Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Transzhumán kapcsolatok a védikus civilizációban 2.rész

/
image
img

A védikus világszemlélet egyik legfontosabb jellemzője, hogy az élőlényeket lelkeknek tekinti, amelyek a testeken belül léteznek. A lelket atmának vagy jivatmának hívják, s ez a lélek rendelkezik a tudatosság képességével.

A test két részből áll: a fizikai elemek alkotta testből, az úgynevezett „durva” testből, illetve a „finomtestből”, amely különböző energiák összessége – ide tartozik az értelem, az intelligencia és a hamis ego (hamis önazonosítás).Ugyanakkor a védikus értelmezés szerint ezek az energiák állandó kapcsolatban vannak a durva fizikai dolgokkal, és amikor hatalmukba kerítették, akkor erőteljesen befolyásolják is azokat.

A lélek és a fizikai test képes arra, hogy az egyik fizikai testből, a másikba kerüljön át, és arra is képes, hogy ideiglenesen a fizikai testen kívül létezzen. Ezt a mozgást egyetemes törvények szabályozzák, és ennek a folyamatnak az ellenőrzésében humanoid lények is részt vesznek. Ez a mozgás a tudat fejlődését is magába foglalja, ami által a lelkek egyre magasabb és magasabb típusú testekbe kerülnek.

A tudatosság legmagasabb fokán a lélek megszabadul minden kötöttségtől és az anyagi világtól. Ez a szabadság vagy más néven mukti (felszabadulás) azt jelenti, hogy a lélek eljutott egy tökéletes, transzcendentális világba. Részletesebben a szabadságnak, felszabadulásnak két formája létezik. Az első a Brahman, vagyis a transzcendentális egység tapasztalata, a Legfelsőbb Lény személytelen sugárzásába olvadás (innen visszaesik a lélek az alacsonyabb szintű régiókba, mivel nem ez az eredeti helyzete), második a Legfelsőbb szolgálatában szerzett változatos tapasztalatok a Vaikuntha lelki bolygókon. Itt van a lélek eredeti helyzete, az örök tudás, szépség, boldogság birodalmában.

A védikus filozófia szerint minden kinyilatkoztatás a Legfelsőbb Lénytől származik, akit több néven is ismernek, különböző aspektusai szerint – mert nagyon sok megjelenési formája létezi, például Krsna, aki az eredeti Istenség Legfelsőbb Személyisége, és belőle áradnak ki, nyilvánulnak meg az összes aspektusai -, mint például Govinda, Narayana vagy Visnu.

Az individuális lelkek a Legfelsőbb Lény részei, és úgy beszélnek róluk, mint egy nagy tűz apró szikráiról. Kis részben osztoznak a Legfelsőbb tulajdonságaiban, és ennek eredményeképpen nagyon hasonlítanak is egymásra. A felszabadult lelkek ezeket a tulajdonságokat egy az egyben hordozzák, ellenben az anyagi testbe zárt lelkek, az anyagi energia hatásának köszönhetően hajlamosak eltorzult tulajdonságok megnyilvánítására.

krisna

A kozmikus hierarchia

Az ufó-kommunikációban gyakran találunk utalást a kozmoszt fenntartó törvényre és rendre. Említést tesznek a bolygók között különféle államszövetségekről is. Ezek a szövetségek egy felsőbb hatalmat követnek, aki egy rendkívül fejlett, magasabb tudatállapotban létezik. Érdemes felfigyelni arra, hogy a világegyetem kormányzásának hierarchikus rendje a védikus világszemlélet egyik kulcselmélete.

A védikus kozmikus hierarchiában kialakult a magasabb bolygórendszerek rangsora, ezen a rangsoron belül az alacsonyabb rendszerben élő lények nem tudnak kapcsolatba kerülni a magasabb fokozaton élőkkel. Az anyagi világ legfőbb hatalmasságát Brahmának hívják, ő a materiális bolygórendszer legmagasabb szintjén él – ezt a bolygórendszert Brahmalokának hívják. A Brahmaloka rendszer alatt található a Tapoloka, a Janaloka és a Maharloka. Ezeket a bolygórendszereket bölcsek (rsik) lakják, akik aszketikus életű, kiművelt, nagy tudással és transzcendentális tudattal rendelkező emberek.

Ezek alatt a bolygók alatt helyezkedik el a Svargaloka birodalom, amelyet az úgynevezett “Devák” népesítenek be. A Devákat katonai hierarchia szerint szervezték. A politikai életben és a háborúkban vesznek részt, és az alacsonyabb erőkkel folytatott csatáik sokszor hatással vannak a földi életre. Ugyanakkor azért, mert a Devák rendkívül hosszú ideig élnek, társadalmuk és politikai kapcsolataik stabilak.

Bár a világmindenség intelligens ellenőrzés alatt áll, a magasabb szinten lévő ellenőrök, például a Devák és a nagy bölcsek általában nem kerülnek közvetlen kapcsolatba az alattuk elhelyezkedő lényekkel, akik közé a földi emberek is tartoznak. Sokkal inkább az a dolguk, hogy ezeknek a lényeknek az egyik testből a másikba történő mozgását előkészítsék – természetesen aszerint, hogy milyen munkát végeztek életükben ezek a lények – és ily módon biztosítsák a tudatuk fejlődését is. ezek a tanok lehetővé teszik, hogy a megtestesült lelkek magasabb lelki szintre jussanak, és így fejlődjenek. A Védák tanítása szerint az emberi élet legfőbb célja a lelki fejlődés.

Az anyagi világ kozmikus hierarchiája fölött helyezkedik el a lelki hierarchia, amelyet a Legfelsőbb Lény ural. Annak ellenére, hogy ebben a hierarchikus rendszerben a Legfelsőbb Lény és a földi élet között rendkívül nagy távolság van, a védikus irodalom hangsúlyozza, hogy minden lélek kapcsolatban van ezzel a Legfelsőbb Lénnyel, és hogy ez a Legfelsőbb Lény minden lélekben ott lakozik mint Paramatma, vagyis Felsőlélek. A Legfelsőbb Lény mint avatara, személyesen is leereszkedik a különféle anyagi bolygókra. A Krsnaként ismert avatara történetét a Bhagavata Purana tartalmazza, a Ramayana pedig Rama, más néven Ramacandra avatara történetét meséli el.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar