Az utazás szelleme és az elmúlt életek hatása

Akik már megmerítkeztek vagy otthonosak a spirituális tanításokban és ezoterikus tudományokban, tudják, hogy az átöröklésnek és a társadalmi környezetnek ezzel a két hatásával – amelyeket teljes mértékben elismer a tudomány -nem merül ki a lényünket meghatározó tényezők tárháza.

A következő összetevő pedig elsődleges jelentőségű, és a tudomány mindmáig nem hajlandó tudomást venni róla, bár a transzperszonális pszichoterapeuták és egyes antropológusok már errefelé is kezdenek tapogatózni.

Ez az elmúlt életeink ránk gyakorolt hatása. Felismerve, milyen mélységes hatással van ránk előző életeink felhalmozódott tapasztalata, ezt a létáramot az utazás szellemének is nevezik.

Ez a szellem lényünknek az életről éltre vándorló részét jelenti, amely minden alkalommal magával hozza mindezen életek leszűrt bölcsességét, felhalmozott tudását és tapasztalatát.

Ez a szellem a tudattalanban húzódik meg.

Nagyon is ésszerű okokból többségünk nincs is tudatában e szellem létének, ám eljön a felébredés ideje: olyan pontra érünk utazásunk során, amikor nem jelent veszélyt, ha tudatosul bennünk a valóság.

Hirdetés

Az utazás szellemének hatása magyarázza, hogyan képesek egyesek felülkerekedni látszólag lebírhatatlan genetikai vagy környezeti eredetű akadályokon; miért sikerül hatalmas fizikai hátrányt elszenvedő vagy rettenetes körülmények között élő embereknek olyan képességeket és tehetségeket felmutatniuk, amelyeknek láthatóan semmi közük a genetikai és kulturális meghatározottságukhoz.

futas-a-fenyben

A spirituális keresők munkájához hozzátartozik az utazás szelleméhez folyamodás, és a kapcsolatteremtés, hogy az vezethessen és tanácsot adhasson.

Ezt a finom munkát végtelenül gondosan kell elvégezni, mivel az utazás szelleme a személyes karmánkat is hordozza, ahogy az ősök szelleme jelenti a családi karmánkat és törzs szelleme a tágabb közösségi karmánkat.

Míg a genetikai és környezeti vektorok életről életre változnak — hiszen nem mindig születünk újra ugyanabba a családi vagy akár kulturális közegbe —, addig az előző életek folyamatos hatást képviselnek, amely átvezet minket az egyes életeken, ezért tehát e szellemnek a kör közepén a helye.

rejtelyekszigete.com