Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

A Halálfejes Rend 2.rész

img

A pénzügyi hatalom áramlása nem mindig a Halálfejes Rend tagjai által alkotott csatornákon keresztül történt.

„ Rend ellenőrzi Andrew Carnegie tekintélyes vagyonát, jóllehet soha egyetlen Carnegie sem volt A Rend tagja – írta Sutton. – A Ford vagyont olyannyira a család kívánalmaival ellentétesen használta fel A Rend, hogy két családtag le is mondott a Ford Alapítványban betöltött igazgatósági tagságáról.

Egyetlen Ford sem volt soha A Rend tagja. A Morgan név sem szerepelt soha a névsorban, ám Morgan partnerei közül sokan a belső körhöz tartoznak, mint például [Harold] Stanley [a Morgan, Stanley & Company üzlettársa], [Henry P.] Davison [fia] és [John] Perkins”.

McGeorge Bundy (A Rend, 1940) a Ford Alapítvány elnöke volt 1966 és 1979 között; az 1960-as évek elejétől a közepéig pedig John F. Kennedy és Lyndon Johnson elnökök nemzetbiztonsági tanácsadója. Ugyanebben az időben bátyja, William Bundy (A Rend, 1939), aki korábban a CIA-nek dolgozott, a kelet-ázsiai és csendes-óceáni ügyekért felelős külügyminiszterhelyettes lett.

cia-iroda

Számos más nagy nevet köthetünk a Halálfejes Rendhez, például Low, Forbes, Coolidge, Delano, Taft, Stimson stb. A közelmúlt befolyásos tagjai közt van George Bush volt elnök (A Rend, 1949); William Bissell (A Rend, 1925), akinek a fivére, Richard Bissell a CIA helyettes tervezési igazgatója lett; Amory Howe Bradford (A Rend, 1943), aki 1941-ben feleségül vette Carol Warburg Rothschildot, és hamarosan a New York Times vezérigazgatója lett; Henry Luce (A Rend, 1919), aki a hatalmas és befolyásos Luce kiadóvállalat-birodalom vezetője lett, amelyik a Time és a Life magazintis kiadta; és William F. Buckley (A Rend, 1950), aki több országos lapban is rendszeresen közöl konzervatív beállítottságú cikkeket.

Tarpley és Chaitkin úgy látta, ez az egész nem holmi egyetemi diákklub. „ század borzalmainak hosszú listájából sokat köszönhetünk a tehetős angolbarát amerikai családoknak, melyek átvették a Halálfejes Társaság felett az irányítást, és politikai toborzóirodaként használják. Főleg a Harriman, Whitney, Vanderbilt, Rockefeller családokról van szó, meg ügyvédjeikről, a Lordokról, Taftokról és Bundykról” – tette hozzá a szerzőpáros.

Más kutatók szerint a Halálfejes Rend az Új Világrend hatalmi központja. A szervezetet egyesek a Külkapcsolatok Tanácsába, a Bilderberg-be és a Trilaterális Bizottságba vezető útnak nevezték. Texe Marrs, a keresztény beállítottságú szerző és kiadó, miután elemezte A Rendnek a külpolitikára, a pénzügyekre, az oktatásra és a vallásra gyakorolt hatását, így figyelmeztetett: „ Halálfejes Rendről le kell rántani a leplet: meg kell mutatni, hogy valójában hatalmas és aktuális veszélyt jelent szabadságunkra és alkotmányos jogainkra nézve”.

Rosenbaum A Rend vészjósló külsőségeinek lehetséges magyarázataként azt írta, hogy azok egyszerűen „ könnyen befolyásolható fiatal Russellnek köszönhetők, [aki] véletlenül rábukkant ugyanarra az ál-szabadkőműves hókuszpókusz-kelléktárra, amire az illuministák”. Mindazonáltal – bár talán némi gúnnyal – azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy „ keleti-parti hatalmi establishment egy történelemirányító titkos elit démoni teremtménye, és a Halálfejes Rend az egyik toborzóközpontja”.

Rosenbaum azt is leírta, hogy a Halálfejes Rend szerinte „gyorsan hanyatlik”, és az elmúlt években „ csoport egyre erőtlenebb és felelőtlenebb, hedonisztikusabb és kényelmesebb, sőt, egyesek szerint deka-densebb lett”. Az 1980-as elnökválasztások idején felszínre kerültek A Rendet övező ellentmondások.

Lyndon H. LaRouche, az amerikai Munkáspárt (Labor Party) korábbi országos elnöke úgy döntött, a nagy pártoktól függetlenül indul a választásokon. A New Hampshire állambeli előválasztások során LaRouche támadta George Bush republikánus elnökjelöltet A Rendhez fűződő kapcsolata miatt, és kijelentette: „ Halálfejes Rend nem csupán egy diáktársaság, nem is csupán valami különleges öregdiákok klubja a hozzá tartozó halandzsával.

Ez egy nagyon komoly, nagyon elszánt kultuszszerű összeesküvés az Egyesült Államok alkotmánya ellen. Akárcsak a Cambridge-i Apostolok esetében, a Halálfejes Rend beavatottja egy életre a brit titkos hírszerzés elkötelezett ügynöke lesz”. Sok megfigyelő szerint az, hogy Bushról kiderült: köze van A Rendhez, a Tanácshoz és a Trilaterális Bizottsághoz, a New Hampshire-i forduló és végül az egész 1980-as elnökválasztás elvesztésébe került neki.

„A Rend hozta létre az Egyesült Államok szinte valamennyi, kutatással, döntéshozatali tanácsadással vagy véleményformálással foglalkozó jelentősebb szervezetét, és amelyiket nem az hozta létre, abba beszivárgott és elfoglalta” – jelentette ki Sutton.

csonti

Számos jel arra utal, hogy Suttonnak igaza lehet. Az intézményi részvényesekkel kapcsolatban lefolytatott egyik legalaposabb vizsgálat a Kormányzati Ügyek Szenátusi Bizottsága (Senate Committee on Governmental Affairs) által 1980-ban kiadott tanulmány volt. „ nagyvállalati koncentráció szerkezete” (Structure of Corporate Concentration) című jelentés végkövetkeztetése – Donald Gibson tolmácsolásában – a következő volt: „ gazdaságban a pénzügyi intézetek dominálnak; ezek mind a Morgan-Rockefeller komplexum részét képezik vagy kiterjedt kapcsolati rendszeren keresztül fonódtak össze vele”.

Gibson a jelentés tanulmányozása alapján a következőket írta: „ Morgan [cég] különböző igazgatótanácsi tagjai a száz legnagyobb vállalat közül 31-nek az igazgatótanácsában benne voltak. A Citicorp 49 másik vezető vállalattal állt ilyen kapcsolatban; a Chase Manhattan, a Chemical Bank és a Metropolitan Life mindegyikének igazgatótanácsában 24 másik vezető cég képviseltette magát.

Ezek és még számos más átfedés a száz legnagyobb vállalat között egy igen sűrű szövésű kapcsolatrendszert jelent, melyet csak megerősítenek a zártkörű klubokon, közös iskolai háttéren, házasságokon, valamint a Külkapcsolatok Tanácsában[, a Halálfejes Rendben, a Trilaterális Bizottságban] és az Üzleti Tanácsban (Business Council) betöltött tagságon keresztül fennálló gyakori kötődések”.

Gibson azt is megjegyezte, hogy az AT&T, a General Motors, a Du Pont, az Exxon, a General Electric, az IBM, a United Technologies és a Union Pacific cégek hat legnagyobb részvénytulajdonosa között mindenhol legalább két Morgan-Rockefellerintézmény szerepelt. Csakúgy, mint más titkos társaságok esetében, sok árulkodó kapcsolódási pont fedezhető fel a Halálfejes Rend és a CIA közt.

A már említett Bushon, Bundyn és Bissellen kívül voltak A Rendnek más tagjai is, akikből CIA-tisztviselő lett, például F. Trubee Davison (A Rend, 1918) személyzeti igazgató; James Buckley (A Rend, 1944), a bejrúti CIA-kirendeltség főnöke; Hugh Cunningham (A Rend, 1934) Rhodes-ösztöndíjas, tervezési igazgatóhelyettes; valamint Archibald MacLeish költő (A Rend, 1915), aki a Stratégiai Szolgálatok Hivatalában (OSS) William Donovannak segédkezett a CIA megalakításában az 1940-es évek végén. „ Yale minden más egyetemnél jobban rányomta bélyegét a Központi Hírszerző Szolgálatra.

A CIA-nek szinte olyan hangulata van, mint egy osztálytalálkozónak” – mondta Gaddis Smith, a Yale történészprofesszora. Rosenbaum pedig fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a Yale saját „tolvajnyelvén” a titkos társaságok tagjait „kísértetnek” („spook”) hívják, ugyanúgy, mint a CIA-nél a beépített ügynököket.

Azonban a CIA csak egyike a számos amerikai „ábécé”-kormányhivatalnak [olyan szervezet, melyet egyszerűen csak a rövidített nevén emlegetnek – a ford. megj.]. Ezeket sokan azzal vádolják, hogy a változtatás és irányítás eszközeként használják őket rengeteg fedőszervezettel, alapítvánnyal, kutató- és tudományos csoporttal együtt, amiket a titkos társaságok hoztak létre és/vagy finanszíroznak. Több kutató egybehangzó állítása szerint az ilyen magánszervezeteket maguk a titkos társaságok vezető tagjai alapították.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar

A weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások minőségének javítására. További információ

A sütik kezelésére vonatkozó EU-s irányelvek előírják, hogy az adott honlap látogatóiról csak előzetes, megfelelő tájékoztatással társított, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásukkal lehet adatokat gyűjteni. A süti egy olyan információ csomag, melyet az internet böngészése során a szerver hoz létre és egy ún. időpecsét alapján egy előre meghatározott ideig tárolódik a felhasználó gépén. Jellemzően olyan honlap látogatási információkat, mint a böngészési előzmények, érdeklődési kör, de tárolhat jelszavat és webshop esetében bevásárlókosár tartalmat egyaránt. A sütikben tárolt adatok alkalmasak a visszatérő vagy az oldalon már regisztrált látogató beazonosítására, így az általuk preferált információk és előzmények alapján támogatják azokat a weboldal szolgáltatásokat és funkciókat, melyek a látogatót leginkább érdekelhetik, így képesek a felhasználói élmény növelésére.

Bezár