Az aura tulajdonságai 1.rész

Nagyon  megérteni, hogy mik az aura tulajdonságai, hiszen a bennünket körülvevő energiamező észlelésének és tudatosításának fejlesztéséhez ez az első lépés.

Az aura tulajdonságai 1.1 – Minden aurának saját és egyedi frekvenciája van.

Az energiaterek különböznek egymástól. Előfordulnak köztük hasonlóságok, de nincs két teljesen egyforma. Az aurában lehetnek hang-, fényes elektromágneses energiaterek, de ezeknek az erőssége és intenzitása személyről személyre változik.

Minden embernek megvan a maga sajátos frekvenciája. Azok között, akiknek az aurafrekvenciája közel áll egymáshoz, természetes összhang van, „egy húron pendülnek”. Ilyenkor mások gyakran a korábbi életekben kialakult kapcsolatot feltételeznek.

aura-tulajdonsagai03

Valószínűbb azonban, hogy az összhang az aurák hasonlóságára utal, arra, hogy az illetők frekvenciája fizikai, érzelmi, mentális és/vagy spirituális síkon közel áll egymáshoz, függetlenül a korábbi életüktől.

Vannak viszont olyanok, akiknek az aurafrekvenciája erősen különbözik egymástól. Ez azonnali ellenszenvet ébreszthet két ember között, kényelmetlenséget, nyugtalanságot okozhat.

Gyakran a megmagyarázhatatlan első benyomások tükrözik, hogy az aurafrekvenciánk hogyan viszonyul a másokéhoz. Ez nem jelenti okvetlenül azt, hogy a másikkal valami baj van, inkább azt, hogy ezen a ponton nincs együtthangzás a két energiatér között.

A hosszabb időn át tartó együttlét harmóniává alakíthatja két ember között a kezdeti disszonanciát. Ez gyakran megfigyelhető olyanok esetében, akik az „ellentétek vonzzák egymást” tételét látszanak igazolni. 

Gyakorlattal megtanulhatjuk szabályozni és változtatni az auránk frekvenciáit, így könnyebben és harmonikusabban alakíthatjuk kapcsolatainkat
másokkal.

Ez az alakváltoztatás ősi technikájához kötődik. Képesnek kell lennünk az auránk energiáját hozzáigazítani a környezethez és a többi emberhez. Ez gyakran magától is megtörténik, nemritkán pedig így valósul meg az önvédelem egyik szelíd formája. Megtanulhatjuk tudatosan irányítani a folyamatot, hogy olyan erősségű kölcsönhatást érjünk el, amilyet a helyzet megkíván.

Az aura tulajdonságai 1.2. – Auránk kölcsönhatásba kerül a többiek auraterével

Az aura erős elektromágneses tulajdonságai miatt az ember állandóan energiát bocsát ki és vesz fel. Valahányszor másokkal érintkezünk, energiacsere jöhet létre, amelynek elektromos jellege van, ha energiát adunk, és mágneses, ha felveszünk.

aura-tulajdonsagai02

 Minél több emberrel kerülünk kölcsönhatásba, annál nagyobb az energiacsere. Ha nem vagyunk tudatában ennek, akkor a nap végére rengeteg energiahulladékot halmozhatunk fel.

Estére úgy érezzük magunkat, mint akit megcsapoltak. Furcsa képzetek, gondolatok és érzések kavaroghatnak a fejünkben.

Mindnyájan emlékszünk olyan napokra, amikor úgy éreztük, hogy egy kicsit megbolondultunk. Könnyen lehet, hogy ezek az érzések nem belőlünk indultak ki, hanem annak az energiának a szülöttei, amelyet a nap folyamán a másokkal való érintkezés során felhalmoztunk.

Valamennyien ismerünk olyanokat, akiknek a jelenléte szinte kiszívja az ember energiáját. Kimerülünk, ha beszélgetünk velük, akár telefonon, akár személyesen.

Ha egy ilyen ember elmegy, vagy leteszi a telefont, úgy érezzük, mintha lyuk lenne a gyomrunkban. Ezt a tapasztalatot az aura energiájának a leszívása idézi elő. Az effajta energiacsere egészségtelen. 

Az aura tulajdonságai 1.3 – Az emberi energiatér az állati, a növényi, az ásványi és egyéb energiaterekkel is kölcsönhatásba tud kerülni.

Minden élő és élettelen dolognak, atomi felépítése miatt, energiatere van. Az élő terek erősebbek és könnyebben tetten érhetők az életteleneknél, de mindkettő hasznosítható egyéni energiaterünk erősítésére. A természettel való érintkezés kiegyensúlyozza és tisztítja az aurát.

Sok igazság van a fák átölelésének egészséges szokásában. A fáknak dinamikus energiaterük van, amely dinamikus kölcsönhatásba lép az emberi energiaterekkel.

faoleles

Minden fának saját, egyéni frekvenciája van, éppen úgy, mint az embereknek. Ezért a különféle fák átölelése különböző hatásokat eredményez. A fejfájásunk alábbhagy, ha öt-tíz percig üldögélünk egy fűzfa alatt.

A fenyőfák tisztítják az emberi energiát. Lecsapolják és elvezetik az auratérből a negatív érzelmeket, különösen a bűntudatot. (A fenyőfának nem árt, mert a felvett negatív energiát tápszerként hasznosítja.) 

A kristályok és a kövek megújult népszerűségnek örvendenek az 1980-as évek óta, amit elektromágneses tulajdonságaiknak köszönhetnek.

Az emberi auratér könnyen felveszi a különböző kristályok és kövek által kibocsátott energiát. 

Az állatok aurája is hatással van ránk. Az Egyesült Államokban több helyen folynak kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy a kedvenc háziállatok milyen hatással vannak az idős emberekre és a betegekre.

Azt tapasztalták, hogy az állatok csökkentik a vérnyomást, egyensúlyban tartják az aurát, és stabilizálják a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális energiákat.