Az Arany Hajnal rend 2.rész

(Az első rész folytatása.) Őt ugyanis kizárták a rendből, amikor kétségbe merte vonni, hogy a harmadik rend titokzatos vezetői meghívták maguk közé Matherst.

Mathers azt állította, hogy a felesége, Mina természetfeletti hallásán keresztül rendszeresen kap tanácsot az asztrális tér lakóitól a szervezet működtetésével kapcsolatban.

A következő évben Westcott lemondott, amikor megvádolták, hogy ő hamisította az alapító kéziratokat.

Mathers ezek után nekilátott, hogy lefordítsa a héber eredetű írás, az Abra Melin Szent Mágiájának Könyve szövegét. A kötetet 1898-ban publikálta azzal az állítással, hogy a szövegben felsőbbrendű lény ereje lakozik.

Ebben az évben történt, hogy a Cambridge University frissen végzett hallgatója, Aleister Crowley (fenti képen) hátat fordítva szigorú neveltetésének a Plymouth Testvériségben, Mathers oldalán csatlakozott a rendhez.

A rend többi tagját hamar elidegenítette magától elviselhetetlen, gyalázatos természetével, vad kicsapongásaival és szinte emberfeletti hatalomvágyával. Magáévá tette a jelszót: “Kitartok a végsőkig” (Perdurabo), és ettől fogva Perdurabo atyának neveztette magát.

Mathers rövid hat hónap leforgása alatt végigvezette új szövetségesét a hierarchia lépcsőfokain, egészen a második rend Adeptus Minor fokozatáig. A Londoni Páholy azonban, amelyet ekkor Florence Farr vezetett, megtagadta ennek a gyors előmenetelnek az elismerését.

Végül Mathers és Crowley is elveszítette tagságát az Arany Hajnal rendben, miután szembeszálltak egymással, és valamiféle mágikus leszámolás keretében, túlvilági vámpírokat és Belzebub démoni seregeit segítségül hívva próbálták legyűrni a másikat.

arany hajnal
W.B.Yeats

W.B. Yeats átvette a második rend vezetését, amit Crowley azzal torolt meg, hogy folyóiratában, az Equinoxban tízrészes sorozatot jelentetett meg az Arany Hajnal titkairól.

A huszadik század kezdetén a rend több kisebb csoportra szakadt szét, amelyek aztán még a harmincas évekig léteztek. Mathers az Alfa és Omega páholyt alapította meg, Yeatsé a Stella Matutina (Hajnalcsillag) nevet viselte, de alakult szervezet Az Arany Hajnal Szent Rendje vagy Belső Fény Testvérisége néven is.

1937-ben a Stella Matutina egy tagja, Israel Regardie négy vaskos kötetbe gyűjtötte össze a rítusaikat. Ez a publikáció újabb érdeklődőket, mágiabolond mizantrópokat vonzott a szervezet soraiba, így a rend különböző inkarnációi máig fellelhetők.

Az Arany Hajnal Kutatási Központ oldalán a komoly érdeklődő mélyebb betekintést nyerhet az igaz Arany Hajnal tanításaiba és szokásaiba. A rendet úgy írja le, mint “a nyugati ezoterikus tradíciók legbefolyásosabb mai forrását.”

Hirdetés