A DNS és a harmónia – Rezonáló világunk

A DNS évmilliókkal ezelőtt terjedt el planétánkon. Gyakorlatilag a legrégibb szerves anyag a Föld fejlődéstörténetében, amely máig jelen van. Nem kis múltra tekinthet tehát vissza.

Innen ered alkalmazkodóképessége és szívóssága is. Bizonyos értelemben az élőlények tervrajzának tekinthető. Múlt, jelen és jövendő egyesül a kettős spirál összefonódó láncaiban, amely mindig is kulcsszerepet játszott az evolúciós ugrásokban.

A tudósok még ma is egyre újabb rejtett tulajdonságait fedezik fel.. ezekkel cserélik fel a korábbi mechanisztikus feltevéseket. Bármilyen hihetetlen, de az ún. .,”hulladék DNS”, azaz az örökítőanyag ismeretlen funkciójú 95 százaléka a mai napig fejtörést okoz a genetikusoknak.

Ugyanakkor a DNS rendkívül érzékeny minden külső jelzésre és rezonanciára. Más szóval döbbenetes változékonysággal válaszol a környezeti ingerekre. Mutáción való képessége nélkül nem létezne evolúció Földünkön a jelenleg ismert formában.

dns

Valószínűsíthető, fajunk következő evolúciós ugrása során a DNS rezgése is megváltozik. Hisz a DNS végső soron kihat az idegrendszer működésére.

Márpedig az élet és az emberiség történetét sokan összekapcsolják az idegrendszer fejlődésével. Fontos tudnunk ezért, hogy az emberi DNS-re befolyással vannak a szavak és a különböző frekvenciák.

Többen kifejezték abbeli véleményüket, hogy a DNS-re tudatosan is hathatunk. Így járnak és jártak el például a sámánok. Egyes kutatók, köztük Timothy Leary is, az emberi „biokomputer metaprogramozásáról” beszélnek. Ennek során a transzperszonális pszichológia eszközeivel férkőznek közel a DNS-hez.” A tudomány mind többet tud meg az örökítőanyag lehetséges tulajdonságairól. A kutatások kimutatták, hogy a szavak és a környezet is hatnak az emberi DNS-re.

Pjotr Gargyagyev orosz biofizikus és molekuláris biológus, az Orosz Tudományos Akadémia tagja az 1990-es években kutatócsoportjával a DNS-t és az emberi átöröklést tanulmányozta Moszkvában. Egész pontosan a hulladék DNS-t vették vizsgálat alá, és azt találták, hogy ez a „néma» óriásmolekula valójában fölöttébb összetett nyelvet beszél. Az orosz kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a kettős spirál ama részletei, amelyek nem vesznek részt a fehérjeszintézisben, a kommunikáció, pontosabban a hiperkommunikáció céljait szolgálják.

Egyfajta adatcsere ez a genetika és a DNS szintjén. Gargyagyev munkatársai elemezték a DNS vibrációs válaszait. Sajátos intelligens hálózat működését derítették ki, amely lehetővé teszi a hiperkommunikációt és információáramlást valamennyi érző lény között. Rájöttek, hogy a károsodott kromoszómák (például amelyeket röntgensugarak rongáltak meg) helyrehozhatók. Ehhez felvették az adott DNS-szakasz információtartalmát, majd fényfrekvencia segítségével továbbították egy másik genomhoz. Ilyenformán programozták át a sejteket.

Ezzel a módszerrel békaembriókat sikerült szalamandraembriókká átalakítani pusztán a DNS információs mintáinak átvitelével. Grazyna Fosar és Franz Bludorf kutatók (ők írtak Gargyagyev eredményeiről) szerint tehát a DNS átalakítható, akár át is programozható szavak és frekvenciák segédletével. Gargyagyev felismerései arra használhatók, írják, hogy bizonyos frekvenciaminták besugárzása (mondjuk lézerrel) alkalmas a genetikai információ továbbadására.

A DNS modulációjához megfelelő frekvenciatartomány szükséges, jegyzik még meg. Mindez közvetett magyarázattal szolgál olyan jelenségekre, mint a tisztánlátás, az intuíció, a telepária, a távgyógyítás és az érzék fölötti érzékelés egyéb esetei.

Ezek a felismerések egyfajta vibrációs orvoslás lehetőségét is kínálják, teszik hozzá. Nem kell többé a géneket szétszakítani, vagdosni, hisz a DNS a vibrációs gyógyászat egyik új formájával is gyógyítható és árprogramozható. Számos ezoterikus és spirituális hagyomány tanítja, hogy az emberi szervezet meggyógyítható a nyelv, a szavak vagy a gondolat erejével.

dns

Mindezek értelmében nem más ez, mint az emberi szervezet átprogramozása gyógyerejű frekvenciákkal. Most fordul elő először az orvostudomány történetében, hogy beigazolódik e feltevés. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy minden spirituális gyakorló képes hasonló „csodatétellel” előrukkolni.

Fosar és Bludorf így folytatják elemzésüket:

“A természet évmilliókon keresztül sikeresen alkalmazta a hiperkommunikációt. A mai ember megérzésnek nevezi ezt az erőt, amelyet mi is teljességgel kiaknázhatunk.

Most, miután egyéni tudatunk kellő stabilitást ért el, létrehozhatunk egyfajta csoporttudatot, olyat, amely a DNS-ünkön keresztül fér hozzá az összes lehetséges információhoz, anélkül azonban, hogy erre a legcsekélyebb mértékben is kényszerítenének bennünket.

A hiperkommunikáció az új évezredben valami egészen újat hoz… a szoros kapcsolatban álló közösségekben szó sem lehet erőszakról. Megvan hát a lehetősége, hogy létrejöjjön az egész emberiség humánus tudata.”