A nem tudatos gondolatátvitel 2.rész

Nézzünk egy mindennapi példát. Tegyük fel, hogy egy csoport, aki elmerül a pletykálkodásban és botrányokban, valakit féltékenységgel vádol. Ezek az emberek azonnal elkezdik szerencsétlen áldozatukra önteni a féltékenységet szuggeráló gondolataikat.

 Ha az áldozat már az előbb is hajlamos volt a féltékenységre, nyilvánvaló, hogy ily gondolatok özöne következtében nagymértékben lesz megerősítve ebben a szenvedélyben. Ha pedig mentes a féltékenységtől, azok, akik gondolnak és beszélnek az ő képzelt hibájáról, a legjobb úton vannak, hogy ebben az emberben előidézzék ezt a hibát.

Mérhetetlen a bántalom, amit a pletykával okoznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e tárgyra vonatkozóan „A Mester lábainál” c. könyvben mondottak és C. W. Leadbeater e könyvhöz fűzött magyarázataira.

Asztro-mentális képek, azaz gondolatformák, amelyekkel érzelmek, illetve érzések is társulnak, jelentős szerepet játszanak más személyekkel való karmikus kapcsolatok létrehozásában.

Lássunk egy szélsőséges példát. Tegyük fel, hogy egy ember a keserű gyűlölet és bosszú gondolatainak kiküldése által elősegítette, hogy egy másik emberben olyan impulzus fejlődjék ki, ami gyilkosságra vezetett. Ennek a gondolatnak a megteremtője karmája következtében akkor is kapcsolódik a bűntény elkövetőjéhez, ha talán sohasem látta őt a fizikai síkon.

Tudatlanság vagy az emlékezet hiánya nem okoz tévedést a karma törvényének működésében és az embernek éppen úgy le kell aratnia gondolatainak és érzéseinek eredményeit, mint fizikai tevékenységeiét. Általában az ember által alkotott képek nagymértékben befolyásolják jövő környezetét.

Ily módon készülnek azok a kötelékek, amelyek az embereket összehozzák későbbi életeikben a jóra vagy rosszra; melyek rokonokkal, barátokkal, barátokkal vagy ellenségekkel vesznek minket körül, melyek segítséget vagy akadályokat hoznak utunkba, olyan embereket, akik szeretnek bennünket anélkül, hogy ezt a szeretetet kiérdemelnénk, gyűlölnek bennünket, pedig ebben az életben nem tettünk semmi olyat, ami erre a gyűlöletre okot szolgáltatott volna.

Ezért gondolatainkat reánk ható közvetlen ténykedéseinkkel nemcsak hogy formálják mentális és morális jellemünket, hanem másokra gyakorolt hatásuk elősegíti emberi társulásaink meghatározását a jövőben. Természetesen lehetséges, hogy nagymértékben megvédjük magunkat a gondolatformák kívülről való behatásától úgy, hogy az aura anyagából védőfalat vonunk magunk köré.

Mindazonáltal ilyen burok használata gyengeségre vall, a legjobb védelem mindenki számára a sugárzó jóakarat és a tiszta lelkület, ami a szeretet kiáradásában minden nem kívánatos dolgot elsöpör.

Az alkalmak, amikor szükséges lehet valakinek védőburkot alkotni a következők:

1) Ha zűrzavaros tömegbe kerülünk,
2) meditáció alkalmával,
3) álom közeledtekor,
4) különleges feltételek esetén, amikor valószínű, hogy enélkül alsórendű gondolatok ránk erőszakolják magukat.

Ilyen buroknak határozott használatra való készítése akkor szükséges, ha másokon akarunk segíteni s egy „láthatatlan segítő” gyakran fogja felbecsülhetetlennek találni, ha olyan emberen akar segíteni, akinek nincs kellő ereje ahhoz, hogy segítsen magán, akár határozott és céltudatos kívülről jövő támadással, akár a hiábavaló és kívülről jövő mindig jelenlévő gondolatoknak forgatásával szemben.

Úgy látszik, nem kétséges, hogy az állatok, amelyek az érzelmek világában élnek, telepatikus képesség birtokában vannak, melyből érzelmi impulzusokat küldenek ki távollévő társaiknak. W. J. Long lenyűgöző könyvében „Hogyan beszélhetnek az állatok?” azt állítja, hogy ez a csendes közlekedési mód a közös nyelve az egész állatvilágnak.

Az állati életnek ez a buzgó és együttérző megfigyelője számos példát sorol fel. Egy Don nevű vizsla mindig előre tudta, mikor jön haza a gazdája, még szokatlan és váratlan időpontokban is.

Azt is tudta, mikor következik szombat vagy ünnepnap, amikor gazdája ki szokta vinni az erdőbe. Egy másik, Watch nevű kutyát ismételten megfigyeltek, hogy elébe ment gazdájának állandóan változó időkben, pár perccel azután, miután gazdája lóháton elindult az otthonától 5-6 km-nyire fekvő helyről.

A ló és a kutya között szoros barátság állt fenn. Minden lovasember előtt ismeretes, hogy a félelem vagy idegesség érzése mily könnyen megy át a lovasról a lovára. Megfigyelték, hogy ha az egyik farkaskölyök elcsatangolt a hordától, az anyafarkas nem kezdte el hajszolni, hogy visszaterelje, hanem nyugodtan maradt, felemelte a fejét és szilárdan abba az irányba nézett, amerre a kölyke elszaladt, mire az utóbbi habozni kezdett, megállt, majd visszaszaladt a hordához.

A nőstény róka teljes ellenőrzés alatt tartja a családját, anélkül, hogy egy hangot is adna; egy állhatatos tekintet irányukba és a kölykök azonnal abbahagyják játékukat, bebújnak a lyukba, és ott maradnak, amíg az anyjuk haza nem jön a vadászatból.

Egy Rule nevű hajóskapitány megfigyelte, hogy abban a pillanatban, midőn egy ámbráscetet szigonya eltalál, tíz mérföldön belül lévő minden ámbráscet menekülni kezd, mintha őt szigonyozták volna meg. Bizonyos fajta vadmadarak abban a pillanatban fognak megjelenni az udvarban, midőn más madarak ott már buzgón lakmároztak és sohasem máskor.

Sok vadász megfigyelte, hogyha puska nélkül mennek ki az erdőbe vagy egyébként ölési szándék nélkül, gyakrabban kerülnek útjukba a vadállatok és sokkal közelebbre, mint amikor fegyveresen mennek ki és ölési szándékkal. Ilyen esetben az állatok nyugtalanok, gyanakvóbbak és megközelíthetetlenebbek.

Egy vadász, aki azt tapasztalta, hogy az izgalom az emberről átvihető az állatra, tudatosan elnyomta úgy fizikai, mint mentális izgalmát a vadászaton és azt tapasztalta, hogy sokkal könnyebben tudja megközelíteni a zsákmányát, mint előbb, amikor a fentieknek még nem volt tudatában.

Ez a szerző még azt is állítja, hogy találkozott indiánokkal és másokkal, akik birtokában voltak annak a képességnek, amit egyes afrikai bennszülöttek „chamfo”-nak neveznek. Ez úgy működik, mintha külön érzékszerv lenne és figyelmeztet a közeledő veszélyekre s egyebekre, gyakran olyan körülmények között, amelyek kizárják a normális, öt érzékszervvel felfogható tudatosítások lehetőségét.

Hirdetés