Univerzális törvények 1.rész

Földi gondolkodásunk hajlamos feltételezni, hogy a magasabb dimenziók lakói alapvetően különböző lények. Az, hogy mi jelenleg a skála legalacsonyabb szintjén, tehát fizikai testben élünk, megnehezíti számunkra a magasabb dimenziók felismerését.

Elsősorban azért, mert tudatállapotunk erősen az anyagi világhoz kötött. Mindannyian rendelkezünk azonban magasabb frekvencián rezgő testekkel. Ilyen például az asztrális test, a mentális test, vagy a kauzális (egyes iskolák szóhasználatában mennyei) test.

Amikor tudatállapotunkat megváltoztatjuk, azaz összehangoljuk a megfelelő test rezgésével, kapcsolatba kerülünk a magasabb dimenziók valamelyikével. Tudatállapot váltás történik akkor is, amikor elalszunk. Ilyenkor rendszerint elhagyjuk fizikai testünket és asztráltestben, az asztrális síkon tartózkodunk.

A tudatállapot váltás, a magasabb dimenzióra való behangolódás az álomban átélt repülés érzetével társulhat. Néha közvetlenül ébredés előtt a hirtelen és ” rendszerint váratlan frekvenciacsökkenést — a fizikai testbe való gyors visszatérést, azaz a fizikai test alacsony rezgéstartományával való gyors összehangolódást — úgy élhetjük át, mint valami szédületes magasságból való zuhanást.

Reinkarnáció

Tudatállapot váltás történik a fizikai test halálának beálltakor is. A fizikai test halála után tudatállapotunk rövid átmeneti időszak után teljesen áthangolódik az asztrális testre, és az élet — egy magasabb dimenzióban ugyan, — de megy tovább… Ettől kezdve mi magunk is magasabb dimenzióban élő lények vagyunk. A fejlődés érdekében pedig időnként ismét fizikai testet öltünk, mert az általunk ismert anyagi világ olyan közeg, ami fejlődésünk jelenlegi szintjén a legjobb fejlődési lehetőséget biztosítja. Ezt nevezik reinkarnációnak. Ez nem hit kérdése, hanem univerzális törvények irányítása alatt álló tény, és vallásától és hitétől függetlenül kivétel nélkül mindenkivel — földiekkel és földönkívüliekkel egyaránt — megtörténik.

A szabad akarat törvénye

A következő univerzális törvény a szabad akarat törvénye. Azt jelenti, hogy az univerzumban mindenki azt tehet, amit akar. Nincs korlát, nincs akadály, nincs megkötés!!!

Ez első hallásra nagyon jól hangzik. Szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Vagy túl ijesztő? Szabad egymást segíteni vagy bántani, ölni vagy gyógyítani. Mindenki maga dönt felőle, hogy miként cselekszik. Ezt a törvényt sokan felismerték. És ennek értelmében cselekedtek is. A következő törvényt azonban, ami ehhez szervesen kapcsolódik, a fizikai világ szemszögéből nézve már sokkal nehezebb felismerni.

Az ok és okozat törvénye

Az ok és okozat univerzális törvényéről van szó. Ez pedig azt jelenti, hogy minden cselekedetnek, sőt, minden gondolatnak van valami következménye (rendszerint következmények egész sorozata) A cselekedet és a gondolat minden következményével együtt szerves egységet képez. A gondolat, mielőtt elhagyná a gazdáját, akár cselekedetté transzformálódik, akár nem, mindenképpen átrezeg az illető fizikai, asztrális és mentális testén, és ott hagyja a lenyomatát.

Ez azt jelenti, hogy a gondolat rezgéseinek köszönhetően a működő ego minden megnyilvánulása elültet bennünk egy-egy magot, ami csak a megfelelő körülmények összeállását várja, hogy kihajthasson és meghozza gyümölcsét (azaz letranszformálódjon a fizikai világ szintjére). A gyümölcs pedig olyan lesz, amilyen az elültetett mag volt. Ki mint vet, úgy arat. Az isteni bölcsességnek volt rá gondja, hogy ezt a magot ne az inkarnáció végén felbomló fizikai testben, hanem a magasabb dimenzióhoz tartozó részünkben, a kauzális, vagy mennyei testben tárolja.

Ez azt jelenti, hogy előbb utóbb kivétel nélkül mindenkinek meg kell tapasztalnia, személyesen is át kell élnie azt, amit embertársával és általában az élettel elkövetett. Ezen nem segít a tudatlanság, és nem segít az sem, ha valaki nem hisz benne. A Szeretetnek alárendelt cselekedetek kellemes következményekkel járnak. A félelemből, tehát a fény hiányából, az ego sötét erőiből táplálkozó cselekedetekért viszont mindig nagy árat fizetünk.

Hirdetés