Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

David Icke – YHWH

Meg vagyok győződve róla, hogy az Ótestamentumban szereplő Isten, aki YHWH (Yahweh) néven ismert, földönkívüli eredetű, legalábbis az idegenek közül származik.

Érdekes módon, míg a zsidó vallás az egyistenhiten alapul, az ősi héber szövegekből ez nem derül ki egyértelműen. Míg a fordításokban Isten szerepel, a héber szöveg Elohimról beszél, ez többes szám, és a jelentése:Istenek.

Ha az Úrról olvasunk, aminek héber megfelelője Adonáj, s ez ugyanúgy Urakat jelent. Jehova, akit gyakran felcserélnek Jahvé-val, más eredetűnek tűnik, de ugyancsak földönkívüli jellegű.

Ha az Ótestamentumot vagy más régi szöveget böngésszük, és minden Istenre vagy istenekre való hivatkozást a földönkívüli kifejezéssel helyettesítünk, az egész rögtön értelmet nyer és nyilvánvalóvá válik. Nagyon fontos felidézni azt, hogy mikor íródtak ezek a szövegek, mert át kell hidalnunk az időszakadékot ahhoz, hogy kinyíljon a szemünk.

A modern UFO-jelenség, amiről a szemtanúk ezrei számoltak be, beleértve a meglepő holografikus képeket, a lényeket és szerkezeteket, amik feltűnnek és eltűnnek – dimenziót váltanak – és a Walt Disney filmeket megszégyenítő trükköket, szóval mindezt a földönkívüliek kreálták akkoriban, amikor a világvallások megszülettek. Az égő csipkebokor és egyéb manifesztációk az ilyesfajta lények számára csupán aprómunkát jelenthettek.

Akik ilyen fejlett technológiával rendelkeznek, azok szinte korlátlanul képesek manipulálni az emberiséget. Erre a legjobb módszer az, ha korlátozzák a megszerezhető ismereteket, uralkodnak rajtuk és szabályozzák a cselekedeteiket, egyszóval dogmatikus vallások hívőivé teszik őket, amik a földönkívüliektől tanult speciális effektusokon alapulnak.

Tekintsük csak a fájdalmat, a rettegést és a nemzedékek közötti ellentéteket, amik főleg a keresztény, a zsidó, az iszlám és a többi vallás elterjedése óta fenyegetik az emberiséget.

Ha be akarod zárni bárki tudatát, meg kívánod akadályozni, hogy önmagára is gondoljon és ki szeretnéd iktatni a gondolkodását a végtelen lehetőségek tárházából, csak erőltess rá merev dogmákat. Akkor átformálhatod őket. Ám az igazság felszabadít, ezt mindenkinek tudnia illene. Mielőtt még késő lesz..

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar