Tíz találmány a történelemből, amelynek működését máig sem sikerült megfejteni

Bár a modern kor embere általában rendkívül büszke az elmúlt évszázadokban végbement technológiai fejlődésére, azért már az ókori és középkori emberek is meglehetősen fifikásak tudtak lenni. Nem egy régen használt eszköz vagy technika pontos működési elve vagy rendeltetése máig ismeretlen a kutatók előtt.

A görögtűz, avagy napalmtámadás a középkorban

A középkori hadviselés egyik legfélelmetesebb fegyvere a bizánciak által használt görögtűz volt. A 7. században kifejlesztett „kvázi-napalmbomba” jelentős technikai fölényt biztosított a bizánciak számára a tengeri csaták során, lévén a görögtűz a víz felszínén lebegve is képes volt tovább égni. Konstantinápolyt például két alkalommal is a görögtűz bevetésével tudták felszabadítani az arab ostromlók fenyegetése alól.

A bizánciak évszázadokon keresztül féltve őrizték fegyverük titkát, így a kutatók még ma is csak találgatni tudnak a görögtűz pontos összetételét illetően. Az egyik valószínűsíthető rekonstrukció szerint fenyőgyanta és kőolaj keverékéből készítették el a gyúlékony anyagot, amelyet aztán egy bronzpumpa segítségével vetettek be a harcban.

A damaszkuszi acél titka

A keresztes hadjáratokról Európába visszatérő harcosok számos fantasztikus történetet hoztak magukkal. Így ismerkedett meg a nyugati civilizáció a muszlim harcosok félelmetes pengéjével, „amely képes kettészelni egy levegőben szálldogálló zsebkendőt, és akár derékszögben is el lehet hajlítani, anélkül, hogy egyetlen törés is keletkezne rajta”.

A fegyverek alapanyagául szolgáló legendás damaszkuszi acél készítésének módja még a 21. századra sem sikerült megfejteni. Bizonyosnak tűnik, hogy valamiféle tégelyacélt használtak a kovácsolása során, de a pontos típus beazonosítása még várat magára.

A megfejthetetlen Voynich-kézirat

A titkosírások szerelmesei számára lassan egy évszázada jelent megoldhatatlan feladványt a híres Voynich-kézirat rejtélye. A 15. században keletkezett dokumentum megtalálójáról, Wilfrid Woynich lengyel könyvkötőről kapta a nevét, aki 1912-ben bukkant rá a 240 oldalas, kézzel írt, számtalan rajzot – leginkább meztelen nőalakokat – tartalmazó könyvre.

Az írásnak sem a nyelvét, sem a betűit nem sikerült mindeddig megfejteni, így egyes kutatók már azt is felvetették, hogy igazából egy átveréssel van dolgunk és a szöveg ténylegesen megfejthetetlen. A legújabban közzétett elmélet szerint az egyes karakterek valójában nem is betűket, hanem egész szavakat jelölnek összevonva és a könyv valójában egy középkori nőgyógyászati enciklopédia lehet.

Egy ókori számítógép

1901-ben egy nem mindennapi tárgy került elő a tenger mélyéről. Az antiküthérai szerkezet névre keresztelt lelet tulajdonképpen egy „ókori számítógép”, amelyet Kr. e. 2. században készítettek és valószínűleg arra szolgált, hogy különféle csillagászati számításokat végezzenek vele.

Bár funkcióját illetően így javarészt konszenzus uralkodik a kutatók között, arra máig nem sikerült magyarázatot adni, hogy ki és hogyan készített egy olyan műszert, amelynek komplexitásához hasonlóval még legalább egy évezreden keresztül nem találkozunk.

Egy lehetséges magyarázat lehet a tárgy egyedülálló mivoltára, hogy bár az ilyesfajta technológia sokkal korábban ismert volt, mint azt eddig gondoltuk, a többi szerkezet anyagát az idők során újrahasznosították, így csak ez a hullámsírba merült példány őrződött meg az utókor számára.

A kínai földrengés-detektor

A történelem első ismert szeizmográfját a kínaiak alkották meg a 2. század során. Az eszköz lényegében egy díszes, aranyozott edény volt, amelynek oldalain sárkányfigurákat helyeztek el, míg köré kis békák bábuit helyezték el. A működési elv szerint egy földrengés esetén valamelyik sárkány kiejtette a szájában tartott golyót az alatta lévő béka tátott szájába, ezzel jelezve a rengés irányát.

Feljegyzések szerint az eszköz képes volt akár 640 km-es távolságból is észlelni a rengéseket, bár a mögötte álló tudományos elvet illetően a mai napig csak találgatni tudnak a tudósok. A legvalószínűbb magyarázat talán az, hogy az edény belsejében valamiféle ingát helyeztek el, amely aztán működésbe hozhatta a jelző mechanizmust.

Viking kardok a jövőből

Az Ulfberth-felirattal ellátott viking kardok tanúsága szerint az európaiak már a keresztesek előtt is találkozhattak a damaszkuszi acélt megalkotó kovácsok munkájával. A 9–12. századból származó kardok ugyanis olyan tiszta acélból készültek, amelynek az előállításához szükséges technikát jelenlegi ismereteink szerint csak 800 évvel később fedezték fel Európában.

Bár az Ulfberth-kardok pontos eredete máig ismeretlen, egy közelmúltban tett felfedezés lehet, hogy közelebb vitte a kutatókat a megoldáshoz. Egy 9. századi viking temető feltárása közben egy iszlám „Allahért” felirattal is találkoztak a régészek, amely bizonyítja, hogy a két világ kapcsolatban állhatott egymással.

Delhi rozsdamentes vasoszlopa

Már több mint 1600 éve áll Delhi városában az a hat tonnás vasoszlop, amelyen úgy tűnik, hogy nem fog az idő. Az oszlop ugyanis kitartóan ellenáll a rozsdásodásnak és mindmáig megőrizte eredeti színeit.

Alapvetően két elmélet született a rejtély megoldására. Az egyik szerint a környék enyhe időjárási viszonyai tették lehetővé, hogy a vasoszlop elkerülje az oxidálódást, míg mások azt valószínűsítik, hogy a megoldás az oszlop anyagában keresendő, amelyben foszforral igen, kénnel és mangánnal azonban nem találkozhatunk.

A mínószi Kréta ismeretlen nyelve

A Kr. e. 1700-as évekből származó phaisztoszi korongon 45 egyedi jelből összeállított 241 „szó” helyezkedik el, spirális alakban elrendezve. A mínószi Kréta egyik leghíresebb örökségének tartalmát mindmáig senkinek sem sikerül megfejteni.

Egyes elméletek szerint egy imádság vagy egy himnusz olvasható rajta, míg mások már azt is felvetették, hogy egy korai „írógéppel” van dolgunk.

A római dodekaéder, ami tulajdonképpen bármi lehet

A régészek már Európa szerte több tucat példányt fedeztek fel az alábbi képen látható, 2–4. századi Rómából származó apró (4-11 cm átmérőjű) dodekaéder alakú tárgyakból. Bár a számos lelet miatt úgy tűnik, hogy egy széles körben elterjedt tárgyról van szó, egyetlen írott forrás sem maradt fönn, amely segítségül szolgálhat a kis dodekaéderek funkcióját illetően.

Costa Rica kőgolyóinak örök rejtélye

Costa Rica híres kőgolyóit a kutatók szerint gondos csiszolás eredményeképpen formálták tökéletesre a környék lakosai valamikor Kr. e. 200 – Kr. u. 800 között. Rejtély övezi azonban, hogy milyen célt szolgálhattak ezek a golyók.

Elméletek születtek arról, hogy valamiféle naptárként használták őket, de felvetődött már az is, hogy tájékozódási funkciót töltöttek be. Sajnos ezen elméletek helytállóságát már sosem leszünk képesek ellenőrizni, ugyanis vandálok szinte valamennyi golyót elmozdították eredeti pozíciójából az évek folyamán. Néhány darab pedig meg is semmisült, amikor egyesek úgy gondolták, hogy belsejük aranyat tartalmazhat, ezért felrobbantották őket.

forrás: Múlt-kor