Atlantisz öröksége

Megosztás

Ahhoz, hogy Egyiptom megszületését és működését megérthessük, mindenekelőtt az atlantiszi kultúrát érdemes megismernünk, mivel Egyiptom örökölte meg Atlantisz tudását.

Atlantisz létrejöttét segítették az elemek. Abban az időben történt ez, amikor különböző Istenek harcoltak egymás ellen és egy ilyen harc után szétvált a föld és az ég. Atlantisz népe olyan nagy gondolkodók bölcsességét hozta a Földre, akik még emlékeztek a kozmosz tudására.

Az atlantiszi nép vezetője a Földre érkezésükkor Nas-hadihh Isten volt, ő tette lakhatóvá a Földet. Az úgynevezett nemlétezésből létezést teremtett, vízből pedig szárazföldet. Minden, amit azelőtt üresség burkolt be, felébredt és a vízből szárazföld emelkedett. Az ürességből életerőt izzasztott, ezért is nevezték Nas-hadihhot az Éltetőnek. Ezután odaadta a félig létbe burkolt atlantiszi népnek a vágyat. Ez volt az értelem első magva.

Kezdetben ezért minden öröklétre ítéltetett. Akkor még nem volt halál, tehát halhatatlanok voltak.

Ezután Atlantisz népe építkezésbe kezdett, egy csodálatos város felépítésébe. Filozófiájuk az volt, hogy a Tett mindörökre megőrzi magában a Cselekvőt! A Nap és a Hold erejére támaszkodva, varázslattal (mágiával) építkeztek. A nép természetesen élt, szó szerint nagyon jártasak voltak a természettudományokban és együtt éltek a természettel. A természetet szolgáló és a természeti erőket átlátni, illetve felhasználni képes lények voltak ők! A természetnek alárendelt szabályok alapján éltek, tudásuk Istenségek bölcselete volt.

Egyik tanításuk: „Legfőbb alap az élet, a lét szabálya az értelem, s a létező feladata egymáshoz közelíteni az egymástól eltávolított természeti dolgokat.” Vagyis a természetfelettire utaló kérdések törvényszerűségeken alapuló válaszait egymáshoz kell csupán rendelni, s már meg is vannak az élet titkai! Így megtalálható az önmagába fordított igazság, mely olyan, mint a csigaház: tekervényes, s az igazság a közepében van. Az időnek kezdetben nem is volt jelentősége, mivel Atlantisz nem úgy fejlődött, ahogyan a Földön bármi más. Az atlantisziak csigaház elven, azaz kívülről befelé haladva, kérdést válaszokkal egymáshoz közelítve haladtak a középpont, a teremtés felé. Minden más a teremtéstől eltávolodó mozgást folytat, ők fordítva. Emiatt a lét megannyi formáját ismerték.

A lét eme szabályit ismerve, kezdetben halhatatlan életet éltek, melyben alkotóivá váltak a teremtésnek és a pusztulásnak. Az atlantisziak együtt forogtak a lét ütemeivel. Az ő világukban egy örvény volt csupán a nemlét, melyen át ki-be sétált tudatuk. Ennek az utóda volt Egyiptomban a Lelkek Kútja, melyen át Amon Ra utazgatott a Napbárkáján, s mely „eszközt” szintén Thot juttatott Atlantiszból, a Lét Fellegvárából Egyiptomba, a Mágia Fellegvárába.

Maguk szilfid, légies, hosszúkás formájú, szép megjelenésű félanyagi testtel rendelkeztek. Tudták, hogy a test pusztán a természeti erők nyújtotta eszköz, a fénylő isteni szikra, a lélek hordozója. Az atlantisziak oktalanul nem gyűjtötték a megtapasztalásokat, egész létüket a természeti erők csodálatának és az elme teremtésre kapcsolásának áldozták. Érzékeiket oly módon voltak képesek az elemi erőkre hangolni, hogy értelmük, s megítélő, helyzetfelismerő képességük kijátszhatatlanná vált érzékeiken keresztül. Logikai, illetve felismerő képességük nagyon gyors, finoman működő volt. Eme adottságaik alkalmassá tették őket az igazság kutatására, s ezen keresztül a mágia, azaz az Élet Tudományának, alaptéziseinek felállítására. A mai mágia alaptanai és alapigazságai Atlantiszból származnak.

Az atlantisziak felállították a lét axiómáit, magyarul a lét rejtélyeit magyarázó, legáltalánosabb igazságokat. Szillogisztikus képességeik által nem csupán az alkímiát használták, de a teremtés lépcsőfokait őrző lényeket is felfedezték és megismerték. Rájöttek arra, hogy vannak isteni erők és az isteni erőknek vannak képviselőik, akikkel fel lehet venni a kapcsolatot. Az erők képviselőinek megkérésével, vagy maguk a képviselők által ezek az erők uralhatók is.

atlantisz

A természet erőinek tökéletes ismerőiként, irányítóiként, képesek voltak megidézni az erők alkotóit, illetve a Teremtő követeit, az Angyalokat. Így ők olyan mágusokká lettek, akik közvetlenül az Angyalok világában tudtak munkálkodni. A szillogizmuson keresztül képesek voltak olyan szavakat teremteni, melyek jól jelképezték a hangok segítségével az angyali fogalmakat. Ebből következik, hogy később Egyiptomban is használatos és átvett, s mai korunkban is egyedülálló, működő angyali szótárat hoztak létre. A hangokat jelekké, szimbólumokká formálták, így teljes hang- és jelképtárat tudtak létrehozni az Angyalok meghívására, illetve tudásuknak lefordítására.

Miután összegyűjtötték ezt a temérdek információt, különböző szertartásokat alakítottak ki, melyeket egy idő után rendszeresen végeztek.  Ezeken a szertartásokon a tiszteletüket rótták le az Angyalok előtt, illetve ha szükséges volt, a segítségüket kérték. A megfelelő szertartás elvégzésével az adott témával vagy szituációval foglalkozó Angyalt tudták meghívni.

Életüket áthatották a szubsztanciák, fő életművük a természeti erők megismerése úgy, hogy azokat az eredeti formájukban hagyva birtokolhassák az Angyalok világán keresztül. Szubsztanciális (kifinomult) gondolkodásuk elvonttá és fizikailag sebezhetővé tette őket, mivel nem anyagi, hanem szellemi, angyali síkokon mozgott a tudatuk. Így azonban felállították a lét szabályrendszerét, melyet később Thot mentett át Egyiptomba!

  1. Elem
  2. Anyag
  3. Vonzás
  4. Taszítás
  5. Szárazság
  6. Nedvesség
  7. Keletkezés
  8. Pusztulás

Hatalmas tudásuk révén, melyet az istenektől (a Teremtő helytartóitól, akiket a kereszténység jobbára szeráfoknak tart) kaptak, kialakították a saját isteni birodalmukat a Földön. Ez volt a mitikus Atlantiszi kontinens, mely a mai Atlanti-óceánban helyezkedett el.

Forrás: https://www.spiritualsolution.hu/html/cikkek/32/atlantisz-oroksege

Megosztás