Ősi idegenek – A genetikai beavatkozás elmélete 1.rész

Néhány tudós szerint már az ősi héber és sumér szövegekben is találhatunk az ősi idegenek által végrehajtott genetikai beavatkozásokra utaló jeleket.

Christian O’ Brian geológus például azt állítja, hogy azokban a szövegekben leírnak egy fajt, amelynek tagjait “fényes egyedeknek” (a továbbiakban fényeseknek) neveznek, amelyet ő az “Elohim” héber szó fordításaként értelmez.

E lények a modern emberi fajt a korábbiakból genetikai manipuláció segítségével alkották meg. Ilyen lények voltak például a “megfigyelők” is, akik közösültek emberi lényekkel is, a “fényesek” azonban ezt bűnnek tekintették.

Az egyik ilyen megfigyelőt nevezték Shemjazának (itt párhuzamot találunk Meier Semjaséjével), Jahve pedig a fényesek egyike volt. O’ Brian szerint a fényesek a felsőbbrendűek voltak, de halandó lények, és az eredetüket homály fedi.

Zecharia Sitchin, izraeli tudós, sumér és babilóniai szövegek alapján azt állította, hogy fajunkat űrbéli lények hoztak létre. Nefilimnek nevezte őket, akik közösültek földi lényekkel, de ezt követően vita alakult ki, hogy mi történjen ezzel az újonnan létrehozott fajjal. Sitchin szerint a nefilimek a homo erectus genetikai változásával hozták létre az emberi fajt.

Zecharia Sitchin
Zecharia Sitchin

O’ Brian és Sitchin elmélete ősi közel-keleti szövegeken alapszik, de 1950-ben XIII. Pius pápa hasonló megállapításra jutott, amikor is kísérletet tett arra, hogy az evolúciót összeegyeztesse a Bibliával. A pápa kijelentette, hogy a katolikus hittel összeegyeztethető az az elmélet, miszerint az emberi test egy másik, már létező anyagból jött létre.

A genetikai beavatkozásról kialakult elméletek megjelennek az ufókról és az Amerikai Egyesült Államok kormányáról keringő történetekben. Linda Howe amerikai ufókutató elmondta, hogy az elmélet megjelent az úgynevezett “elnöki jegyzetpapírokban” is, amelyet Richard Doty AFOSI-ügynök (az AFOSI vagyis az Air Force Office os Special Investigations, a légierő különleges eseteinek kivizsgálására létrehozott hivatal) mutatott meg neki.

Az iratok szerint az USA kormányával kapcsolatot felvett lények azért látogattak a Földre különböző időpontokban, hogy manipulálják a földi főemlősök DNS-ét.

E látogatások mintegy 25 000, 15 000, 5000 illetve 2500 évvel ezelőtt történtek. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy azok a lények, akik 2000 évvel ezelőtt érkeztek a Földre, azzal a céllal jöttek, hogy megtanítsák az emberiséget a szeretetre és az erőszak nélküli életre.

Richard Doty tagadta, hogy valaha is ilyen tartalmú dokumentumokat adott volna Linda Howe-nak, és kijelentette, hogy a genetikai manipulációról szóló történet csupán pletyka és félrevezetés.

De akkor honnan ered ez a történet?

A genetikai beavatkozás elmélete több ufó-történetben is megjelenik. Ez azt mutathatja, hogy az elmélet erősen megragadt az emberi gondolkodásban, és esetleges tudatalatti eredetre is utalhat. Az is elképzelhető, hogy a kapcsolatteremtők egy külső forrás segítségével kaphatták magukról ezt az információt. De lehet, hogy a fentiek kombinációja az igazság.

fénylény

Lássunk egy példát arra, hogy az elmélet hogyan bukkan fel egy csatornákon keresztül megvalósult kommunikációban. Carla Rueckert médium transzállapotban egy részletesen kimunkált kommunikációt produkált, amely egy Ra nevű lénytől, egy “társadalmi emlékkomplexum” -tól jött, aki űrhajóval meglátogatta a Földet az ókori Egyiptom korában. Ra története az emberi faj eredetéről a következőképpen hangzik:

“A Marson háború dúlt, s e háború következménye az lett, hogy a bolygó lakhatatlanná vált, és az emberi populáció kihalt rajta. A “Jahve”-csoport a modern embertípust 75 000 évvel ezelőtt alkotta meg, amikor is a kipusztult marslakókból genetikai anyagot hozott a Földre. Az első, mai értelemben vett emberi lény ebben az időben jelent meg a Földön. Ez a lény félig a marslakóktól, félig az alig fejlett ősi kétlábú lényből származik, de található benne más bolygóról jött genetikai rész is.”

Hirdetés