Atlantisz – A kollektív emlékezés ereje 2.rész

Messze északon az európai partok mentén, francia, brit és ír legendák keverednek az elveszett sziget legősibb meséivel.

Tir-nan-n’oge ír legendája beszámol egy nagy városról, amely most elsüllyedve fekszik a hullámok alatt, mint ahogy más kelta legendák is szólnak az Arany Kapuk városáról, amely jelenleg az Atlanti-óceán mélyén van és megemlítik a Platón által leírt város gazdag aranydíszítéseit.

De az atlanti parton fürdőzők előtt, a látóhatáron feltűnő felhőalakzatok is átalakulnak, várakat és szárnyaló tornyokat formáznak, így volt egykoron és ma is. Romantikus mesék keringtek elsüllyedt városokról és leomlott katedrálisokról, amelyeknek harangjai bizonyos éjszakákon még ma is hallhatók, s néha nappal is, amikor sűrű köd borítja a tengert. A távoli múlt ilyen és hasonló emlékei gyakran találkoznak a különféle helyi legendákkal.

Így az ősi Avalon-t Arthur király végső otthonával azonosítják és a tenger felemelkedésével. A brit kontinentális talapzat elsüllyedését Gradlon király legendájával kapcsolják össze; – eszerint a király városát, Ys-t a tenger pusztította el, mivel engedetlen leánya – Mahu – a védőgát kulcsait szerelmének ajándékozta.

avalon

Ezek a középkori legendák homályosak, de nem változtatnak a korábbi hagyományokon, amelyek szerint a gallok nyugati törzsei Atlantisztól jöttek és erre emlékezteti őket a hatalmas menhirek hosszú vonala, amely Britannia nyugati partjáig húzódik és az óceán mélyén is folytatódik.Atlantisz emléke még akkor is megmozgatta a hajósok és az első óceánjárók képzeletét, amikor Európában megkezdődött a felfedezések kora.

Az egyszer már megszerzett ismeretek nagy része azonban elfelejtődött. Bár, amikor Jean de Béhencourt egy, a spanyolok szolgálatában álló francia nemesember 1395-ben hivatalosan “felfedezte” a Kanári-szigeteket, kiderült, hogy egy katalóniai atlaszban, (amelyet húsz évvel korábban publikáltak az ősi térképekből nyert információk alapján) már szerepeltek.

A Kanári-szigetek spanyol hódítói különben eleven emlékére bukkantak Atlantisznak, amikor a bennszülött guanchokkal találkozva azt tapasztalták, hogy csodálattal töltötte el őket az a tény, hogy más népek is túlélték az ő világuk vízözön általi pusztulását; – ők ugyanis izolálva maradtak a szigeteken, amelyek egykor az ő korábbi szülőföldjük magas hegyeinek csúcsai voltak. (Emlékezzünk Platón beszámolójának arra a részére, amelyben azt mondja, hogy amikor az istenek elárasztották a Földet vízözönnel, “a hegyeken élő pásztoraitok és juhászaitok voltak a túlélők”.)

atlantis

Kolumbusz Kristóf első útja előtt alaposan tanulmányozta az Atlanti-óceánt. Miközben belemélyedt a tervezett úttal kapcsolatos minden lehetséges adatba és információba, összegyűjtötte az Atlantiszról szóló és egyre növekvő számú beszámolókat is. Ezek között volt az ún. Benincasa-térkép 1482-ből, amely Atlantisz “helyén” az Antillát tüntette fel, a másik nagy – a “Vad” – (Savage) sziget közelében.

Kolumbusz számos, az Antillát vagy Atlantiszt ábrázoló térképet nézett át, s ezek különböző módon nevezték és helyezték el a szigeteket az Atlanti-óceán nyugati partjainál. De rendelkezésére állt egy korai példánya a híres Piri Reis térképnek is, amelyből akkoriban egy sor másolat készült.