Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Nazca-vonalak – Történelem előtti repülőtér?

Nem messze a tengertől, az Andok perui előhegységében terül el az ősi város, Nazca. A Palpa-síkság mindkét oldalán végigfut egy hatvan kilométer hosszú és két kilométer széles csík, amely rozsdás vasdarabkákra emlékeztető, apró kőtörmelékkel van beborítva.

A lakosság ezt a vidéket pampának nevezi, holott semmiféle vegetáció nem látható rajta. Átrepülve a a Nazca-síkság fölött, könnyen felismerhetők az óriási, mértani szabályossággal elrendezett vonalak, amelyek közül egyesek párhuzamosan futnak egymással, mások keresztezik egymást, vagy nagy, trapéz alakú síkokat határolnak be.

A régészek szerint ezek az inkák úthálózatai…

Abszurd logika! Mire használtak volna az inkák olyan utakat, amelyek párhuzamosan futnak? Vagy keresztezik egymást? Vagy a síkságon hirtelen véget érnek?

Természetesen találhatók itt tipikus Nazca-kerámiák és cserépedények, és persze sokkal egyszerűbb a sík vonalakat hozzácsapni az inka kultúrához.

Ezen a területen 1952-ig egyáltalán semmilyen céllal nem folytattak ásatásokat. Az adatok egyértelműen megerősítették azt a feltételezést, hogy a vonalakat csillagászati számítások alapján építették ki. Alden Mason professzor, a perui ókor szakértője a vonalakban vallási rítus, esetleg valamiféle naptár jeleit véli felfedezni.

Velünk pedig azt közli Nazca hatvan kilométeres síksága, hogy – magasan a levegőből megfigyelve – ez egyértelműen egy repülőtér tervezete!

Miért kellene elvetni ezt a gondolatot?

Azt természetesen egyetlen tudományos képesítésű archeológus sem fogadná el, hogy valamikor idegen űrhajósok látogathatták meg Földünket. A klasszikus régészet ugyanis nem engedheti meg magának azt a gondolatot, hogy az inkák előtti népnek pontos mérési technikája és tudása lett volna. Olyan feltételezés, hogy birtokukban lehetett volna repülőgép is, már tisztára csak fantazmagória lehet…

De hát akkor milyen célt szolgáltak a Nazca-vonalak?

Egyes elképzelések szerint egy modell segítségével gigantikus méretű koordináta-rendszert alkottak, vagy az irányokat repülőgépről jelölték ki. Hogy repülőtér lett volna, azt ma már nem lehet bizonyosan állítani. Vasmerevítőket bizonyára nem találhatnak ott, mert a legtöbb fém néhány év alatt korrodálódik , a kő pedig nem.

Azt a feltételezést sem lehet teljesen elutasítani, hogy a vonalakat azért rajzolták fel, hogy az “isteneknek” megjelöljék: “Ide szálljatok le! Elő van minden készítve, ahogyan megparancsoltátok!”

Peruban több helyen is találhatók a hegyoldalakon nagyméretű rajzok, amelyek kétségtelenül a levegőből érkező lényeknek szolgálhattak jelzésül. Mi másra kellettek volna?

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar