Az életenergia

A nyugati orvostudomány emberrel kapcsolatos elméletei anatómiai tanulmányokra épülnek, míg a keleti orvoslás tanai a meditáció közbeni megfigyeléseken alapulnak.

Az utóbbi azt jelenti, hogy a módosult tudatállapotban lévő ember testének energiaáramlását figyelték meg. Mondhatjuk, hogy a test működéséről tett ezen megfigyelések szubjektívek, de tény, hogy számtalan esetben ugyanahhoz az eredményhez vezettek.

Keleten már évezredekkel ezelőtt ismerték a test energiaközpontját és az energiaáramlás meridiánjait.

A nyugati gondolkodásmód, mely a testet különböző alkatrészekből, azaz szervekből, idegekből és sejtekből álló gépnek tekinti, szem elől tévesztett egy alapvető dolgot:

Nem veszi figyelembe az emberi tudatot, valamint a mindent összefogó energia létezését és a test működésében betöltött szerepét.

Az energia az alapja a testben lejátszódó valamennyi folyamatnak – holttestek boncolása közben viszont nemigen lehet az energiaáramlást tetten érni. Életenergia csak élőlényekben található, s ha nem keressük, nem is lelhetünk a nyomára.

A nyugati orvostudomány nem vette figyelembe a legfontosabbat: az energia és az életerő egészségre gyakorolt hatásának jelentőségét.

Az életenergia fogalma először 7000 évvel ezelőtt Indiában bukkant fel. Az élet eredendő forrását szanszkrit nyelven pránának nevezik. A kínaiak 5000 évvel ezelőtt a minden életfolyamhoz szükséges energiát csinek hívták, melynek jelentése egyszerre élet és lélegzés.

A görögök (Püthagorasz) 2500 évvel ezelőtt a vitális energiát nevezték meg mint a szervezet gyógyulását előidéző erőt. Az 1500-as években a svájci orvos, Paracelsus – akit a gyógyszertan atyjának tekintenek – fogalmazta meg, hogy mi is az életenergia. Ő illiaszternek, vitális erőnek nevezte ezt az energiát, amely a gyógyuláshoz és a lelkiséghez vezet.

Azóta ezt az energiát többször meghatározták (különösen a 20. század második felében) és többféle néven nevezték: orgonnak, életerőnek, bioerőtérnek, HEF-nek (Human Energy Field) vagy UEF-nek (Universal Energy Field).

Rejtélyek szigete

Hirdetés