A hipnózis és az elme belső működése

A hipnózis egyszerű meghatározása a következő: „a fokozott szuggerálhatóság állapota, amelyet egy gondolatra, fogalomra vagy személyre való koncentrálás kísér.”

Mikor azt mondjuk, hogy „fokozott szuggerálhatóság”,akkor meg kell jegyeznünk azt, hogy a hipnotikus transzban lévő személy csak azokat a sugallatokat fogadja el, amelyeket rendes körülmények között is elfogadna, mikor nincs transz állapotban.

Mindannyian rendelkezünk olyan morális és etikai törvényekkel amelyeket a hipnotikus transz mélységében sem szegünk meg. Ahhoz, hogy megértsük, mi a hipnózis, az emberi elme belső működéséről kell némi fogalmat alkotnunk. Elmeműködésünknek négy különböző aktivitási szintje van.

Az első szintet vagy állapotot bétának nevezzük. Ez a teljes tudatosság szintje. Ezen a szinten naponta kb. 16 órát vagyunk. Ennek a szintnek fő feladata a létfontosságú testi funkciók szabályozása, mint a szívverés, légzés, veseműködés, emésztés, stb.

A béta szint, vagyis a megfelelő tudatos agyműködés kb. 75%-a ezeknek az életfontosságú funkcióknak a figyelésével telik el, így a tudatos agyműködésnek csak mintegy 25%-a marad arra, amit tudatos gondolkodásként ismerünk.

A második szintet alfának hívjuk. Az alfa a tudatalattinak felel meg, és ezzel foglalkozunk hipnózisban. Ezt a szintet a 95-100%-os koncentrációs hatékonyság jellemzi. Ez lényegesen felette áll a tudatos, vagy béta szint 25%-os hatékonyságának. Az alfa szinten való tevékenységre példa a hipnózis, a meditáció, a biológiai visszacsatolás, az álmodozás, átmenet a természetes alvásba, és az ébredés.

A hipnózis természetes állapota az elmének. Ez nem azonos az alvással. A hipnózis alatt teljesen öntudatunknál vagyunk.

Az agytevékenység következő szintjét thétának nevezzük. Ez az agynak olyan tudattalan működése, amely pl. felszínes alvásnál lép fel. A tudatos fogalma itt ébren és öntudatán levőt jelent; a tudattalan pedig azt, hogy nincs tudatánál, nincs ébren.

Az utolsó szintet deltának nevezzük. Ez a mély alvás szintjének felel meg. Ezen a szinten jut az öntudattalan személy a legnyugodtabb állapotba. Itt a szuggesztiókat nem hallja. Ez a szint kb. 30-40 percig tart éjszakánként.

Összefoglalva, az agynak négy működési szintje van. Reggelenként mikor felkelünk, a termesztés hipnózisból (alfa) jutunk a teljes tudatosság állapotába (béta).

Mikor éjjel elalszunk, a béta állapotból (teljes tudatosság) jutunk az alfába (természetes hipnózis), onnan a thétába (felszínes alvás) majd a deltába (mély alvás), onnan ismét a thétába (felszínes alvás), tovább az alfába, s végül a ciklus megismétlődik.