Az Annunaki 3.rész

A kibányászott nyers ércet ezután a messzi bányákból teherszállító repülő járművekkel vitték Mezopotámiába, ahol az aranyat kivonták belőle, majd abból homokóra alakú tömböket készítettek, amiket ZAG-nak vagy „tisztított drágaság”-nak neveztek. Számos ilyen tömböt ábrázoló vésetet ismerünk, sőt a régészek még néhány tömböt is megtaláltak.

Hogy az Enlil és Enki közti egyre elkeseredettebb rivalizálást enyhítse, Anu kinevezte Enlilt a mezopotámiai kolónia, E.DIN élére (talán innen a bibliai Éden neve), Enkit pedig AB.ZU, vagyis Afrika, „ bányák földje” felelősévé tette. A földönkívüli gyarmatosítók számára további problémát jelentettek az életüket megnehezítő éghajlati változások, valamint a szakadatlan, lélekölő bányászmunka.

Az egyik sumér szöveg szerint „amikor az istenek [az Annunaki] az emberekhez hasonlóan dolgoztak és megszenvedték a munkát – az istenek munkája pedig nehéz volt, szenvedésük sok, és keservesen kínlódtak”. Az őstörténelem ilyen mértékű átértékelése természetesen komolyan befolyásolta – és fogja is befolyásolni – a hagyományos tudományt.

Dr. Arthur David Horno, a Colorado Állami Egyetem biológiai antropológiát tanító professzora 1990-ben otthagyta állását,

mert úgy látta, hogy az emberiség eredetének konvencionális magyarázatai, amiket tanított, „ostobaságok”.

Hosszas tanulmányok után ő is arra a meggyőződésre jutott, hogy a földönkívüliek komoly szerepet játszottak az emberiség eredetében és fejlődésében.

Annunaki

„Az Annunaki látogatók már több mint százezer éve foglalkoztak aranybányászattal a földön, amikor a kegyetlenül megerőltető munkát végző közrendű idegenek körülbelül háromszázezer évvel ezelőtt fellázadtak – magyarázta Horn, aki Sitchin munkáját vette alapul fejtegetéséhez. – Enlil, a főparancsnokuk keményen meg akarta büntetni őket, ezért összehívta a Nagy Annunaki Gyűlését, amin apja, Anu is részt vett. Anu megértőbbnek mutatkozott az Annunaki munkások sorsával szemben. Látta, hogy nagyon kemény munkát végeznek a lázadók, és elkeseredésük óriási.

Hangosan elgondolkozott azon, hogy […] nem lehetne-e másképpen aranyhoz jutni. Ekkor Enki egy Primitív Munkás, egy ‘Adamu’ megteremtését javasolta, aki elvégezhetné a munka nehezét. Rámutatott, hogy ‘Abzu’-ban [Afrikában], ahol ő dolgozik, nagy számban fordulnak elő primitív humanoidok – alighanem a Homo erectusról, vagy egy vele közeli rokonságban álló humanoidról lehetett szó”.

A Gyűlés egyetértett Enki javaslatával, hogy munkás-fajt teremtsenek, és a sumér leírások szerint ez volt az emberiség eredete. Ez megmagyarázza a Biblia egyik legmeglepőbb szakaszát is. Miután a Biblia leszögezi, hogy csak egy igaz Isten van, a Mózes első könyve 1,26-ban az egyetlen Isten így szól: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá […]”.

E verset csak kétféleképpen magyarázhatjuk: vagy úgy, hogy az Ószövetség többesszámú „Elohim” szava, amit a Mózes első könyvét író mo-noteisták „Isten”-ként értelmeztek, valójában az ember megteremtését elhatározó Annunaki Gyűlésre vonatkozott; vagy pedig úgy, hogy a „magunkhoz hasonló” ember megteremtése nem egy teljesen új faj létrehozását jelentette, hanem egyszerűen egy már meglévő faj genetikai manipulálását. Sitchin így írt:

Amint azzal már az orientalisták és a bibliatudósok is tisztában vannak […], Mózes első könyvét valójában sokkal korábbi és sokkal részletesebb eredeti sumér szövegekből állították össze szerkesztgetéssel és rövidítgetéssel”.

Az Annunaki földi expedíció tisztiorvosa egy Ninharsag (másképp Ninti) nevű nőnemű lény volt, aki Enkivel együtt már korábban is genetikai kísérleteken dolgozott. Legalább egy sumér hengeres pecséten szerepel Enki és Ninharsag, fiolákkal és üvegcsékkel körülvéve, mellettük pedig egy asztal, polcok és egy növény, valamint egy segéd áll – az egész leginkább egy laboratóriumra hasonlít.

Sumér leírások szerint sok mutáns teremtményt hoztak létre, például emberfejű bikákat és oroszlánokat, szárnyas lényeket, valamint kecskefejű és -lábú emberszabású majmokat és humanoidokat.

Annunaki

Ha ez valóban így történt, akkor egyértelműen ezekből a kísérletekből származtak az olyan legendás „mitológiai” teremtmények és emberfeletti lények, mint Atlasz, Góliát, Gargantua, Polüphémosz és Tüphón.

A Mezopotámiában Kr. e. 721-től 705-ig uralkodó II. Sargon asszír király valamikori palotájában hatalmas, szfinxhez hasonló szobrokat találtak a XIX. században, köztük egy emberfejű szárnyas bikát és egy emberfejű oroszlánt.

A szobrok legnagyobb részét John D. Rockefeller megvásárolta és New Yorkba szállíttatta. Az első ember neve a sumér szövegekben LU.LU, héberül pedig Adama, amely szó szerint azt jelenti, „ Föld embere”, vagy egyszerűen csak „földlakó”.

Megteremtésének leírása a klónozásról való mai ismereteink fényében egészen egyértelmű – de körülbelül huszonöt évvel ezelőttig még a legképzettebb tudós sem tudott volna mit kezdeni bármiféle ehhez hasonló fogalommal. Enki és Ninharsag eltávolította egy primitív afrikai nőstény humanoid petesejtjét, és egy fiatal Annunaki férfi spermájával megtermékenyítette.

A megtermékenyült petét ezután egy Annunaki nő – mégpedig a szövegek szerint maga Enki felesége, Ninki -hordozta méhében, amíg el nem érkezett a szülés ideje.

Bár császármetszésre volt szükség, a Földön elsőként megszülető hímnemű Adama hibrid egészséges volt. Ezzel a természetes evolúciót évmilliókkal előzték meg. Az ősi sumér szerzők szerint „amikor az embereket megteremtették, azok nem ismerték a kenyeret, sem a ruhát, hanem növényeket legeltek, mint a juhok, és pocsolyák vizét itták […]”.

forrás: Jim Marrs: Rule by Secrecy című könyve

Hirdetés