Dr. Courtney Brown – A tudományos távolbalátás 2.rész

A célpont kódjai

A tudományos távolbalátás mindig egy célpontra összpontosít. Szinte bármit a vizsgálat tárgyává tehetünk, amiről információt szeretnénk nyerni. Tipikus célpontnak nevezhetők a helyszínek, események, emberek, de sokkal nagyobb kihívást jelentő célpontokat is lehet választani.

A tudatalattinkhoz fordulunk ilyenkor, hogy a tudat számára is érthető módon nyerjünk információt. Az SRV-ülés (SRV= Scientific Remote Viewing=tudományos távolbalátás) meghatározott sorrendben végrehajtott lépések sorozatával kezdődik a célpont kódjainak felhasználásával.

A célpont fizikai kódjai helyett általában a célponthoz rendelt, véletlenszerűen kiválasztott, négyjegyű számokat adják meg kódként; a távolbalátónak nem kell tudnia, hogy a számok milyen célponthoz vannak rendelve.

A számjegyek kiválóan megfelelnek a célnak, de betűkkel is lehet dolgozni. A kódok persze nem a célpont földrajzi elhelyezkedésére utalnak, valójában értelmezhetetlenek a távolbalátó tudat számára.

Ha kódként számokat használunk, nem pedig mondjuk a célpont nevét, akkor ezzel megkönnyítjük a tudat és a képzelőerő távol tartását az adatgyűjtés folyamata során. Ezzel lehetetlenné tesszük a találgatást vagy az adattorzítás egyéb formáit.

Számtalan eset bizonyítja, hogy a tudatalatti mégis folyamatosan tisztában van a célponttal, annak ellenére, hogy csak számkódok formájában szerepel. A gyakorlatban a távolbalátó a kódokon kívül többnyire semmilyen más információt nem kap.

Ilyenkor tehát az alany a számkódok alapján megy végig a jegyzőkönyvön; úgy gyűjti az információt, hogy az ülés befejezéséig nem is tudja, mi a célpont.

A célpont kódjaira építve a távolbalátó az SRV szabályaihoz tartja magát az ülés folyamán. Ha a célponttal létrejön a mentális kapcsolat, egyfajta jel keletkezik. Az alany megtanulja megkülönböztetni a jelinformációt, vagyis a célpontból érkező információt a torzító hatástól (így például a képzelődéstől).

Az ülés végén közlik a távolbalátóval a célpontot, hogy összehasonlíthassa az ülés folyamán nyert adatokkal, és így visszacsatolást kapjon az adatgyűjtésre vonatkozóan.

Az SRV-jegyzőkönyv

Az SRV-jegyzőkönyv hét szakaszból áll, mindegyik fázis más jellegű információt nyújt a célpontról. az egyes szakaszok 1-től 7-ig következnek egymás után, bár nem mindig mennek el a hetedik fokozatig, ha az információra már valamelyik korábbi szakaszban fény derült.

Az SRV-jegyzőkönyv hét szakasza

1. szakasz

Az 1. és 2. fázist nevezzük “előkészítő szakaszoknak”, ezalatt épül ki a kapcsolat a megcélzott helyszínnel. Az 1. fokozatban a célpontról nyert információ – például, hogy valamely ember alkotta dologgal kapcsolatba hozható-e a helyszín – még meglehetősen nyers.

2. szakasz

Tovább mélyül a hellyel kialakított kapcsolat. Ebben a fázisban a célponttal összefüggésbe hozható színekre, a felszíni szerkezetekre, a hőmérsékletre, ízekre, szagokra, hangokra vonatkozó információt nyerünk.

3. szakasz

A célpontról vázlat készül.

4. szakasz

Intenzív kapcsolat alakul ki a célponttal. Ebben a fázisban a tudatalatti teljes erővel hozzálát a “probléma megoldásának”, megindul az információ beáramlása a tudatba.

5. szakasz

Lehetőség nyílik a részletek tanulmányozására, például egy szobában lévő berendezés megfigyelésére. Ezt a szakaszt gyakran kihagyják az SRV-ülés során, hacsak nem igényelnek közelebbi információt egy bizonyos konkrét tárgyra vonatkozóan.

6. szakasz

A távolbalátónak lehetősége nyílik arra, hogy távolbalátó képességével irányított felfedező útra induljon a cél helyszínén. Az alany korlátozott mértékben a tudatát is mozgósíthatja annak érdekében, hogy a tudatalatti speciális feladatokat hajtson végre. Ekkor kerül sor az időre és a földrajzi helyzetre vonatkozó adatok elemzésére. A korábbinál részletesebb rajzok is készülnek.

7. szakasz

A helyszínre vonatkozó auditív információt lehet nyerni, például elhangzik a hely neve.

(Felhasznált irodalom: Dr Courtney Browv:Cosmic Voyage (Kozmikus utazás) című munkája/szerkesztette:Rejtélyek szigete)