Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Dr. Courtney Brown – A terjedelmes UFO-irodalom torzításai 2.rész

A másik torzítási lehetőség az eltérítés-irodalom többségében jelen lévő hipnózisban rejlik. A hipnózis segítheti az eltérítettek emlékeinek felidézését.

Viszont ha a szürkék tényleg képesek az emlékezet befolyásolására, mint ahogy azt az irodalom állítja, akkor nagyon valószínű, hogy a felidézett emlékek sem szolgálnak reprezentatív mintául.

Ráadásul igencsak valószínű, hogy azok az élmények tolulnak fel leginkább, amelyek a legerősebb emocionális hatást gyakorolták az eltérítettre, vagyis a sokk és trauma pillanatai.

A helyzet az, hogy minden jel szerint reprezentatív mintának nem tekinthető eltérítettek hasonlóképpen nem reprezentatív emlékeivel állunk szemben. Mégha a beszámolókban szereplő adatok valósak is, akkor sem lehet belőlük általános következtetéseket levonni a földönkívüliek szándékára vonatkozóan.

Ez olyan dolog, mintha a földönkívüliek úgy próbálnák kifürkészni az emberi természetet, hogy csak autóbalesetet szenvedett embereket interjúvolnak meg. A vizsgálat eredménye az lenne, hogy az ember gondatlan, gyakran ittas, szadista, gonosz lény, aki előszeretettel okoz szenvedést saját fajának. A szenvedés persze létezik, de ezt tenni meg az emberi kultúra legfőbb jellemzőjének, ugyancsak torz képet adna fajunkról.

Harmadik kifogásom az eltérítésekkel foglalkozó irodalommal kapcsolatban a kutatók hozzáállását érinti. az elrabolt, kihasznált egyénekkel könnyű együtt érezni. Az embert befolyásolják érzelmei, hamar azonosul egy traumatikus esemény áldozatával. Utálja a becstelenséget, és megtorlást követel.

Amikor a kutatók rejtett emlékeket hoznak felszínre egy-egy hipnózisos kezelés során, ugyanabba az emocionális elfogult állapotba kerülhetnek, mint az áldozatok. Kevés kutatót képeztek ki arra, hogy képesek legyenek magukat elhatárolni a páciensektől. Csak a pszichológiai kezelésekben magas szinten jártas szakemberek tudják objektíven kezelni az ilyen elfojtott emlékeket.

Az érzelmek valódiak, és ellenőrzött, szakszerű körülmények között kell dolgozni velük. Hogy mást ne mondjunk, a páciens egészsége is ezt követeli meg. szerintem értelmezési szempontból nem lehet általános érvényű következtetéseket levonni pszichoterápiás kezelések területén nem megfelelően kiképzett egyének által gyűjtött adatokból, mivel azok félrevezetők lehetnek.

Az eltérítésekkel foglalkozó irodalom hitelessége akkor is csorbul – és ezzel elérkeztünk a negyedik szemponthoz -, amikor szemügyre vesszük azt a szélesebb értelemben vett kultúrát, amelyben a hír keletkezik.

Társadalmunk érdeklődéssel fordul az erőszakról szóló hírek felé. Fényesen bizonyítják ezt a tévécsatornák napi hírműsorai. Az éteren keresztül leginkább nemi erőszakkal, gyilkossággal, és egyéb bűncselekményekkel árasztanak el bennünket, az áldozatot pedig patetikus módon ábrázolják.

A hírekben csak ritkán hallunk együtt érző szót a bűn elkövetőjére vonatkozóan, például, hogy azért vált lelkileg labilissá, mert gyermekkorában zaklatták, vagy mondjuk egy nagyváros lezüllött negyedében, egy parkban egy egész banda megerőszakolta. Ritkán kérdezünk rá a bűncselekmény motivációjára, sokkal inkább az érdekel bennünket, hogy milyen büntetést kap az elkövető. Nem vagyunk hajlandók érett, az élet bonyolultságát figyelembe vevő álláspontról vizsgálni a kérdést.

Ráadásul kultúránk élvezettel időzik el a kitalált vagy valós erőszak részleteiben. Az erőszak a hollywoodi filmipar egyik legsikeresebb terméke, a népszerű filmek szinte elengedhetetlen velejárója. Sajnos szembe kell néznünk az erőszak iránti vonzalmunkkal.

Valószínűleg az eltérített személyek komoly sérelmeket szenvedtek el eltérítésük során. ennek ellenére történeteiket más szemszögből is vizsgálni kellene az igazi okokat kutatva. Analógiával élve: a gyerekek erőszakként élik meg, amikor orvoshoz visszük őket a kötelező oltásra; lehet, hogy mi emberek is úgy érezzük, a földönkívüliek bántanak bennünket, mivel nem ismerjük az események tágabb összefüggéseit.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni: nem akarom bagatellizálni az eltérítettek élményeit, mindössze arra szeretnék kilyukadni, hogy félelem és gyűlöletszítás helyett, higgadtan és objektíven kellene vizsgálni az eseményeket, mielőtt kialakul bennünk a meggyőződés, hogy ellenséges támadásnak vagyunk kitéve.

folyt.köv.

(Felhasznált irodalom: Dr Courtney Browv:Cosmic Voyage (Kozmikus utazás) című munkája/szerkesztette:Rejtélyek szigete)

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar