Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Univerzális törvények 2.rész

/
image
img

Az ok és okozat törvénye

Ezt a törvényt keleten a karma törvényének nevezik. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a karma nem egy büntetésként lesújtó ököl, hanem egyidejűleg lecke és lehetőség. Nem valami vagy valaki más ítélkezik felettünk, hanem mi magunk. Azáltal, hogy elültettük önmagunkban cselekedetünk magját, előbb-utóbb olyan helyzetbe kerülünk, ahol kénytelenek leszünk elfogyasztani cselekedetünk gyümölcsét is.

Ha saját bőrünkön nem tapasztalnánk meg a szenvedést, akkor esetleg soha nem hagynánk abba embertársunk kínzását. Valahányszor kellemes dolog történik velünk, azt szinte magától értetődőnek vesszük és csak a nehéz helyzetekben tesszük fel a kérdést, hogy miért éppen velem történt ez vagy az? Ez az oka annak, hogy az ok és okozat törvényét az ember rendszerint csak több inkarnáció után és nagyon sok szenvedés árán ismeri fel.

A karmával kapcsolatban szeretnénk még megemlíteni, hogy rendkívül komplex módon, egyszerre több síkon működik. Korlátozott földi értelemmel átláthatatlan. Gyakran jelentkezik szimbolikus formában, és ugyanaz az esemény lehet fájdalmas és korlátozó az egyik irányban, illetve védelmet és lehetőséget nyújtó egy másikban.

Az “igazságszolgáltatás” tehát emberi beavatkozás nélkül is megtörténik. Fölösleges a “végítéletre” várni, mert “már eljött” és mindenkiben tökéletesen, kivételt és részrehajlást nem ismerve működik.

A lehetőség törvénye

A lehetőség törvénye azt jelenti, hogy az ún. jó karma és rossz karma egyaránt lehetőséget ad a fejlődésre. A jó karma lehetővé teszi bizonyos belső vágyak, kivánsá-gok és álmok valóra váltását. A rossz karma ideiglenes akadályokat állít az ember útjá-ba. Ebben az esetben a félelemnek és egonak alárendelt cselekedetek következményeiről van szó, és az a célja, hogy visszavezesse az embert egy olyan állapotba, ahonnan tisztábban látja előző cselekedeteinek fájdalmas, gátló hatását.

A korábbi cselekedetek következményeként átélt szenvedés azonban lehetőséget ad a jövőbeni tévedések elkerülésére. Tekintettel arra, hogy mindkét esetben tanulunk és fejlődünk, eljuthatunk arra a felismerésre, hogy a “jó” és a “rossz” fogalma csupán elménk játéka. Fejlődésünk szem-pontjából nézve minden, ami történik: jó.

Még ha tudatosan nem is emlékszünk előző életeinkben megtanult leckéinkre, ösztönösen tartózkodunk bizonyos dolgok elkövetésétől. A valóban megtanult lecke, a hétköz-napi gyakorlatba átültetett, mélyen bevésődött tudás nem az intellektus és logika fellegvárából, hanem szívünk mélyéről szól hozzánk. Ezt nevezzük a lelkiismeret hangjának.

A rezonancia törvénye

Azt jelenti, hogy bizonyos kifejlesztett gondolat, vagy erő hasonló gondolatokat és erőket vonz magához. A rezonancia törvénye nem csak egy dimenzión belül érvényesül. Negatív, pusztító gondolatok és érzések könnyűszerrel az egyénhez vonzzák a földi síkhoz legközelebb álló dimenzió-nak, — az illúziók síkjának — hasonló gondokkal küszködő lakóit.

E jelenség súlyosabb formáját megszállottságnak nevezik. Aki sötét gondolatok és érzések rabja lesz, bizonyos idő elteltével már nem csak a saját terhét cipeli.  A félelemmel és erőszakkal harmonizáló gondolatok és érzések mágnesként vonzzák magukhoz a lelki fejlődés azonos szintjén álló társainkat. Leggyakrabban természetesen a földieket, de előfordul, hogy a földönkívülieket is. Szeretetteljes, segítő szándékú gondolatok a fény szolgálatában álló lények közeledését és segítségét teszik lehetővé.

A kiegyenlítődés törvénye

Ennek a törvénynek engedelmeskedve az ember életében minden átélt fájdalom, szenvedés és próbatétel után következik egy kompenzáló, pozitív erő, ami örömet szerez.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar