David Icke – YHWH

Meg vagyok győződve róla, hogy az Ótestamentumban szereplő Isten, aki YHWH (Yahweh) néven ismert, földönkívüli eredetű, legalábbis az idegenek közül származik.

Érdekes módon, míg a zsidó vallás az egyistenhiten alapul, az ősi héber szövegekből ez nem derül ki egyértelműen. Míg a fordításokban Isten szerepel, a héber szöveg Elohimról beszél, ez többes szám, és a jelentése:Istenek.

Ha az Úrról olvasunk, aminek héber megfelelője Adonáj, s ez ugyanúgy Urakat jelent. Jehova, akit gyakran felcserélnek Jahvé-val, más eredetűnek tűnik, de ugyancsak földönkívüli jellegű.

Ha az Ótestamentumot vagy más régi szöveget böngésszük, és minden Istenre vagy istenekre való hivatkozást a földönkívüli kifejezéssel helyettesítünk, az egész rögtön értelmet nyer és nyilvánvalóvá válik. Nagyon fontos felidézni azt, hogy mikor íródtak ezek a szövegek, mert át kell hidalnunk az időszakadékot ahhoz, hogy kinyíljon a szemünk.

A modern UFO-jelenség, amiről a szemtanúk ezrei számoltak be, beleértve a meglepő holografikus képeket, a lényeket és szerkezeteket, amik feltűnnek és eltűnnek – dimenziót váltanak – és a Walt Disney filmeket megszégyenítő trükköket, szóval mindezt a földönkívüliek kreálták akkoriban, amikor a világvallások megszülettek. Az égő csipkebokor és egyéb manifesztációk az ilyesfajta lények számára csupán aprómunkát jelenthettek.

Akik ilyen fejlett technológiával rendelkeznek, azok szinte korlátlanul képesek manipulálni az emberiséget. Erre a legjobb módszer az, ha korlátozzák a megszerezhető ismereteket, uralkodnak rajtuk és szabályozzák a cselekedeteiket, egyszóval dogmatikus vallások hívőivé teszik őket, amik a földönkívüliektől tanult speciális effektusokon alapulnak.

Tekintsük csak a fájdalmat, a rettegést és a nemzedékek közötti ellentéteket, amik főleg a keresztény, a zsidó, az iszlám és a többi vallás elterjedése óta fenyegetik az emberiséget.

Ha be akarod zárni bárki tudatát, meg kívánod akadályozni, hogy önmagára is gondoljon és ki szeretnéd iktatni a gondolkodását a végtelen lehetőségek tárházából, csak erőltess rá merev dogmákat. Akkor átformálhatod őket. Ám az igazság felszabadít, ezt mindenkinek tudnia illene. Mielőtt még késő lesz..