Charles Hoy Fort – Az első UFO-kutató 2.rész

(Az első rész folytatása) Tanulmányaival elvetett tények kutatását kezdte újra; gondosan ügyelve arra, hogy mindegyiket ellenőrizze.

Kutatásait kiterjesztette a lélektanra, morfológiára, kémiára és a csillagászatra is, miközben mindig igyekezett racionálisan gondolkodni és a tényeket szem előtt tartani.

Ahogy ő fogalmazott:

„Értelmes vagyok és így merőben különbözöm a hívőktől. Mivel bennem nincs meg a new-york-i konzervatív vagy az eszkimó varázsló megvető előkelősége, kénytelen vagyok elfogadni más világok létezését is.”

Gyűjtőszenvedélye miatt szeme megromlott és ideiglenesen megvakult. Több hónapon át meditált, barna kenyéren és sajton élt, majd miután részlegesen visszanyerte látását, könyvírásba kezdett.

Charles Hoy Fort

1932-ben halt meg utolsó könyvének, a Vad tehetségek megjelenésének napján. Charles Hoy Fort élete és munkássága jelentős szerepet játszott abban, hogy az emberek figyelme a különös jelenségek felé irányuljon.

Ez azért meglepő, mivel soha nem beszélt senkinek különös gyűjtőszenvedélyéről. Könyvei, az Elátkozottak könyve (1919), Új földek (1923), Lo! (1931) és a már említett Vad tehetségek (1932) csak mérsékelten voltak sikeresek, bár három kontinensen, Amerikában, Európában és Ausztrá-liában is megjelentek egyszerre.

Ám akik megismerték és magukévá tették gondolatait, azok kisebb-nagyobb csoportokba, rajongói klubokba szerveződtek. Egy évvel halála előtt például Tiffany Thayer, a híres amerikai publicista kezdeményezésére megalapították a Charles Fort Baráti Társaságot.

Megszámlálhatatlan jegyzetét is ez a szervezet vette gondozásba. A társaság negyedévente egy újságot is megjelentetett. A Doubt (Kétely) nevet viselő kiadvány teret adott minden „átkozott ténynek”, vagyis minden olyan esetnek, melyet a tudomány nem tudott, vagy nem akart megmagyarázni.

Ebben a tárgykörben igen részletes adatok és statisztikai kimutatások álltak rendelkezésükre, kutatásaik is ebben a témakörben voltak a legki-terjedtebbek és legteljesebbek a világon. Napjainkban Charles Hoy Fon népszerűsége inkább nő, mint csökken. Nézegetve a külföldi, UFO-témájú internetes honlapokat megállapíthatjuk, hogy szinte kivétel nélkül mindenhol úgy szerepel a neve, mint az UFO-kutatás egyik nagy alakja.

A Charles Hoy Fort Baráti Társaság hivatalos jogutódja a Charles Hoy Fort Intézet, amely napjainkban saját múzeumot és archívumot tart fenn, emellett kilenc országra kiterjedő hálózata lévén friss adatokat is gyűjt. Fort rajongói között olyanok is akadtak, mint például John Keel, a híres UFO-kutató, Arthur C. Clarke, a távközlési műhold „atyja”, valamint George Andrews UFO-író.

Hirdetés