Kettős Távhatás – Ikerség és Telepátia

1000 világrajövetelből az egész világra vonatkoztatva körülbelül 30 ikerszülés jut, így becslések szerint körülbelül 125 millió iker él a világban, ami a Föld népességének 1,9 %-a. Közülük mindössze 8%, azaz közel 10 millió az egypetéjű ikerpár, az emberiség mindössze 0,2%-a. Én magam is ehhez a kisebbséghez tartozom.

szerző: Tarr Bence László

Távérzékelés és telepátia

Pont egypetéjű ikerségemnek köszönhetem ismeretségemet a tudományos parapszichológia világával, mikor is 20 évvel ezelőtt, 15 évesen először vettünk részt ikertestvéremmel Paulinyi Tamás és Vassy Zoltán telepátia kísérletein, melyek a hajdani PARA-Kutatási Társaság nevében zajlottak.

tarr-bence-laszlo
Tarr Bence László

Az akkori telepátia-kísérletek célzottan a látens gondolatátvitel témakörére irányultak, azaz a konkrét információátvitel lehetőségét és képességét vizsgálták ikrek között, és noha ikertestvérem és köztem nagyon erősen működött (és működik) az érzelem- és érzésátvitel, információ-átadásban semmivel sem produkáltunk (és azóta sem produkálunk) jobb eredményt, mint bárki más. Ezzel együtt, mint egypetéjű iker, saját megélt tapasztalataim alapján határozottan állíthatom, hogy köztünk nagyon is működik a távérzékelés egy meghatározott formája, amely azonban nem a közvetlen gondolati közlés világához tartozik!

És ezért talán rögtön érdemes is itt, magának a telepátia kifejezésnek a tisztázása. A szó 1882-ben született meg, és a kifejezést pont azért vezette be Frederic W.H. Myers, hogy azt, a puszta ‘gondolat-átvitel’ fogalmától megkülönböztesse. A szó a görög tele- (távoli) és patheia (hatás alatt állni) szavakból alkotta meg, és azon távhatások együttesét sorolta ide, amelyek nem magyarázhatók a klasszikus öt érzékszerv által közvetített hatásokhoz. Ennek értelmében ő, a telepátia négy nagy területét különböztette meg:

1) A gondolatátvitelt (vagy másként a látens információátadást).

2) Az érzelemátvitelt (vagy másként a konkrét testi érzetek átvitelét).

3) A jövőérzékelést (vagy más szóval prekogníciót, amikor valaki olyanról szerez ‘tudomást’, amely a jövőben válik valóságossá).

És a 4) tudatfeletti vagy ‘szupertudatos’ észlelést, amikor valaki az emberiség kollektív bölcsességének tárházából szerez olyan ismereteket, amiket sohasem tanult vagy nem tudatos módon sajátított el. Ennek tükrében is jó, ha tudjuk, a telepátia eredetileg nem gondolatolvasást jelent, hanem mindennemű távérzékelést. Ebbe ugyanúgy beletartozik mások érzelmi állapotainak pontos észlelése és benső átélése, a jósló vagy távközlő álmok jelenségvilága, de a tág értelembe vett megérzések és az intuitív megismerés kutatási területe is.

Ikrek és a távérzékelés

Bárki, aki az ikrek világát kívülről szemléli, sokszor megdöbbenhet, hogy az ikrek gyakran pontosan ugyanazokkal a szavakkal, töredékmásodpercre ugyanakkor kezdik el mondani ugyanazt a mondatot, vagy befejezik és kimondják egymás gondolatait, puszta pillantásokból, arcrezdülésekből pontosan tudják, mit érez és gondol a másik. Egymillió példát hozhatnék magam is erre. Ilyenkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy valójában mi történik? Az ikrek tényleg olvassák egymás gondolatát?

iker-lanyok

Miért van, hogy ha távol is élnek egymástól gyakran ugyanazon a napon, ugyanazt teszik, pl. ugyanazt a könyvet, ugyanaznap veszik meg, ugyanazt az ételt rendelik egy vendéglőben, pontosan ugyanakkor tárcsázzák egymást. Velünk ikertestvéremmel számtalanszor esett ez meg már: például egymás kérdezése és tudta nélkül 2001-ben pontosan ugyanazt a 2 könyvet, és plazmalámpát vettük meg egymásnak szülinapi ajándékul. Mindezzel együtt, a gondolatok világán túl, azonban magam számára is sokkal élőbb, a kettőnk között létező érzés- és érzelemátvitel ténye. Én is alátámaszthatom azt a megfigyelt tényt, hogy sok iker távolból is megérzi, ha a másikkal baj történik, vagy ha a másikat extrém fizikai vagy érzelmi hatás éri. Az ilyen érzelmi szimbiotikus kapcsolat a születés pillanatától fennáll, és a kutatások szerint az idő távlatában az egészséges eltávolodás tükrében egyre gyengül, míg akár egészen meg nem szűnik.

Az ikercsecsemők és gyermekek közötti, ilyen extrém szimbiotikus eseteket felsoroló szakirodalom számos érdekes példát tud felmutatni: Születésük után 3 nappal a kórházból hazatérő egypetéjű ikercsecsemők egyikét édesanyja éppen szoptatja, mikor az látszólag minden ok nélkül hisztérikusan sírni kezd, majd arca elkékül. Az édesanya miután nem tud rájönni, mi lehet a baj, a másik gyermek ágyához megy, ahol azt találja, hogy az valahogyan az ágyat körbefogó puha párnákhoz préselődött, alig kapva így levegőt.

Gyorsan a szájába fújva a csecsemő magához tér, mire a hisztérikusan síró is azonnal elhallgat, mintha ollóval vágták volna el a sírást. Vagy egy másik eset: bevásárló központban az anyuka az egyik 5 éves ikerrel, apuka a másikkal sétál. Az anya éppen ruhákat nézeget, amikor kisfia arcán kiül a pánik és ijedten mondogatja, „Anya siessünk, siessünk!” szinte könyörgőre fogva a dolgot, sír és hisztizik. Az anya semmivel sem tudja megnyugtatni, majd váratlanul úgy 10 perc múlva a gyerek egy pillanat alatt megnyugszik, mintha mi sem történt volna. Csak utólag derül ki, mikor a család újra egyesül, hogy abban a 10 percben az apuka ’elhagyta’ a másik ikret, aki ha csak pár percre is, de elveszettnek érezte magát és nagyon-nagyon megijedt.

Az idevágó szakirodalom telis-tele van hasonló esetekkel. Női ikerpárok megérzik egymás teherbeesését, szimpátia-fájdalmakat éreznek mikor a másik szül (anélkül, hogy pontosan tudnák elindult a szülés), stb. Érdekes megjegyezni, hogy megfigyelt jelenség, hogy ilyen szimpátia-fájdalmakat, vagy reggeli rosszulléteket a várandós feleségük mellet nagyon sok kispapa is átél, ami bizonyítja, hogy a szoros érzelmi kapcsolatban álló, és nagyon felfokozott érzelmi kapcsolatban élő emberek között ugyanúgy kialakulhat (és legtöbbször ki is alakul) az érzés- és érzelemátvitel egy formája. Anya és gyermeke, vagy idős házaspárok, egymással szorosan együtt élő rokonok között, hosszú távon ugyanúgy kialakul egyfajta telepatikus kapcsolat.

Két ikerkísérlet

Mégis az ikerkísérletek mutatnak rá legjobban a telepátia létezésére. Íme kettő az újabbak közül: Még kisgyermekkorú egypetéjű ikrek egyikére hazugság-vizsgáló készüléket kötnek, majd a másikat egy másik szobában extrém fizikai és érzelmi hatásoknak vetik alá, pl. kezét hirtelen jéghideg vízbe dugják, vagy váratlanul megijesztik egy gumi-kígyóval. Mindkét esetben a másik szobában tartózkodó ‘vevő’ ikerpárt monitorozó készülék értékei ugyanabban a pillanatban megugranak. Vagy egy másik eset: Ikerpárok egyikére alvás közben az agyhullámokat monitorozó EEG készüléket kötnek.

iker-lanyok02

Az ikrek előre megbeszélik, hogy egy kártyacsomagból, amelyen 1-10-ig vannak felírva a számok, melyik szám lesz a hívójel, majd a ‘vevő’ ikerpár elalszik. Amikor az ‘adó’ kihúzza a megbeszélt számot, az alvó ‘vevő’ agyhullámai megváltoznak egy rövidebb időre, és alpha-hullámok helyett, agya magasabb frekvenciájú béta hullámokat produkál. Természetesen a jelenség sokféle módon magyarázható, de talán az ikrek közötti távérzékeléssel a legegyszerűbben.

Számomra nem is kérdés, hogy az ikrek között létezik távérzékelés; és az sem, hogy a legtöbb ember is tapasztalt már ilyet. Érdekes megjegyezni, hogy egy 1989-es Ausztráliában végzett pszichológiai felmérés szerint, amelyet Peter L. Nelson végzett, az 1160 megkérdezett saját bevallása szerint, 55,7%-uk tapasztalta már a távérzékelés valamilyen fajtáját. Ezért is nagy kérdés miért áll olyan szkeptikusan ehhez a jelenséghez a világ, mikor az önbevalláson túl, tényleg számos ikrekkel végzett tudományos kísérlet bizonyította, ha nem is a gondolatátvitel, de az érzelemátvitel tényét.

Tarr Bence László írása

Hirdetés