Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Teleportáció – Különös esetek a történelemben

img

Mit is jelent a teleportáció? Egy adott tárgy minden atomjával kapcsolatos összes információ továbbítása egy vevőbe, ahol a tárgy újra összeáll.

Alapfokon a telefon is egyfajta teleportációs berendezés. azaz teleporter — hiszen a hanghullámokat elektronikus információkba kódolja, továbbítja azokat egy másik készülékbe és vissza alakítja hanghullámokká.

A faxok és az internet szintén teleportál dokumentumokat, elektronikus szövegeket, hangot. képeket és mozgó klipeket. Ha ugyanezt egy személlyel akarnánk megtenni, a dolog némileg bonyolultabb lenne, ugyanis össze kellene gyűjtenünk az illető testét alkotó minden egyes atom és molekula által hordozott információt, amik segítségével valahol máshol pontosan felépíthetjük öt. Lehet, hogy ez már a valóságban is előfordult?

1593. október 24-e, Mexico City. –  A kormányzó palotáját vigyázó őrség parancsnoka észrevette, hogy emberei egyike nem a szabályos egyenruhát viseli. A katona kissé kábultan közölte, hogy Gil Pereznek hívják és a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában szolgál, s éppen őrjáratban van a kormányzó palotája körül, ám fogalma sincs arról, hogy került Mexico Citybe.

Azt is elmondta, hogy a Fülöp-szigetek kormányzóját éppen most gyilkolták meg egy baltával. Két hónappal később, amikor egy hajó érkezett a Fülöp-szigetekről, a legénység beszámolt róla, hogy az ottani kormányzót október 23-án, egy nappal Perez érkezése előtt valóban baltával ölték meg.

Az egyik utas felismerte Perezt és azt is hajlandó volt tanúsítani, hogy a gyilkosság napján látta őt Manilában. Gil Perez ezután hagyományos módon visszahajózott a Fülöp-szigetekre. De az rejtély maradt, hogy miképpen tudott egy éjszaka alatt eljutni Manilából Mexico Citybe….

Gil Perez különös históriája csupán egy az eltűnésekről és majdnem pillanatok alatt lezajlott utazásokról szóló történetek között. 1915. nyarán például, amikor az I. világháború során a szövetségesek az egyik legjelentősebb ütközetet vívták a Gallipoli-félszigeten a törökökkel, a 4. Brit Norfolk Hadtest több száz katonából álló oszlopa egy reggelen a 60-as magaslati pontra igyekezett.

Az égbolt tökéletesen tiszta volt, leszámítva azt a hat, tökéletesen egyforma felhőt, amik a domb fölött mozdulatlanul lebegtek és az erős széllökések ellenére sem mozdultak meg. Az egyik felhő aláereszkedett, s a katonák egyenesen bemasíroztak a belsejébe. Soha többé nem kerültek elő.. Lehet. hogy az idegenek egy egész hadoszlopot teleportáltak saját világukba? A kérdés megválaszolatlan maradt.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar