Osztagszuggesztió

Az égen látható, nem azonosított tárgyakról kialakult számos feltevés között szerepel az a gondolat, hogy kis osztagokról van szó, melyek célja, hogy az emberek tudatát előkészítsék egy rövidesen bekövetkező földönkívüli látogatásra.

Erre azt mondhatjuk, hogy az előkészítés, mivel századok óta tart, kicsit hosszadalmas; de hát mit ér az ellenvetés? Lehetséges, hogy a mi földi vagy galaktikabeli időfogalmunk egészen más, mint a távoli csillagok időképzete.

Ha az általunk tiszavirág-életűnek tartott rovar fejlett tudattal rendelkezik, bizonyára szánalommal figyeli a tunya rovartudóst, aki egy teljes napon át, azaz a rovar fél életén keresztül tanulmányozza őt a mikroszkóp alatt.

Fontolóra kellene venni a problémát egy másik szemszögből is: még egy, a fénysebességnél gyorsabb utazás is  két olyan bolygó között, amelyek több ezer fényévre vannak egymástól s lehet óriási kaland, ugyanakkor végtelenül terhes és kockázatos, a siker elmondhatatlanul csekély lehetőségével.

Egyes magyarázók azt állítják, hogy a földönkívüliek itt vannak közöttünk, de egy olyan multidimenziós univerzumban, amely nem esik egybe a mi háromdimenziós világunkkal. Láthatatlanok tehát, mivel kívül esnek valamennyi érzékszervünk észlelőképességén, ám mégis jelen vannak mindenütt, és képesek arra, hogy segítsenek bennünket, például sugallataikkal irányítsák a tudósok kutatásait, inspirálják a művészeket és az írókat.

A régiek vajon ilyen értelemben nevezték el őket Virrasztóknak, Ébereknek, Figyelőknek, a Világ Urainak?

Az álom állapotában vagyunk-e még, vagy már a külső ösztönzés stádiumában, ahogyan azt néhány filozófus állítja?

Ha valóban ilyenféle volna a helyzet a földönkívüliekkel, akkor bizonyára helytelenül fogjuk fel a jelenleg nyilvántartott jelenség természetét és értelmét. Mire valók ezek a fények és csillogó mozgások az égbolton és ezek a Földre szállások, ha az űrből jött látogatók csak láthatatlanul tevékenykednek?

Egykori földet érésük idején egyáltalán nem úgy mutatkoztak be, mint félénk, tartózkodó felfedezők, akik a legkisebb szélfúvásra megfutamodtak. Ellenkezőleg, törve-zúzva léptek be a társadalom életébe, és elhozták a civilizáció és a tudomány pozitív elemeit.

A megzavart XXI. századi ember már nem is tudja, mikor hallgasson a józan eszére ebben a zavaros, illogikus kalandban, amelyben éppúgy nyüzsögnek a legszavahihe-tőbb, mint a legkevésbé elfogadható tanúk. Pedig ilyen bizonytalan időszakokat számos nép átélt már. 12 000 és 5000 évvel ezelőtt jártak űrhajósok a Földön, ehhez kétség sem fér, de 3000 év óta az égi tárgyak a maguk titokzatos módján újra és újra megjelentek az égbolton.

Egyesek rejtélyes módon Földet értek, mások leszállás nélkül játszottak fontos szerepet, de szemmel láthatóan egyetlen földönkívüli sem akart megjelenni közöttünk. Arra gondolunk, hogy ebben a problémánkban – amely megegyezik őseinkével – egy kis rendet teremthetünk az ókori nem azonosított repülő tárgyak tanulmányozásával, így eloszlatva a zűrzavart, amelyben most vagyunk.

Rejtélyek szigete / Robert Charroux cikke nyomán (UFO-k és elsüllyedt világok)