszaggattak magukról minden fémdarabot, és beleugrottak a folyóba, hogy minden testrészüket alaposan lemossák.

Nem ok nélkül, mert a szerző szerint

a fegyverek hatására kihullott az emberek haja, kéz- és lábkörmeik pedig leestek. Utána mindenki, aki életben maradt, sápadttá és gyengévé vált.

A 8. könyvben ismét találkozunk Indrával az égi sugárszekérben: az összes ember közül Judhisthirát választotta ki, mint az egyetlent a halandók közül, akinek be szabad lépnie az égiek közé. Nem hanyagolható el itt sem a párhuzam Énok és Éliás bibliai történetével.

Ugyanebben a könyvben áll – ami talán az első tudósítás egy hidrogénbomba ledobásáról -, hogy Gurkha egy hatalmas vimána fedélzetéről egyetlen lövést adott le a Hármas Várra. A leírás döbbenetesen emlékeztet azokra a benyomásokra, melyeket az első hidrogénbomba felrobbantásakor a Bikini-szigeteket megfigyelő szemtanúk szereztek: fehéren izzó füst, tízszer fényesebb a Napnál, végtelen ragyogással fölemelkedik, és a várost elborítja a hamu.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend