exöszájzbúk

Az aura érzékelése

Ha az aura érzékelése kerül szóba, akkor a legtöbb ember két kategóriába sorolható.

Az egyikbe tartoznak azok, akik meggyőződéssel tagadják az aura létezését. A másik csoportba tartozók hiszik ugyan, hogy van ilyen energiatér, csak abban kételkednek, hogy látni is lehet.

Szerencsés helyzetben vagyunk, mert bizonyítani tudjuk, hogy az aura létezik, és azt is, hogy látható.

A legtöbb ember csak annyit lát és érzékel, amennyire okvetlenül szüksége van, és amennyi személyes élete szempontjából elengedhetetlen.

Manapság az embereknek alig van fogalmuk fizikai testük funkcióiról és aktivitásáról. A legtöbben arra az álláspontra helyezkednek, hogy arra valók az orvosok, minek töltsék az idejüket ilyesmivel.

Ezzel szépen áthárítják a felelősséget, és lemondanak a bennük rejlő erőről és ennek az irányításáról. Ha ilyen hanyagul bánunk fizikai testünkkel és energiáinkkal, akkor nem csoda, hogy az élet finomabb energiáit súlyos károsodás éri.

Az aura érzékelése és a hitrendszer

Sajnos, amikor az auráról van szó, gyakran az emberek hitrendszerével kerülünk szembe. Hiába vannak tudományos bizonyítékok, ha egyszer az illető tagadja ilyesminek a létezését, nagyon nehéz új látásmódra rábírni.

A legtöbb ember úgy nő fel, hogy egyáltalán nem, vagy alig ismeri el a finom életenergiák létezését. Mindezt az élénk fantázia szüleményének tartja.

Ne felejtsük el: minden embernek természetes adottsága, hogy lássa az aurát! Ez az adottság évek hosszú során át szunnyadt bennünk.