exöszájzbúk

Az auratér

Az emberi aura az az energiatér, amely körülveszi a fizikai testet. Minden irányból körülöleli, vagyis háromdimenziós.

Az egészséges ember aurája a test körül elliptikus, tojásdad formát alkot. Mérete egy átlagos testalkatú embernél mintegy 2,5-3 méter, és buraként veszi körül a testet.

A régi mesterek aurája akár néhány mérföldnyi távolságra is kiterjedt. Gyakran ennek tulajdonítják, hogy olyan sok követőt tudtak magukhoz vonzani, amerre csak jártak.

Érdemes megjegyezni, hogy nagyon sok mestert ábrázoltak glóriával a feje körül, mert az aurának ez a része a legkönnyebben látható az avatatlan számára is.

A régi mesterek aurájának a méretét és az intenzitását ugyan nem tudjuk ellenőrizni, de az biztos, hogy minél egészségesebb az ember testileg és lelkileg, annál erősebb aurájának a rezgése, s annál messzebbre sugárzik a testétől.

Minél pezsgőbb az auratér, annál több energiánk van mindannak az elvégzésére, amit el kell vagy el szeretnénk végezni. Minél erősebb az aura, annál kevésbé vagyunk kitéve a külső erők hatásának.

A gyönge auraterekben nagyobb valószínűséggel ütközünk össze külső hatásokkal. Ebből következően az ember jobban manipulálható és fáradékonyabb.

A legyengült auraterek kudarcot és kudarcérzést, egészségi problémákat, élethelyzetek megoldására való képtelenséget okoznak.

Nagyszerű, hogy olyan korban élünk, amikor a modern tudomány és technológia bizonyítani tudja az élet minden formájának, de különösképpen az emberi testnek az energiatereit.

A korszerű tudomány azt állítja, hogy az emberi testet energiaterek alkotják. A testenergia kisugárzása elektromos, mágneses, hang-, hő-, fény- és elektromágneses tereket tartalmaz.

Ezeknek az energiatereknek egy része a testben termelődik, míg másik részük kívülről érkezik, és a test hatására átalakul. Ez a különböző energiaterek természetes kölcsönhatása során megy végbe.

Erről a kölcsönhatásról, amely egyfajta természetes ozmózis saját energiáink és a környezetünkben lévő energiák között. Felszívjuk a növények, a fák, a virágok, az állatok, de még a föld energiáit is.

Az amerikai indiánok és más természeti népek hagyományainak tanulmányozása világít rá a totemek jelentőségére és erejére, amely részben abban
rejlik, hogy a totem birtokosa úgy növeli meg a saját energiáját, hogy összehangolja a toteméval.

Minél erősebb az egyén kapcsolata és összehangoltsága a totemmal, annál nagyobb az ereje.

A test könnyen felveszi és átalakítja a természet energiáit. A gyógyulás, a felépülés általánosan elfogadott útja a tengerparti lábadozás. A tengerikörnyezetben egyszerre van jelen az élet mind a négy alapeleme.

A nap nyújtja a tüzet, a tengeri szél a levegőt, maga az óceán a vizet, és persze ott van a föld is. Az emberi test magába szívja és gyógyító energiákká alakítja őket, fizikai és egyéb szempontból is megerősítve az egész energiarendszert.

A négy elemmel való együttlét és kapcsolat helyreállítja a beteg egyensúlyát. Az aura azonban nemcsak a négy természeti elemből felvett és átalakított energiából áll.

Benne foglaltatik a test nagyon finom kölcsönhatása az ég energiatereivel is. A csillagok kisugárzása is felszívódik – az asztrológia gyakran hivatkozik erre – és különböző energiaformákká alakítva jut kifejezésre.

Nem mindenki érzékeny egyformán a planetáris hatásokra, egyeseket erősebben és észrevehetőbben érintenek, másokat kevésbé. Ne felejtsük el, hogy minden egyes embernek megvan a maga egyéni energiarendszere.

Hogy milyen kölcsönhatás és együttműködés alakul ki a nagyon finom környezeti befolyásokkal, az személyenként változik.

Egy kis tanulással és önmegfigyeléssel azonban jobban megtanuljuk érzékelni ezeket a hatásokat és azt, hogyan lehet jótékonyan és
hasznosan együttműködni velük.

(Felhasznált irodalom:Ted Andrews:Az aura érzékelése/szerkesztette:Rejtélyek szigete)