Tiahuanaco és Sacsayhuaman rejtélyei

Tiahuanaco ősi városában található Dél-Amerika egyik legcsodásabb régészeti lelete, a Nap-kapu. Négy méter széles és három méter magas, kifaragása egyetlen kőtömbből történt, súlya pedig meghaladja a tíz tonnát.

A kapun három sorba elhelyezett 48 dombormű foglal keretbe egy repülő istent. Mit tud a legenda a titokzatos Tiahuanacóról?

A monda szerint aranyozott űrhajó szállt alá az égből. Az űrhajóban egy asszony ült, akit Orianának neveztek, s akinek az volt a megbízatása, hogy új fajnak adjon életet. Orianának mindössze négy ujja volt, ujjai között hártya feszült. Őt tekinti a legenda a Föld ősanyjának. Oriana hetven gyermeknet szült, majd visszatért a csillagok közé.

Tiahuanaco rajzai és domborművei gyakran ábrázolnak négyujjú lényeket. (Tegyük hozzá, hogy a nazcai inka utak által kiformált két „integető kéz” egyike szintén négyujjú.) E domborművek pontos korát nem sikerült megállapítani, bizonyos csak annyi, hogy az általunk ismert történelmi korok emberei már csak Tiahuanaco romjait ismerték.

Egyes archeológusok bizonyos agyagfigurák nyomán mintegy 3000 évesre becsülik ugyan Tiahuanaco kultúráját, ezek az agyagfigurák azonban – más archeológusok szerint – egy későbbi kultúra emlékei. A kutatók többsége azt vallja, hogy semmit sem tudunk arról a népről meg aról a korról, amely a Nap-kaput építette.

Cuzco közelében a turisták jól ismerik az inka erődítéseket. Ezek is csodálatosak, de még csodálatosabb valami, ami egy ismeretlen kis település, Sacsayhuaman közelében található. Számunkra, mai emberek számára már az is elképzelhetetlen, hogy miként fejthettek ki őseink a bányákból több mint 100 tonnás kőtömböket, miként szállíthatták el ezeket nagy távolságra, ahol végül is feldolgozták őket.

Néhány száz méterre Sacsayhuamantól azonban egy húszezer tonnásra becsült kitermelt kőtömb látható egy kráterben. A négy emelet magas kőtömböt a korabeli mesteremberek különös gonddal munkálták meg.

Korláttal megerősített, díszes lépcsőket faragtak a kőbe, más faragványok lebegő’ fotelekre emlékeztetnek; hogy az egész mi célt szolgált, senki sem tudja. Ráadásul, hogy a talány még nagyobb legyen, a kőtömb ma fejjel lefelé áll a kráterben. Hogyan fejtették ki a tömböt, hogyan szállították ide s végül milyen hatalmas erő fordíthatta fel – csupa rejtély.

Alig háromszáz méterre ettől a kőtömbtől, amelyet az „inka székének” neveznek, megüvegesedett kőzetekre bukkan a látogató. Csak a nagyon magas hőfokon megolvasztott kőzetek üvegesednek meg ily módon. Hasonlóképpen megüvegesedett homokra bukkantak egyébként a kutatók a Góbi sivatagban és Irakban végzett ásatások során is.

Érdekes, hogy ez a megüvegesedett homok rendkívül hasonlít arra, amely a Nevada sivatagban keletkezett az atomfegyver-kísérletek nyomán…

Rejtélyek szigete