Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Aura – az emberi energiamező

A korai társadalmak ösztönösen érezték, hogy létezik egy mindent átható, titokzatos energiarendszer, amely az egész életet végigkíséri. Az akkori csendesebb és természetközelibb világnak köszönhetően nagyobb volt a fogékonyság ezen energia szellemi és testi érzékelésére.

Manapság számos, csúcstechnológiát alkalmazó kutató és orvos igazolta, hogy léteznek láthatatlan energiák, és ezeket le is tudják írni az elektromágneses mezők felhasználásával.

A beavatottak által évszázadok óta fénykörnek, aurának nevezett jelenség a test bio-elektromágneses mezeje. Az 1930-as évek végétől Szemjon Kirlian kidolgozta a növények, állatok és emberek körül kialakuló fénykörök lefényképezésének technikáját. Módszerében magas rezgésszámú kis feszültséget vezetett egy üveglemezen és egy fényérzékeny filmen elhelyezett alumíniumlapba.

Erre a lapra helyezve elkészíthető volt a vizsgált dolog teljes fénykörének felvétele. A növényeknél megfigyelték e fénykör egyensúlyának megbomlását, ami valamilyen betegség előjele volt. Ebből arra következtettek, hogy a fénykör állapota közvetlen kapcsolatban van az egészségi állapot közeli változásaival.

A beavatottak a fénykört a színes fény világos energiamezejének tartották, amely a fizikai testből néhány centiméternyire vagy akár méternyire is kisugárzik. Ez a fénykör megjelenik festményeken, tárgyakon, szobrokon, akár Ausztrália őslakosai, akár amerikai indiánok műveit nézzük.

A nyugati kultúra vallásos festményein a fej vagy az egész test köré vont fénykört találunk. Számos oka lehet annak, hogy az emberek döntő többsége nem látja közvetlenül ezt a fénykört. Úgy tűnik, hogy nem érzékszerveink korlátoznak ebben elsősorban, hanem a gyakorlatunk hiányzik. Ahhoz, hogy megláthassuk, először hinnünk kell létezésében.

Az aura tehát létezik. Dr. Valerie V. Hunt amerikai meuro-fiziológus és pszichológus 25 évi munkája tudományosan is igazolta azt, amit az ókori keleti bölcsesség hirdetett. Az aurát általában úgy modellezik, mint a fizikai testet beborító energiaréteg-sorozatot. Olyan ez, mint az egymásba rakott orosz Matrjoska-babák.

szines-aura

A párhuzam azonban félrevezető, mert valójában nem független rétegekről, hanem egy egységes energiamezőről van szó. A fizikai testünkből kisugárzó, hagyományosan éterinek, asztrálisnak, mentálisnak és spirituálisnak nevezett testek csak rezgésszámaikban különböznek egymástól. Nincs köztük határ, ezért sántít a hasonlat.

Az energiamezők egyik rétegét éteri testnek nevezik. Ez nem más, mint fizikai testünk energialenyomata, és alig nyúlik túl igazi testünkön. Ennek az éteri mezőnek a változása hatással van egészségünkre és lelkiállapotunkra.

A természetgyógyászok régóta úgy tartják, hogy az aura információt tárol a fizikai, lelki, szellemi és érzelmi állapotunkról, és egyben védőpajzsként is szolgál számunkra. Ennek révén a jövőben az aura egyre fontosabb szerepet fog játszani a betegségmegelőzésben, hiszen az aurán már jóval a kór tényleges kialakulása előtt megfigyelhetők bizonyos előjelek.

aura-erzekelese

Az egészséges aura karbantartása tisztán megelőző orvoslás. Sokféleképpen gondoskodhatunk róla. Segíthet, ha egészséges növényeket tartunk a szobánkban, ha természetes energiát adó helyeket keresünk fel, például a hegyekbe megyünk kirándulni, ha friss és természetes ételeket fogyasztunk, és ha olyan emberek társaságát keressük, akik nem csapolják meg energiánkat tagadó életszemléletükkel.

Rejtélyek szigete

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar