Aura – az emberi energiamező

A korai társadalmak ösztönösen érezték, hogy létezik egy mindent átható, titokzatos energiarendszer, amely az egész életet végigkíséri. Az akkori csendesebb és természetközelibb világnak köszönhetően nagyobb volt a fogékonyság ezen energia szellemi és testi érzékelésére.

Manapság számos, csúcstechnológiát alkalmazó kutató és orvos igazolta, hogy léteznek láthatatlan energiák, és ezeket le is tudják írni az elektromágneses mezők felhasználásával.

A beavatottak által évszázadok óta fénykörnek, aurának nevezett jelenség a test bio-elektromágneses mezeje. Az 1930-as évek végétől Szemjon Kirlian kidolgozta a növények, állatok és emberek körül kialakuló fénykörök lefényképezésének technikáját. Módszerében magas rezgésszámú kis feszültséget vezetett egy üveglemezen és egy fényérzékeny filmen elhelyezett alumíniumlapba.

Erre a lapra helyezve elkészíthető volt a vizsgált dolog teljes fénykörének felvétele. A növényeknél megfigyelték e fénykör egyensúlyának megbomlását, ami valamilyen betegség előjele volt. Ebből arra következtettek, hogy a fénykör állapota közvetlen kapcsolatban van az egészségi állapot közeli változásaival.

A beavatottak a fénykört a színes fény világos energiamezejének tartották, amely a fizikai testből néhány centiméternyire vagy akár méternyire is kisugárzik. Ez a fénykör megjelenik festményeken, tárgyakon, szobrokon, akár Ausztrália őslakosai, akár amerikai indiánok műveit nézzük.

A nyugati kultúra vallásos festményein a fej vagy az egész test köré vont fénykört találunk. Számos oka lehet annak, hogy az emberek döntő többsége nem látja közvetlenül ezt a fénykört. Úgy tűnik, hogy nem érzékszerveink korlátoznak ebben elsősorban, hanem a gyakorlatunk hiányzik. Ahhoz, hogy megláthassuk, először hinnünk kell létezésében.

Az aura tehát létezik. Dr. Valerie V. Hunt amerikai meuro-fiziológus és pszichológus 25 évi munkája tudományosan is igazolta azt, amit az ókori keleti bölcsesség hirdetett. Az aurát általában úgy modellezik, mint a fizikai testet beborító energiaréteg-sorozatot. Olyan ez, mint az egymásba rakott orosz Matrjoska-babák.

szines-aura

A párhuzam azonban félrevezető, mert valójában nem független rétegekről, hanem egy egységes energiamezőről van szó. A fizikai testünkből kisugárzó, hagyományosan éterinek, asztrálisnak, mentálisnak és spirituálisnak nevezett testek csak rezgésszámaikban különböznek egymástól. Nincs köztük határ, ezért sántít a hasonlat.

Az energiamezők egyik rétegét éteri testnek nevezik. Ez nem más, mint fizikai testünk energialenyomata, és alig nyúlik túl igazi testünkön. Ennek az éteri mezőnek a változása hatással van egészségünkre és lelkiállapotunkra.

A természetgyógyászok régóta úgy tartják, hogy az aura információt tárol a fizikai, lelki, szellemi és érzelmi állapotunkról, és egyben védőpajzsként is szolgál számunkra. Ennek révén a jövőben az aura egyre fontosabb szerepet fog játszani a betegségmegelőzésben, hiszen az aurán már jóval a kór tényleges kialakulása előtt megfigyelhetők bizonyos előjelek.

aura-erzekelese

Az egészséges aura karbantartása tisztán megelőző orvoslás. Sokféleképpen gondoskodhatunk róla. Segíthet, ha egészséges növényeket tartunk a szobánkban, ha természetes energiát adó helyeket keresünk fel, például a hegyekbe megyünk kirándulni, ha friss és természetes ételeket fogyasztunk, és ha olyan emberek társaságát keressük, akik nem csapolják meg energiánkat tagadó életszemléletükkel.

Rejtélyek szigete