Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

A Tunguzka-rejtély nyomában 7.rész

img

A Tunguzka fölött történő robbanás óriási pusztítást végzett. Rengeteg házi- és vadon élő állat, továbbá évszázados fák sokasága pusztult el.

Az evenkek és a tunguzok rénszarvas csordái egyszerűen eltűntek, minden bizonnyal elpusztultak, mert többségüket nem találták meg, csak egy elenyésző rész tetemeire akadtak rá a robbanástól távolabb eső területeken. Az események idején a terület még nagyon gyéren volt lakva, ezért emberéletben alig esett kár.

Mint emlékszünk a lángoló tűzgolyó északi irányból elég gyors manőver mellett visszafordult dél-délnyugati irányba, majd ezután következett be az első robbanás, ami a déli irányba haladó testből jobbra lefelé hatot. A logikai sorokból az következik, hogy ez az első robbanás detonációja eredményezte a harmadiknak megtalált ovális terület pusztulását.

A robbanás középpontjától északnyugatra található Káma folyó partján dolgozott társaival Iván Uszulov. Nagy erejű “mennydörgés” rázta meg a levegőt. A lökéshullám olyan erős volt, hogy Uszulov rémületében a folyóba vetette magát, társai a földre lapultak, mivel rengett körülöttük ég és föld.

A robbanás után rémisztő csend támadt, minden elnémult körülöttük. Uszulov kijött a vízből, majd mindannyian térdre estek és imádkoztak. Néhány másodperc múlva iszonyatos erejű szélvihar tört rájuk, amelynek lökéshulláma több embert a folyóba taszított. Az irtózatos szélviharban a fák a földig hajoltak, a gyengébbek tövestől kiszakadtak a helyükből.

A szélvihar nem tartott sokáig, rövid idő múlva újra csend lett. Néhány másodperc múlva sivító hang kíséretében még az előzőnél is nagyobb erejű, újabb szélvihar tört rájuk. Uszulov és társai a fákat átölelve vészelték át a dolgot. Ha nem ezt tették volna, a szélvihar felkapta volna őket a levegőbe.

Feltétlenül említést érdemel, hogy a robbanás utáni években a növekvő és sarjadzó növényzet a robbanás sújtotta területen lényegesen gyorsabban és magasabbra nőtt, mint a távolabbi helyeken. E hatást a fiatalon növekvő fáknál egyértelműen meg lehetett állapítani. A későbbiekben az új növényzetet is megvizsgálták. Bebizonyosodott, hogy a normális értéknél jóval magasabb a radioaktivitásuk.

Végeredményben úgy tűnik, hogy mégiscsak atomrobbanás történt, azaz pontosabban fogalmazva atomfizikai folyamat zajlott le, valamilyen speciális szinten, amely a földi tudomány számára még ismeretlen. a robbanás körzetében a Föld mágnesessége lényegesen magasabb az egyéb területekhez viszonyítva.

A repülő test a Góbi-sivatagi észleléstől egészen a Tunguzka fölötti felrobbanásáig “kacsázó repüléssel” haladt, többször magasságot akart nyerni, majd az északtól délre való manőverezése bizonyító erejű abban a vonatkozásban, hogy a jelenség nem lehetett meteor.

A Tel-Aviv-i Egyetem nukleáris robbanásokkal foglalkozó szakemberei a 60-as években megpróbálták a Tunguz-robbanás értékét, az irkutszki szeizmogram alapján modellezni. Az irkutszki szeizmogram nagymértékben eltérő és nem szokványos jellemzőket mutatott az egyéb szeizmológiai regisztrátumokkal.

A számításból az derül ki, hogy akkor kapnak a szakemberek olyan jellegű szeizmogramot, ha a robbanás ereje 12,5 megatonna és 5-8 km magasságban történne a detonáció. ezt az állítást az is igazolja, hogy a később elvégzett oroszországi vizsgálatok több vonatkozásában is kimutatták a terület radioaktív szennyezettségét.

Ha az előzőekben kifejtetteket nem fogadnánk el, akkor minden eltérő magyarázatnak a 12,5 megatonnás robbanási értéket kell produkálnia és elfogadhatóan meg kell tudni magyarázni az ok-okozati elv alapon a felvázolt elképzelést.

A mai napig ilyen elfogadható magyarázat nem született, annak ellenére, hogy sokan és sokféle módon igyekeztek megmagyarázni a Tunguz-jelenséget. Ezen tendenciát még csak fokozta, hogy a magyarázatok nagy erővel igyekeztek kizárni annak lehetőségét, hogy a Tunguz robbanás esetleg UFO katasztrófa volt, ám ez a mai napig sem sikerült.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar