Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Hitler UFO-i – A Harmadik Birodalom titkai 2.rész

img

A Harmadik Birodalom okkultistái számára a láthatatlan erőforrás a Fekete Nap volt, jelképükre úgy tekintettek, mint amelynek fénye véges-végtelen szórja sugarait, de emberi szem nem láthatja.

Mégis itt van, csak az ember bensőjében sugárzik, akár a világosságot árasztó napfény. A Harmadik Birodalom okkultistáinak vezető személyiségei a Thule csoportból érkeztek, s nézeteik nagyban különböztek az NSDAP, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt, illetve az SS, annak fegyveres alakulata tagjainak hitvallásától.

A Fekete Nap jelképe már babiloni és asszír templomokban is megtalálható. Fönícia és Karthágó beavatottjai is ismerték e jelképet és a mögötte rejlő vallási gondolatokat. Az asszír-babiloni kultúrkörben a fekete napot, isten belső fényét gyakran kereszt formájában is ábrázolták, a királyok gyakran a német lovagkereszthez hasonló szimbólumokat viseltek palástjukon.

Eredetileg ez az ábrázolás a Nap-kerékből származik, s egyike az emberiség egyetemes alapszimbólumainak, a Föld középpontú világképben a mozdulatlan középpont, a világtengely körüli tér és az idő körforgását fejezi ki.

harmadik birodalom
A Harmadik Birodalom okkultistáinak jelképe, a Fekete Nap

Tehát ez a kereszt ábrázolás évezredekkel a keresztény vallás megszületése előtti időkből származik. Nem tudjuk, hogy a Harmadik Birodalom okkultistái milyen tanokat követtek, talán az új Babilon régi megjövendölésében hittek. A templomos lovagok által a keletről magukkal hozott titkos tudás évszázadokon át szunnyadt , amíg el nem jött a beteljesülés… A szvasztika, a horogkereszt egy bizonyos Ostara nevű újságban tűnt fel először a századforduló táján, innen kölcsönözte Hitler, s tette meg a nemzetiszocializmus jelvényévé.

A Thule csoport

1919-ben Rudolf von Sebottendorf Karl Haushoferrel és Dietrich Eckardttal létrehozta a Thule csoportot. Adolf Hitler tartalékos tizedesként tért vissza Münchenbe, s amikor kikiáltották a Tanácsköztársaságot, a Reichwehr kémfeladatok ellátásával bízta meg.

Amikor megbukott a kommunista rendszer, Hitler a földalatti kém- és propagandatevékenységek központjának munkatársa lett. Ernst Röhm ezredes felfigyelt rá, s egyszer magával vitte egy találkozóra, ahol megismerkedhetett az ismert okkultistával, Dietrich Eckarttal.

1920 elején a Thule csoport és a Vril Társaság tagjai Berchtesgaden mellett, egy régi erdészházban találkoztak. Itt bukkant fel először dr. Leo Schuman az az ember, akinek speciális szakterületét manapság az alternatív energia kutatásának neveznénk. De a fő személyiség mégis a médium, Maria Orsitsch volt.

Maria Orsitsch Harmadik Birodalom
Maria Orsitsch

Jelen volt még egy médium is, az alig 18 éves Sigrun. Maria Orsitsch médiálisan érzékelt szövegeket mutatott be sumér nyelven egy templomos szekta titkosírásával, de a szövegek már le voltak fordítva.

Vajon ezek isteni üzenetek voltak, vagy egy földönkívüli világ közlései? Talán egy magasabb színvonalú technika megvalósítására szolgáló útmutatások lehettek a csillagok felé vezető útra?

Ettől fogva kezdték el a Vril Társaság tagjai a valaha is elképzelt legbizalmasabb elmélet megvalósítását, a jövő repülőgépének megépítését. Olyan repülő szerkezetet terveztek, amely szándékaik szerint a jövő szféráiba és az istenek színe elé kellett hogy lépjen.

Hogy mit lehetett elérni ezzel a géppel? Arról nincsenek pontosabb információk, de az biztos, hogy közel két éven át kísérleteztek vele. A jövő repülőgépe a Vril levitációs hajtómű alkalmazásának kezdete volt.

1924 elején mutatták be ezt a gépet, majd Augsburgban raktározták el, valószínűleg a Messerschmidt Művek ottani üzemében. Rudolf Hess a Thule Társaság tagjaként egy csomó megbízást kapott, többek között az volt a feladata, hogy közreműködjön az új technikai áttörés megvalósításában.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar