Találkozások különös lényekkel 8.rész

Az alábbi rövidke eset jól szemlélteti mennyit számít, ha egy UFO-észlelés szemtanúja köztiszteletben álló ember…

A Hobartban megjelenő Hobart Mercury című lap beszámolója szerint Mrs. E. D. Sylvester tanárnő 1962. október 28-án este fél nyolc felé a Salisbury-Elisabeth műúton vezette autóját. Az autóban ott volt vele együtt három gyermeke is.

Mind a négyen egyszerre vették észre a különös tárgyat, amint valamivel előttük átrepült az út felett. Mozgásából ítélve, nyilvánvalónak látszott, hogy leszállni készül az útmenti mezőn.

Amikor az autó arra a helyre ért, ahol feltételezésük szerint a különös tárgy földet érhetett, mind a négyen kiszálltak s gyalog mentek az út szélén, mígnem megpillantották a tárgyat. A tárgy tojásdad alakú volt, mintegy négy és fél méter hosszú s másfél, legfeljebb két méter magas. A talajon állt.

A tárgy mellett – mesélte Mrs. Sylvester – emberformájú kis lény állt csillogó öltözékben, amilyet a búvárok viselnek. Áttetsző sisakot hordott a fején, amelyből tömlő vezetett a hátán hordott készülékhez, a jelek szerint egy légzőkészülékhez. A lény csillogó dobozt vagy konténert tartott a kezében, s mintha földmintát gyűjtött volna a tárgy körül.

Mrs. Sylvester a rendőrségen kijelentette, hogy majd háromnegyed óra hosszat figyelte a lényt, aki őt vagy nem vette észre, vagy nem törődött Vele, míg végül is beszállt a csillogó járműbe és lassan a magasba emelkedett.

Edwards az esethez az alábbi megjegyzést fűzi:

 – Érdeklődésemre megtudtam, hogy Mrs. Sylvestert nagyra becsülik a tanügyben. (Mint már említettük, középiskolai tanárnő.) Jellemző, hogy ámbár ő azonnal jelentette az esetet a kormányhatóságoknak, a közvélemény csak három hónapos késéssel értesült a különös találkozásról.

Mrs. Sylvesterhez hasonló komoly embereket nehéz nevetségessé tenni, minthogy sokan ismerik őket és sokan kelnének védelmükre szükség esetén– Az ilyen embereket senki sem meri hisztérikusnak vagy bolondnak kikiáltani, csak azért, hogy szavahihetőségüket kétségbe vonják, ilyen esetekben tehát rendszerint az történik, hogy az ügyet egy darabig agyonhallgatják, amivel a hatóságok időt nyernek, s aztán kijelentik, hogy persze különös dologról van szó, de egyelőre elhamarkodott volna bárminemű következtetés.

Ez történt a jelek szerint Mrs. Sylvester esetében is, akit nem próbáltak köznevetség tárgyává tenni, mint sok más szemtanút, s hasonló elbánásban volt része Lonnie Zamora socorrói (Új-mexikó) rendőrőrmesternek, akit nyilván ugyancsak foglalkozása védett meg attól, hogy szavahihetőségét kétségbe vonják”

Rejtélyek szigete