A dogonok rejtélyes mitológiája

A nyugat-afrikai Maliban élő dogonok titkos tanításokkal telezsúfolt rejtélyes mitológiája sokáig elkerülte a fantasztikus realizmus és a paleoasztronautika teoretikusainak és rajongóinak figyelmét.

A fordulat akkor következett be, amikor a hetvenes évek közepe táján megjelent róla néhány fantasztikus hipotézisekkel megspékelt könyv, amelyek elindítottak egy kisebb méretű újságcikk-lavinát.

Nommo, a dogonok tanítómestere

Robert K. G. Temple 1976-ban megjelent The Sirius Mystery (A Szíriusz-rejtély) című könyvében a következő leírást adja a dogonok kultúrhéroszáról, aki szerinte hétezer évvel ezelőtt elhozta az emberiségnek a fejlettebb kultúrát:

Teste alsó része delfinhez hasonló, míg felső része emberszerű, karjai emberi karok, mellkasa szőrrel borított, arcvonásai ugyancsak emberiek. A kulcscsontjainál található kopoltyúnyílásokon keresztül lélegzik. Tökéletes emlékezőtehetséggel és elképesztően fejlett matematikai érzékkel rendelkezik. Otthona a tenger. Nommo – akit Temple az űrből, mégpedig a Szíriusz közeléből jött tanítómesternek tart – számunkra megdöbbentő csillagászati ismereteket adott át a dogonok őseinek, akik azt beépítették bonyolult mitológiájukba.

A “dogonológusok” szerint ez a kis afrikai nép régóta ismeri a Szaturnusz gyűrűrendszerét és a Jupiter holdjait; tudja, hogy a Föld a Nap körül kering, miközben a saját tengelye körül forog, sőt azt is tudja, hogy a Nap is forog a saját tengelye körül; tisztában van a galaxisok szerkezetével, és meg van győződve róla, hogy a Földön kívül más bolygókon is van élet az univerzumban.

A dogonok kultuszának középpontjában egy Po nevű csillag áll, amely a Földről nem látható, mivel igen aprócska. Ez a láthatatlan égitest, amelynek kis méretéhez képest hatalmas súlya van, ötven év alatt kerüli meg az égbolt legfényesebb csillagát, a Szíriuszt.

dogonok

Az európai tudósok csak 1844-ben jöttek rá számítások révén, hogy ez a csillag – a Szíriusz-B – egyáltalán létezik, 1862-ben pillantották meg először teleszkóp segítségével, és csak a századforduló után állapították meg rendkívüli sűrűségét (mintegy 3 milliárd kg/m³). Ma már tudjuk, hogy a Szíriusz-B 49,9(!) év alatt kerüli meg a Szíriusz-A-t.

Temple azt állítja könyvében, hogy az ókori Közel-Kelet népei szintén birtokában voltak ezeknek az ismereteknek. Egyiptom nagy tudású papjai például Ízisz és Ozirisz mítoszában rejtették el (és fedték fel egyben) ezt az égi misztériumot.

A közismert történetben Ízisz személyesítette meg a ragyogó Szíriuszt, egyiptomi nevén a Sóthist (ami valóban így volt), míg férje, Ozirisz, a látható világból eltávozott túlvilági isten, a láthatatlan Szíriusz-T-t (ami természetesen nem több, mint puszta feltevés).

Legújabb cikkek

Magyarország erőhelyei és a Pilis-rejtély

Magyarország erőhelyei és a Pilis-rejtély

2022-12-086 perc olvasási idő

Spirituális szempontból erőhelynek nevezzük azokat a helyeket, ahol érezhető módon erősebb életenergiák vannak jelen. Ha tehetjük, keressük fel…

Ezek is érdekelhetnek

Beavatás az ókori Egyiptomban

Beavatás az ókori Egyiptomban

Az ókori Egyiptomban a tanítványnak több fokozaton kellett továbbhaladnia, mire eljuthatott a kiválasztottak szintjére. Minden beavatás feltételezi az…

Állatimádás az ősi kultúrákban

Állatimádás az ősi kultúrákban

Az emberek olykor természetfölötti hatalommal ruházták fel az állatokat, sőt isteni erőt is tulajdonítva nekik, vallásos tiszteletben részesítették…

Thoth smaragdtáblái

Thoth smaragdtáblái

Hermész Triszmegisztosz az ezoterikus irodalom egyik legvitatottabb alakja, aki valószínűleg Thoth (Theuth), a bölcsesség egyiptomi istenének személyével azonos.…

Rudolf Steiner és Atlantisz

Rudolf Steiner és Atlantisz

Rudolf Steiner osztrák filozófus az 1800-as évek közepén született. Páratlan gondolkodóként számos olyan elméletet fejlesztett ki, amelyek megelőzték korát. Ilyen…

Így jósoltak az ókori Egyiptomban

Így jósoltak az ókori Egyiptomban

Már az ókori Egyiptomban ismeretesek voltak a különböző jóslási formák és jósnők is tevékenykedtek szép számban. Elterjedt jövendölési…

A Shambhala királyság

A Shambhala királyság

A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák…

error:
Share via
Copy link